ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG (Từ năm 2015 đến nay)

 

TT

Tên đề tài

Nội dung

(Ghi vắn tắt)

Cấp thực hiện

(Bộ, Trường, Tỉnh, đối tác nước ngoài)

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Sản phẩm

1.

Lịch sử trường Đại học Cần Thơ (1966-1992)

 

Trường

Nguyễn Hoàng Vinh

23/01/2015

 

60 triệu

1 Báo cáo tổng kết khoa học, 1 bài báo khoa học

2.

Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ (1992-2000)

 

Trường

Trần Minh Thuận

 

 

1 Báo cáo tổng kết khoa học

3.

Giao lưu và tiếp biến văn hóa Nam Bộ qua kiến trúc

 

Trường

Trần Minh Thuận

 

 

1 Báo cáo tổng kết khoa học

4.

Truyền thống ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp – Hậu Giang (1975-2010)

Nghiên cứu về truyền thống ngành giáo dục

Huyện/Tỉnh

Phạm Đức Thuận

12/2011 – 12/2013

24 triệu

Sách chuyên khảo

5.

Lịch sử Đảng bộ huyện Vũng Liêm (1930-2000)

Nghiên cứu sự thành lập và quá trình chỉ đạo của Đảng bộ huyện Vũng Liêm qua các thời kỳ lịch sử

Huyện/Tỉnh

Phạm Đức Thuận/ Châu Công Tính

9/2014 – 12/2016

34 triệu

Sách chuyên khảo

6.

Phong trào chống phá Ấp Chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961-1963)

Nghiên cứu thực hiện về Phong trào chống phá Ấp Chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961-1963)

Trường Đại học Sư phạm Huế

Phạm Đức Thuận

6/2015-3/2016

7 triệu

1 báo cáo tổng kết khoa học, 2 bài báo khoa học

7.

Phong trào chống phá Ấp Chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1964-1965)

Nghiên cứu thực hiện về Phong trào chống phá Ấp Chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1964-1965)

Trường Đại học Sư phạm Huế

Phạm Đức Thuận

5/2016-12/2016

7 triệu

1 báo cáo tổng kết khoa học, 2 bài báo khoa học

 

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.