HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng

với sự đổi mới và phát triển của đất nước

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Tuyển tập báo cáo treo

  • Tiểu ban Toán học

P1. Tính liên thông của tập nghiệm cho bài toán cân bằng vector, Nguyễn Thái Anh, Phạm Trần Anh Thư, Lâm Thị Vân Khánh

P2. Các điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu vectơ không chắc chắn, Lâm Văn Đầy, Nguyễn Chí Thắng

P3. Một phương pháp vô hướng hoá phi tuyến mới và áp dụng trong tối ưu tập, Phạm Thanh Dược, Trần Thị Thùy Dương

P4. Phương pháp tiếp cận bài toán minmax regret fermat-weber với trọng số các điểm cơ sở biến thiên trên các khoảng, Nguyễn Ngọc Đăng Duy

P5. Ứng dụng toán học trong nghiên cứu thương hiệu đại học, Tô Anh Dũng, Nguyễn Thị Thúy An

P6. Sự tồn tại và sự hội tụ nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu, Võ Thành Tài, Nguyễn Phúc Đức

  • Tiểu ban Khoa học Tự nhiên

P1. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông thành phố cần thơ – thực trạng và giải pháp, Trương Thị Minh Hải

  • Tiểu ban Khoa học Xã hội & Nhân văn

P1. Tác động của chương trình người cày có ruộng đối với đồng bằng sông cửu long dưới thời Việt Nam cộng hòa (1970–1975), Đoàn Hải Bằng

P2. Ứng dụng công nghệ qua việc học tập, giảng dạy và giải đọc văn bản trong học phần Hán Nôm tại Trường Đại học Cần Thơ, Nguyễn Khánh Duy

P3. Vai trò của hệ thống kênh đào đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long nửa đầu thế kỷ XIX, Nguyễn Thị Nguyên

P4. Hình tượng đôi đũa trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, Bùi Điền Nguyên

P5. Vấn đề ruộng đất trong cải cách của Khúc Hạo ở thế kỉ X, Nguyễn Thị Tâm Như

P6. Tác động của tình hình sở hữu ruộng đất dưới triều nguyễn đối với nông nghiệp đồng bằng sông cửu long nửa đầu thế kỷ XIX, Phạm Thúy Oanh

P7. Có một tình yêu sẽ sàng mà nấn níu lòng người trong thơ Trịnh Bửu Hoài, Bùi Thị Tuyết Phương

P8. Hình thành và phát triển trí thông minh cảm xúc (eq) cho người học ở trường phổ thông qua bộ môn Ngữ văn, Châu Thị Đỗ Quyên

P9. Bi phẫn – cảm hứng chủ đạo trong thơ Cao Bá Quát, Phan Ngọc Quỳnh, Phạm Thanh Thúy

P10. Sự tác động của yếu tố khoa học kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long dưới chính quyền việt nam cộng hoà (1970-1975), Bùi Hoàng Tân

P11. Tìm hiểu chức năng giáo dục của thể loại tục ngữ và sự tích hợp những giá trị sống, Lê Thị Diệu Hà

  • Tiểu ban Tâm lý & Khoa học Giáo dục

P1. Phát triển năng lực đánh giá sự kiện lịch sử cho học sinh trung học phổ  thông qua biện pháp hình tượng hóa sự kiện lịch sử đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 2018, Dương Tấn Giàu, Lê Thị Ngọc Hương

P2. Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước cho học sinh trung học phổ thông thông qua biện pháp nêu gương theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Dương Tấn Giàu, Nguyễn Thị Diệu Hương, Lâm Minh Vĩnh Thụy

P3. Những biện pháp để cải thiện chất lượng dạy học ở Trường trung học phổ thông, Khưu Quang Minh

P4. Chủ động và sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn thích ứng với sự phát triển của vùng và của đất nước, Hồ Thị Xuân Quỳnh

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.