16/02/2017 logo_dhct-small

Cuộc thi thiết kế video về chuyên ngành đào tạo

Thay mặt BTV Đoàn khoa Sư phạm, tôi xin gửi đến các đồng chí Thông báo số 31 nội dung *Khẩn cần triển khai gấp.

#Thực hiện theo Kế hoạch số 179/KH-ĐHCT (Ban hành ngày 09 tháng 02 năm 2017) của Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ về việc Tổ chức cuộc thi thiết kế video giới thiệu ngành và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ.
(Chi tiết xem file đính kèm)
#Thực hiện vai trò và nhiệm vụ hỗ trợ của Đoàn khoa trong cuộc thi. Nay BTV Đoàn khoa Sư phạm thông tin đến các chi đoàn trực thuộc khoa Sư phạm về cuộc thi. Cụ thể như sau:
– Thời gian: 
+Từ ngày ra kế hoạch đến ngày 23 tháng 02 năm 2017: Sinh viên/Nhóm sinh viên dự thi nộp Video thiết kế giới thiệu về chuyên ngành đào tạo về Đoàn khoa Sư phạm.
+Ngày 24-25 tháng 02 năm 2017: Tổng hợp video và tổ chức xét duyệt lựa chọn video cấp Khoa. (Ban Chủ nhiệm Bộ môn chịu trách nhiệm xét duyệt video giới thiệu ngành đào tạo).
+Ngày 26 tháng 02 năm 2017: Nộp video dự thi về Đoàn trường ĐHCT.
– Nội dung video thể hiện các yếu tố: Khái quát chương trình đào tạo; Cơ sở vật chất hiện đại, nguồn nhân lực và điều kiện học tập, sinh hoạt của người học; Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
– Yêu cầu video: Thời lượng tối đa 3 phút; Định dạng mp4, độ phân giải 1080p và tỷ lệ khung hình 16:9
– Cơ cấu và quyền lợi: 
+ Đối với khoa Sư phạm, yêu cầu mỗi ngành đào tạo có ít nhất 04 video giới thiệu về ngành đại diện cho 4 khóa 39, 40, 41, 42.
+ Khuyến khích mỗi chi đoàn có ít nhất 01 video dự thi. Ghi nhận video tập thể tính thành tích cho cả chi đoàn, xét khen thưởng chi đoàn và xét công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của BCH chi đoàn.
+ Khuyến khích các cá nhân, nhóm sinh viên tham gia dự thi (không quy định và giới hạn số lượng). Sinh viên có tên trong nhóm tác giả có video dự thi được công nhận 01 lần tham gia hoạt động cấp Khoa, là căn cứ xét nòng cốt và khen thưởng cấp Khoa.
+ 09 video xuất sắc đại diện 09 ngành đào tạo của khoa được lựa chọn thi cấp trường sẽ được nhận hỗ trợ 500.000 đồng/video từ trường và nhóm tác giả được nhận khen thưởng cấp Khoa. Nếu đạt giải cao ở Cấp trường, nhóm tác giả/tập thể được toàn quyền sử dụng số tiền thưởng.
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
– Đoàn khoa Sư phạm thành lập 01 Ban CNTT hỗ trợ các nhóm/ sinh viên về việc thực hiện video và cập nhật tiến độ của các nhóm thực hiện. Chi tiết liên hệ Văn phòng Đoàn khoa Sư phạm, hoặc các đồng chí: Lâm Gia Bảo baob1406836@student.ctu.edu.vn , Lâm Minh Huy huyB1500739@student.ctu.edu.vn .
– Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông có tổ chức 01 workshop VIDEO CREATION (Hướng dẫn tạo video) vào ngày chủ nhật tuần này 12/02/2017. Các sinh viên quan tâm có thể tham gia học hỏi. Chi tiết xem tại: http://yu.ctu.edu.vn/?p=16299
– Ngoài ra, các sinh viên có thể liên hệ Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ để nhận thêm hỗ trợ kỹ thuật và liên hệ mượn phòng Ghi âm/Thu hình của trường Đại học Cần Thơ.
– Thêm thông tin về cuộc thi tại: http://yu.ctu.edu.vn/?p=16311
Mọi thông tin chi tiết thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ qua email của tôi (vyb1407051@student.ctu.edu.vn) hoặc qua số điện thoại cá nhân 01683544377.
# Vì đây là một thông báo khẩn nên các nội dung trong thông báo này xem như là nội dung văn bản chính thức (Văn bản được bổ sung sau). Hy vọng BCH chi đoàn triển khai sâu rộng cuộc thi đến tất cả đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng tích cực cuộc thi.
Trân trọng!

Dương Thúy Vy

Phó Bí thư Đoàn khoa Sư phạm – ĐHCT

Chi đoàn Sư phạm Sinh học 01 K40

Sđt: 01683544377