Bộ môn Sư phạm Lịch sử là một trong 08 Bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ. Cùng với bề dày phát triển của Khoa Sư phạm và Trường Đại học Cần Thơ nói chung, Bộ môn Sư phạm Lịch sử đã trãi qua nhiều giai đoạn thay đổi và phát triển.

Tiền thân của Bộ môn hiện nay chính là Khoa Sử – Địa với nhiệm vụ chính là đào tạo các ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý.

Lúc mới thành lập Bộ môn gồm ba đồng chí:

  1. Đ/c Lâm Quang Trực – Tổ trưởng – phụ trách phương pháp giảng dạy, được chi viện bởi trường Đại Học Sư Phạm Vinh.
  2. Đ/c Trương Thị Anh Đào – phụ trách mảng Lịch sử Việt Nam, được chi viện bởi trường Đại học Sư Phạm Hà NộI I.
  3. Đ/c Lê Hoàng Hoa – phụ trách mảng Lịch sử thế giới, được chi viện bởi trường Đại Học Sư Phạm Vinh.

Năm 1996, Trường Đại học Cần Thơ thành lập Khoa Sư phạm trên cơ sở hợp nhất các khoa: Toán - Lý, Hóa - Sinh, Sử - Địa, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Từ đó, Bộ môn Sư phạm Lịch sử ra đời.

Từ khi thành lập đến năm 2007, Bộ môn Sư phạm Lịch sử với hơn 13 cán bộ – giảng viên và gần 500 sinh viên (cả hệ chính quy và hệ không chính quy), Bộ môn Sư phạm Lịch sử được biết đến như là một trong những bộ môn có quy mô nhất ở Khoa Sư phạm lúc bấy giờ.

Trong thời gian này, Bộ môn Sư phạm Lịch sử còn là một trong những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực cải tiến phương pháp giảng dạy, kết hợp thường xuyên giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.

Phong trào văn nghệ – thể dục thể thao của cán bộ và sinh viên trong Bộ môn cũng phát triển mạnh mẽ, thường giành được thứ hạng cao trong các kì hội diễn văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền,…của Khoa sư phạm.

Về công tác xây dựng đội ngũ, từ một số ít cán bộ ban đầu, đến nay tất cả các cán bộ của Bộ môn đều được đào tạo bài bản và có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Hiện nay, Bộ môn đang có 1 Tiến sĩ và 3 NCS ở trong nước (2 đang học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội và 1 đang học ở trường Khoa học XH&NV Thành phố Hồ Chí Minh

Về cơ cấu tổ chức, hiện nay Bộ môn có 2 Tổ chuyên ngành: Tổ Lịch sử Việt Nam & Phương pháp dạy học Lịch sử; Tổ Lịch sử Thế giới

Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn SP Lịch sử  - Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ đã đào tạo cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nước hàng vạn Cử nhân sư phạm Lịch sử. Nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý của nhiều cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương.

Trong tình hình mới của đất nước và bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, Bộ môn Sư phạm Lịch sử cùng với Khoa sư phạm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giữa khoa học cơ bản với khoa học giáo dục, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế

Truyền thống và thành tựu của Bộ môn Sư phạm Lịch sử – Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ trong 50 năm qua gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của nhà trường và nền giáo dục nước nhà; với những cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên; với sự hợp tác của nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài trường. Trên chặng đường đi tới, truyền thống và những thành tựu đó là nền tảng vững chắc để Bộ môn hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong Khoa Sư phạm nói riêng và trường Đại học Cần Thơ nói chung.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.