TT MSCC Họ và tên Chức danh, Chức vụ Ghi chú
01 136 Nguyễn Văn Nở PGs.Ts – Trưởng Khoa Chủ tịch HĐ
02 121 Trần Văn Minh Ts.GVC – Bí thư Đảng ủy + P.Trưởng Khoa
03 080 Nguyễn Thị Thu Thủy Ts.GVC-P.Trưởng Khoa
04 1523 Huỳnh Anh Huy TS – P.Trưởng Khoa
05 1056 Lâm Quốc Anh PGs.Ts – Trưởng Bộ môn SP Toán học
06 067 Đặng Thị Bắc Lý Ths.GVC – Trưởng Bộ môn SP Vật lí
07 085 Phan Thị Ngọc Mai Ts.GVC – Trưởng Bộ môn SP Hóa học
08 102 Võ Thị Thanh Phương Ths.GVC – Trưởng Bộ môn SP Sinh học Thư ký HĐ
09 120 Phan Thị Mỹ Hằng Ths.GVC – Q. Trưởng Bộ môn SP Ngữ văn
10 154 Lê Thị Minh Thu Ths.GVC – Trưởng Bộ môn SP Lịch sử
11 160 Hồ Thị Thu Hồ Ths.GVC – Trưởng Bộ môn SP Địa lí
12 241 Đặng Mai Khanh Ths.GVC – Trưởng Bộ môn Tâm lí – GD
13 44 Nguyễn Phú Lộc PGs. Ts. GV Bộ môn SP Toán học

Tổng số : 13 thành viên