26/12/2016 nafosted

Thêm 3 đề tài Nafosted được duyệt

Ngày 24/11/2016, Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã công bố danh mục đề tài đã được duyệt 2017-2018. Khoa Sư phạm Đại học Cần Thơ đã được xét duyệt 3 đề tài ở các lĩnh vực sau:

  • Toán học: “Thuật toán hiệu quả cho bài toán vị trí ngược” do TS Nguyễn Trung Kiên, BM SP Toán chủ nhiệm.
  • Vật lý: “Khảo sát sự phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của cấu trúc và tính chất nhiệt động học của silicene lỏng và vô định hình bằng phương pháp Động lực học phân tử” do TS. Huỳnh Anh Huy, BM SP Vật lý chủ nhiệm.
  • Sinh học: “Nghiên cứu sự phân bố, nơi ở, dinh dưỡng và sinh thái học của cá thòi lòi nước ngọt ở ĐBSCL, Việt Nam” do TS. Đinh Minh Quang, BM SP Sinh học chủ nhiệm.

Quỹ nafosted chính thức bắt đầu hoạt động năm 2008. Khoa Sư phạm cũng đã tham gia 2 đề tài do PGs. Lâm Quốc Anh (2014-2016) và TS. Vũ Thanh Trà (2016-2017) chủ nhiệm