21/02/2017 deague-1

Khoa Sư phạm làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên ĐHSPQG Daegu, Hàn Quốc

Tiếp nối chương trình mở rộng giao lưu hợp tác giữa Khoa Sư phạm và Trường đại học quốc gia Hàn Quốc, từ ngày 07/02/2017 đến ngày 16/02/2017, đoàn gồm 3 giảng viên và 13 sinh viên của trường Daegu đã đến làm việc với khoa Sư phạm và giao lưu với sinh viên ngành […]

Xem thêm
20/06/2016 trao doi sv- thai 1

Hoạt động trao đổi sinh viên trường ĐH Srinakharinwirot, Thái Lan và Khoa Sư Phạm trường ĐH Cần thơ

Nhận lời mời từ Giáo sư Nason Phonphok, Giám đốc trung tâm Khoa học Giáo dục của Trường Đại học Srinakharinwirot Thái Lan, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ đã cử một đoàn gồm 1 giảng viên và 6 sinh viên thuộc các ngành SP. Toán học, SP. Vật Lý, SP. Hóa học, […]

Xem thêm