Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ là đơn vị đào tạo giáo viên hàng đầu của khu vực ĐBSCL. Hàng năm Khoa đào tạo 1200 giáo viên THPT và hơn 100 giáo viên tiểu học. Bên cạnh đó hàng năm có hơn 250 thạc sĩ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học ra trường

0015

 

Hiện nay, số ngành đào tạo bậc đại học của Khoa Sư phạm gồm 14 ngành:

 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Toán – Tin học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Vật lý – Tin học
 • Sư phạm Vật lý – Công nghệ
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Sinh – KTNN
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm Tiểu học

Chương trình đào tạo từ khóa 35 trở về trước: 138 tín chỉ.

Chương trình đào tạo từ khóa 36 đến khóa 39: 120 tín chỉ.

Chương trình đào tạo từ khóa 40 trở về sau: 140 tín chỉ.


Số ngành đào tạo bậc cao học gồm 4 ngành:

 • Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Văn và Tiếng Việt
 • Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán

Bên cạnh việc đào tạo dài hạn, Khoa còn mở nhiều khóa tập huấn về phương pháp dạy học cho giáo viên các trường phổ thông, giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Trả lời