2019

Trong Nghia Ngo, Cong Thin Vo, Nguyen Kim Tuyen Pham, Nhat Minh Phan, Trong Dat Bui, Quoc Luan Ngo, Van Son Dang, Cong Luan Tran, Dinh Tri Mai, Tan Phat Nguyen (2019). Markhacanasin C, cycloartane triterpenoid from the leaves of Makhamia stipulata Var. Canaense V.S. Dang. Natural Product Research, 33(2): 174-179.

2018

Phan Nhat Minh, Bui The Vinh, Nguyn Van Tri, Nguyen Nhat Minh, Cao Ngoc Giang, Nguyen Huynh Uyen Uyen, Tran Thi Ngoc Han, Do Thi Anh Thu, Ngo Quoc Luan, Mai Thanh Chi, Nguyen Tan Phat, Mai Dinh Tri (2018). Chemical investigation of Eleusine indica L. Gaertn. Vietnam Journal of Chemistry, 56(6e1): 278-281.

Ngo Quoc Luan, Dao Van Vang, Tran Van Chi Linh, Pham Thanh Tung, Vo Ho Xuan Quang, Nguyen Minh Duc, Huynh Lien Huong, Ngo Trong Nghia, Ngo Khac Khong Minh, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat (2018). Natural compounds from Elaeocarpus hygrophilus Kurz. Vietnam Journal of Chemistry, 56(6e2): 258-261.

Ngo Trong Nghia, Ngo Quoc Luan, Tran Cong Luan, Pham Nguyen Kim Tuyen, Nguyen Nu Dan Phuong, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat (2018). Phytochemical constituents of n-hexane extract from the leaves of Markhamia stipulata var. Canaense V.S Dang. Vietnam Journal of Chemistry, 56(4e1): 96-99.

Phuc-Dam Nguyen, Amin Abedini, Sophie C. Gangloff, Catherine Lavaud (2018).  Antimicrobial Constituents from Leaves of Dolichandrone spathacea and Their Relevance to Traditional Use. Thieme E-Journals, 5(01): e14-e23.

Ha Cam Anh, Nguyen Dien Trung, Hoang Tien Cuong, Nguyen Tri, Tran Khanh Son, Luu Cam Loc (2018).  Facile synthesis of carbon-doped TiO2 photocatalyst for degradation of cinnamic acid. Vietnam Journal of Chemistry, 56(3E12): 473-478.

2017

1. Phuc-Dam Nguyen, Charlotte Sayagh, Nicolas Borie, Catherine Lavaud (2017). Anti-radical flavonol glycosides from the aerial parts of Cleome chelidonii L.f.. Phytochemistry, 142, 30 – 37.

2. Pham Thi Nhat Trinh, Ngo Quoc Luan, Mai Dinh Tri, Vu Duy Khanh, Nguyen Huu An, Phan Nhat Minh, Pham Ngoc An, Nguyen Thi Le Thuy, Nguyen Kim Phi Phung and Le Tien Dung (2017). New naphthalene derrivative from the leaves of Cassia grandis L.f. Natural Product Research, 31(15), 1733 – 1738.

3. Trung Nguyen Dien, Loc Luu Cam and Tri Nguyen (2017). Determination of coke on promoted zirconium oxide catalysts in the isomerization re-action of pentane and hexane mixture at high pressure. Can Tho University Journal of Science, 7, 13-18.

2016

3. N. T. T. Nguyen, T. N. H. Lo, J. Kim, H. T. D. Nguyen, T. B. Le, K. E. Cordova, H. Furukawa (2016). Mixed-Metal Zeolitic Imidazolate Frameworks and their Selective Capture of Wet Carbon Dioxide over Methane. Inorganic Chemistry, 55, 6201 – 6207.

4. Ngo Quoc Luan, Nguyen Cong Tao, Vu Thi Hoai Tien, Nguyen Ba Nghia, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2016). Natural compounds from seeds of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 54(2), 257 – 262.

5. Ngo Quoc Luan, Nguyen Thi Thuy Trang, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2016). Isolation and characterization of three natural compounds from the stem bark of Cassia grandis L.f”. Can Tho University Journal of Science, 3, 57 – 60.

6. Ngo Quoc Luan, Ngo Khac Khong Minh, Nguyen Ngoc Hanh (2016). Flavonoids from the fruit of Cassia grandis L.f”. Journal of Science and Technology, 54(2B), 26 – 31.

7. Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Hoạt động nghiên cứu khoa học khoa sư phạm giai đoạn 2011-2016 định hướng phát triển gia đoạn 2016-2020. Hội nghị Khoa học năm 2016- Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, 7 – 14.

8. Nguyễn Hoàng Trung,Nguyễn Thị Thu Thủy(2016). Ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học trong hoạt động thực tập Sư phạm của sinh viên Sư phạm Hóa học - Đại học Cần Thơ. Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ toàn quốc 2016, 384 – 390.

9. Nguyễn Thiện Chí, Nguyễn Thị Ngọc Châm, Phạm Khánh Ngọc, Đỗ Duy Phúc, Dương Tùng Kha,Nguyễn Thị Thu Thủy (2016). Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá trầu không (Piper Betel L.), họ hồ tiêu (Piperace). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 45, 28 – 32.

10. Nguyen Thi Thu Tram, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Ngoc Van, Nguyen Pham Hong Thanh (2016). Study on chemical constituents of the lichen Parmotrema sancti-angelii (Lynge) Hale.(Parmeliaceae). Vietnam Journal of Chemistry, 54(40), 524 – 527.

11. Nguyen Phuc Dam, Nguyen Thi Thu Tram, Lavaud Catherine (2016). One new phenylpropanoid glycoside from the leaves of Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi. Vietnam Journal of Science and Technology, 54(2B), 50 – 55.

2015

1. Đỗ Thị Phương Thảo, Trương Trúc Phương, Thái Thị Tuyết Nhung (2015). Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ, 41-57.

2. Ngo Quoc Luan, Vu Duy Khanh, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2015). New benzophenone derivative from leaves of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 53(6e), 338 – 341.

3. Ngo Quoc Luan, Vu Duy Khanh, Le Tien Dung, Mai Dinh Tri, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Nguyen Ngoc Hanh, Nguyen Kim Phi Phung (2015). Novel naphthalene glycoside derivative from leaves of Cassia grandis L.f”. Can Tho University Journal of Science, 1, 10 – 13.

4. Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, Bui Trong Dat, Nguyen Ngoc Hanh, Ngo Quoc Luan, Ma Thi Thu Thanh, Chung Hoang Huynh (2015). Two new flavonol glycosides from the leaves of Cleome chelidonii L.f. Journal of Asian Natural Products Research, 17 (4), 338 – 342.

5. Ngô Quốc Luân, Lê Thị Hồng Phượng, Đặng Huỳnh Giúp và Ngô Khắc Không Minh (2015). Góp phần khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của trái quách (Limonia acidissima L.) ở Trà Vinh. Tạp chí dược liệu, tập 20, 358 – 362.

6. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gándara, C. A. Trickett, H. M. Jeong, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2015). Three-Dimensional Metal-Catecholate Frameworks and their Ultrahigh Proton Conductivity. Journal of the American Chemical Society, 137, 15394 – 15397.

2014

1. Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Thị Thu Hồ, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trúc Phương (2014). Thực trạng và định hướng phát triển mô hình dạy học tích hợp các môn Khoa học Tự nhiên ở Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ. Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm, 12, 156 – 162.

2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê văn Phương(2014). Khảo sát thực trạng sử dụng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 281 – 285.

3. Ngô Quốc Luân, Lê Văn Ril, Đỗ Hoàng Vinh, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2014). Ba hợp chất từ cao ethyl acetate của trái ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 30a, 15 – 19.

4. Ngô Quốc Luân, Huỳnh Thị Phi Yến, Nguyễn Thanh Hoài Nhân, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2014). Dẫn xuất xanthone mới từ rễ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 31a, 72 – 75.

5. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Văn Kiệt, Ngô Khắc Không Minh, Nguyễn Tấn Phát, Phùng Văn Trung, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hạnh (2014), “Một số hợp chất từ trái ô môi (Cassia grandis L.f)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52(5A), 174 – 179.

6. Ngo Quoc Luan, Huynh Thi Phi Yen, Ngo Khac Khong Minh, Phung Van Trung, Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Mai Dinh Tri, Le Tien Dung, Nguyen Ngoc Hanh (2014). Natural compounds from the root of Cassia grandis L.f”. Tạp chí Hóa học, 52(5), 646 – 650.

7. Luan Ngo Quoc, Ril Le Van, Minh Ngo Khac Khong, Dung Le Tien, Hanh Nguyen Ngoc (2014). Flavonoid Compounds from Fruit of Cassia grandis L.f”. Souvenir Progamme and Abstracts, Vietnam Malaysia International Chemical Congress, Hanoi, November 7–9/2014 (VMICC 2014), 116.

8. Ngô Quốc Luân, Lê Thị Hồng Phượng, Đặng Huỳnh Giúp và Ngô Khắc Không Minh (2014). Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách (Limonia acidissima L.) ở Trà Vinh. Tạp chí dược liệu, tập 19 (6-2014), 358 – 362.

9. Bùi Phương Thanh Huấn (2014). Nghiên cứu thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp theo sách giáo khoa môn hóa học hiện hành. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 60 – 63.

2013

1. Luu H Van Long, Nguyen Phuc Dam, Vo Thi Nga, Mai Anh Hung, Tu Duc Dung, Ton That Quang, Nguyen K Phi Phung (2013). Three New Iridoid glucoside salts from Hedyotistenelliflora growing in Vietnam. Natural Product Communications, 8, 1507.

2. Ngô Quốc Luân, Lê Đỗ Huy, Đỗ Hoàng Vinh, Ngô Khắc Không Minh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Phân lập và nhận danh hai hợp chất từ dịch chiết ethyl acetate của trái ô môi Cassia grandis L.f”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 26, 30 – 34.

3. Ngô Quốc Luân, Ngô Khắc Không Minh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trương Cao Thuần, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Khảo sát thành phần hóa học cao etyl axetat vỏ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí Hóa học, Tập 51(6ABC), 135 – 140.

4. Ngô Quốc Luân, Vũ Duy Khánh, Ngô Khắc Không Minh, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Phân lập một số hợp chất từ lá và vỏ cây ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 18(4), 101 – 108.

5. Ngô Quốc Luân, Huỳnh Minh Tiến, Vũ Duy Khánh, Lê Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Ba hợp chất flavonoid từ lá ô môi (Cassia grandis L.f)”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 29a, 111 – 116.

6. Ngô Quốc Luân, Ngô Khắc Không Minh, Lê Văn Ril, Đỗ Hoàng Vinh và Nguyễn Ngọc Hạnh (2013). Một số hợp chất phân lập từ trái và vỏ cây ô môi Cassia grandis L.f”. Kỷ yếu hội nghị khoa học “Ngày hóa học TP.HCM lần thứ VII”, (22/08/2013), 92 – 98.

7. Lê Tiến Dũng, Mai Đình Trị, Phạm Thị Nhật Trinh, Ngô Quốc Luân (2013). Định lượng hợp chất epicatechin trong lá ô môi (Cassia grandis L.f)”. Kỷ yếu Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 6 (21-22/11/2013), 284 – 290.

8. Bùi Phương Thanh Huấn, Huỳnh Mỹ Duyên (2013). Thiết kế mộ số chuyên đề môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ, 29 – 33.

9. Dao Thi Kim Thoa, Luu Cam Loc, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Tri, Nguyen Dien Trung, Ho Si Thoang (2013). n-Hexane Isomerization over Pt, Pd on Mixed Carrier HY+γ-Al2O3 Catalysts. Proceeding – Science and Engineering, 344 – 352.

10. Nguyễn Điền Trung (2013). Tính chất và hoạt tính của các xúc tác zirconi oxit biến tính cho phản ứng đồng phân hóa hỗn hợp n-pentan và n-hexan ở áp suất cao. Kỷ yếu hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, 259 – 265.

11. N. T. T. Nguyen, H. Furukawa, F. Gandara, H. T. Nguyen, K. E. Cordova, O. M. Yaghi (2014). Selective Capture of Carbon Dioxide under Humid Conditions by Hydrophobic Chabazite-Type Zeolitic Imidazolate Frameworks. Angewandte Chemie International Edition, 53, 10645 – 10648.

2012

1. Ngô Quốc Luân, Đào Huy Phong, Trương Thị Thu Thủy, Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Nhật Trinh, Nguyễn Ngọc Hạnh (2012). Hợp chất flavonoid từ lá ô môi-Cassia grandis L.f. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 50(3A), 296 – 301.

 2011

 1. Mai Anh Hung, Nguyen Phuc Dam, Tu Duc Dung, Ngo Thi Thuy Duong, Ton That Quang, Nguyen Kim Phi Phung (2011). Iridoid glucosides from Hedyotis rudis and Hedyotis tenelliflora growing in Vietnam. Vietnam Journal of Science and Technology, 49, 437.

2. Nguyen Thi Thu Thuy, Lam van Xu, Pham Thi Anh, Chu Pham Ngoc Son, Tran Kim Tinh (2011). Analysis of Salbutamol in feedstuff and meat products by LC-MS/MS. The international Coference on Analytical Science and Life Science, 162 – 166.

3. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nhựt Xuân Dung, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn (2011). Khảo sát ảnh hưởng của clenbuterol và salbutamol trên sự tăng trọng gà, heo và đánh giá độ tồn lưu của chúng trên gà, heo bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS. Tạp chí Phân tích Lý Hóa và Sinh học, 1 (16), 38 – 44.

4. Ngô Quốc Luân, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Ngọc Hạnh (2011). Phân lập và nhận danh cấu trúc hai flavonol từ dịch chiết ethyl acetate của cây cỏ lào (Upatorium Odoratum L.). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Số 20a, 250 – 257.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.