STT Báo cáo viên Tên BCKH Nội dung chính BCKH Thời gian, địa điểm báo cáo

 

 

1

Nguyễn Phúc Đảm
“Các hợp chất megastigmane cô lập được từ cây Màn màn hoa tím Cleome chelidonii Trình bày phương pháp tách chiết, cô lập và tính chế một số hợp chất megastigmane từ loài cây Màn màn hoa tím Cleome chelidonii thu hái tại Cần Thơ – Việt Nam. Cấu trúc của những hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phân tích hiện đại như phổ nghiệm 1D-NMR, 2-NMR, MS…Một vài hợp chất mới đã được xác định cấu trúc lần đầu tiên trên thế giới

Tháng 11/2017

 

BM Sư phạm Hóa học - Khoa Sư phạm - Trường ĐHCT

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Thủy “Thông tin kết quả nghiên cứu định lượng chì và cadimi trong ống nhựa dẫn nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (AAS)”

- Trình bày nghiên cứu quy trình định lượng chì và cadimi trong nền mẫu ống nhựa bằng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.

- Thông tin mức độ thôi nhiễm cặn khô, hàm lượng Chì và Cadimi trong 25 mẫu ống nhựa trên thị trường Cần Thơ đã điều tra và định lượng

Tháng 11/2017

 

BM Sư phạm Hóa học - Khoa Sư phạm - Trường ĐHCT

 

 

3

Bùi Phương Thanh Huấn "Phát triển năng lực chuyên biệt cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông"

- Định hướng hình thành phẩm chất và phát triển năng lực cho học sinh ở trường phổ thông

- Thực trạng việc phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Hóa học

- Kết quả nghiên cứu phát triển năng lực chuyên biệt cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ

Tháng 11/2017

 

BM Sư phạm Hóa học - Khoa Sư phạm - Trường ĐHCT

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.