[dropcap]K[/dropcap]hoa Sư phạm là một trong 4 đơn vị đầu tiên của Viện Đại học Cần Thơ (nay là Trường Đại học Cần Thơ), được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1966. Sau năm 1975, Khoa Sư phạm được tách thành Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Xã hội với nhiệm vụ là đào tạo giáo viên trung học phổ thông. Sau đó, hai Khoa này lại tiếp tục tách thành 5 Khoa: Toán – Lí (1980), Hóa – Sinh (1980), Sử – Địa (1982), Ngữ văn (1983) và Ngoại ngữ (1983). Tròn 30 năm sau, năm 1996, Khoa Sư phạm được tái thành lập trên cơ sở các Khoa trên. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo giáo viên trung học phổ thông, giáo viên tiểu học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, nghiên cứu các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Hàng năm, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên các tỉnh ÐBSCL về  kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh…

50 nam SP 16.7.2016.01

Ngày 31 tháng 3 năm 2015, Khoa Ngoại ngữ được thành lập. 02 Bộ môn Sư phạm Anh văn và Sư phạm Pháp văn được chuyển về đơn vị mới. Hiện nay, Khoa có 8 Bộ môn: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ðịa lí, Tâm lí – Giáo dục. Ngoài ra, còn có 02 đơn vị trực thuộc trường nhưng có quan hệ chặt chẽ, phối hợp về mặt chuyên môn và cả tổ chức nhân sự với Khoa Sư phạm là Trường THPT Thực hành Sư phạm và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Tổng số cán bộ viên chức là 151 người, trong đó có 5 Phó Giáo sư, 22 tiến sĩ, 130 thạc sĩ, 58 giảng viên chính trên tổng số 137 giảng viên. Đội ngũ giảng viên của Khoa Sư phạm có kiến thức chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm, tay nghề sư phạm vững vàng và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu cũng như thay đổi phương pháp dạy học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kĩ năng sư phạm cho giáo viên THPT…

Khoa hiện đang quản lí 12 ngành đào tạo bậc đại học bao gồm: SP Toán học, SP Toán – Tin, SP Vật lí, SP Vật lí – Tin học, SP Vật lí – Công nghệ, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Sinh – Kĩ thuật NN, SP Ngữ văn, SP Lịch sử,  SP Địa lí và Giáo dục Tiểu học; 02 ngành đào tạo bậc thạc sĩ: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Văn và Tiếng Việt; Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán.

Hiện Khoa đang tập trung vào việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.

 Gallery