BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP SƯ PHẠM HÓA K41

Ngày 25/05/2019 Bộ môn Sư phạm Hóa học tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học cho lớp Sư phạm Hóa học K41. Hội đồng gồm 2 phòng báo cáo: phòng phương pháp giảng dạy & phân tích.

Thầy Cô Hội đồng luân văn & Sinh viên  Các em sinh viên & cố vấn học tập K41

 

 Phòng Hữu cơ Phòng Hóa lý & Vô cơ 

Các em sinh viên được khen thưởng Ba sinh viên cao điểm của Hội đồng bảo vệ

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.