14/02/2017 ttbdnvsp

TB về việc để xe đúng nơi quy định

TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            KHOA SƯ PHẠM                               Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :              / KSP                                         Cần Thơ, ngày 14 tháng  02  năm 2017

V/v để xe đúng nơi quy định

Kính gửi: Quý thầy cô Khoa Sư phạm

Thực hiện Quyết định số 5976/QĐ-ĐHCT, ngày 23/12/2013, ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ;

Dựa trên thực tế thời gian qua xảy ra tình trạng mất cắp tài sản cá nhân trong khu vực Khoa cũng như trong khuôn viên Trường, chủ yếu là các phương tiện xe máy, xe đạp để sai quy định;

Để tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục duy trì nề nếp trật tự, văn minh, an toàn và mĩ quan trong khuôn viên Khoa và Trường; Khoa Sư phạm đề nghị:

  • Quý thầy cô, sinh viên để xe đúng quy định, không để xe trong, trước cửa văn phòng, hành lang nơi làm việc, học tập.
  • Đối với xe ô tô phải đưa xe vào bãi đậu, hoặc đậu xe dọc sát lề đường, tránh gây cản trở giao thông; không được đậu xe trước lối vào nhà học C2.

Khoa Sư phạm đề nghị Công đoàn Khoa, Đoàn Thanh niên, Ban chủ nhiệm Bộ môn thường xuyên nhắc nhở thầy cô và sinh viên thực hiện đúng quy định này.

Trân trọng kính chào./.

                                                                                      TRƯỞNG KHOA