TT Lớp Sĩ số Cố vấn học tập Ban cán sự Ban chấp hành
1 SP Lịch sử K43  29

 Nguyễn Thị Thùy Mỵ

 LT: Đào Lê Minh Thắng

 BT: Nguyễn Phước Thiện

  SP Lịch sử K42  41

 Nguyễn Hữu Thành

 LT: Nguyễn Thị Phương Thảo

 BT: Trần Thị Chúc Cưng

  SP Lịch sử K41  62

 Đặng Thị Tầm

 LT: Võ Ngọc Hiển

 BT: Nguyễn Quốc Sử

  SP Lịch sử K40  67

 Trần Thị Hải Yến

 LT: Nguyễn Huỳnh Diễm Trang

 BT: Ngô Phương Quỳnh

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.