STT

HỌ    VÀ     TÊN

NHIỆM VỤ

E-MAIL

01

Hoàng Thị Minh Oanh

(Chánh VPK)c-oanh

Trợ lý tổ chức, phụ trách chung,

Công tác quản lý cán bộ.

Công tác sinh viên.

Tổ chức hội nghị hội thảo.

Văn thư, lưu trữ văn thư.

Quản lí mạng của Khoa.

htmoanh@ctu.edu.vn
02

Trần Hữu Tài

(P.Chánh VPK)

t-tai

Trợ lý NCKH: Theo dõi kế hoạch kinh phí thường xuyên của Khoa. Lập các đề án, dự án của Khoa.Quản lí SV, KTSP -TTSP, ngoại khoá nghiệp vụ.

Trợ lý CTSV: thực tập, thực tế ngoài trường, học bổng, kỉ luật, điểm rèn luyện.

thtai@ctu.edu.vn
 03

Trần Thị Mừng

Trợ lý Hợp tác quốc tế: phụ trách tiếp đón đoàn ra đoàn vào

Trợ lý khảo thí và kiểm định chất lượng: Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp, in bảng điểm sinh viên. Nhận bảng điểm và thanh toán tiền photo – coi thi.

Trợ lý ĐT sau ĐH học: Nhập điểm mời giảng và phân công coi thi sau ĐH.

Thủ quỹ Khoa.

ttmung@ctu.edu.vn
04

Nguyễn Thị Phú

c-phu

Tiếp nhận các loại đơn của SV.

Nhận, gởi công văn và các giấy tờ liên quan. Quản lí sổ cấp công lệnh và các loại dấu của Khoa;

Tổ chức Hội nghị – hội thảo.

Phụ trách thiết kế các biểu mẫu. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Quản Lí HCNN & Luật GD.

Phụ trách Văn phòng phẩm.

Kế toán Khoa.

ntphu@ctu.edu.vn
05

Trần Ngọc Đạt

Trợ lý thiết bị: quản lí tài sản, thiết bị, phòng TH,TN, nhà học.

Trợ lý giáo vụ: quản lý công tác đào tạo, xếp thời khóa biểu, hội đồng luận văn sinh viên, xét tốt nghiệp sinh viên, cảnh báo học vụ, tổng hợp kế hoạch thi cuối học kì, quản lý kê khai khối lượng công tác của cán bộ.

 tndat@ctu.edu.vn
06 Nguyễn Thị Thà Phụ trách thư viện-KSP nttha@ctu.edu.vn
07 Trần Thị Thu Phụ trách thư viện-KSP ttthu@ctu.edu.vn
08 Lê Thanh Dung Nhân viên bảo vệ
09 Phạm Văn Tài Nhân viên bảo vệ
10 Đỗ Văn Tồn Phụ trách nhà học C2
11 Lê Thị Hạnh Nhân viên tạp vụ

Trả lời