Thông tin về Bộ môn Sư phạm Sinh học - Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Email In PDF

Bộ môn Sư phạm Sinh học, trực thuộc Khoa Sư phạm, được quyết định thành năm 1996 với chuyên ngành đào tạo là Sư phạm Sinh học. Sau thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Cử nhân khoa học.

Mục tiêu của Bộ môn Sư phạm Sinh học là đào tạo đội ngũ giáo viên tận tâm, yêu nghề, đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế; có kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể giảng dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ tại các trường trung học phổ thông, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học; có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm hoặc viện nghiên cứu; có năng lực học tập suốt đời, có thể học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học, ngành Giáo dục, Quản lý giáo dục và các chuyên ngành của lĩnh vực Sinh học.

Cập nhật ngày Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 02:52
 
Các bài viết khác...


Trang 1 / 2


Địa chỉ: Bộ môn Sư phạm Sinh vật, Khoa Sư phạm, Đại học Cần thơ, Khu 2, Đường 3/2, TP Cần thơ. ĐT: 0710.3831530. 8288