Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Đơn vị công tác: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn
Ngạch viên chức: Giảng viên
Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học  
Hệ đào tạo: Tập trung Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học chuyên môn: SP Ngữ văn Năm tốt nghiệp: 2002
2. Thạc sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Tên luận văn:
Năm được cấp bằng: 2008
3. Tiến sĩ  
Thời gian đào tạo:      năm Nơi đào tạo:
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Tên luận án:
Năm được cấp bằng: 2015
4. Ngoại ngữ  
1. Anh Mức độ thành thạo: Trình độ C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện.

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
12/2002 - nay  Đại học Cần Thơ  Giảng viên tại BM. SP Ngữ văn 
09/2005 - 09/2008  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Thạc sỹ ngành Lý luận văn học tại Việt Nam 
09/2010 - 08/2015  Đại học Cần Thơ  Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Lý luận văn học tại Việt Nam 
05/2015 - nay  Đại học Cần Thơ  Phó Bộ Môn BM. SP Ngữ văn 
2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
STT Tên học viên Tên đề tài Năm 
bảo vệ
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng Năm
hoàn thành
Đề tài cấp(Cơ sở, bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đặc điểm, vai trò của nghệ thuật và nghệ sĩ trong thơ Nguyễn Duy 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2 Việc nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực trong văn học ở Việt Nam 2016 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm
2. Sách và giáo trình xuất bản.
STT Tên sách Nhà xuất bản Năm
xuất bản
Số ISBN Tác giả Đồng
tác giả
1 Tiến trình văn học
    978-604-919-803-8 X  
3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.
Xuất bản tiếng Việt
1.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2010. PHÁT BIỂU CỦA NAM CAO VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 13. 64-72. (Đã xuất bản)
2.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tạ Chí Hào. 2011. CHẤT HÀI HƯỚC TRONG THƠ NGUYỄN DUY. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 18a. 118-127. (Đã xuất bản)
3.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2012. RANH GIỚI NHÒE GIỮA VĂN HỌC LÃNG MẠN VÀ VĂN HỌC HIỆN THỰC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 22b. 138-144. (Đã xuất bản)
4.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2013. BÀN VỀ QUAN ĐIỂM KHÔNG CÓ CHỦ NGHĨA. Văn học nước ngoài. 3. 52. (Đã xuất bản)
5.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2015. CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC NHƯ MỘT PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ. Nghiên cứu văn học. 02. 60-72. (Đã xuất bản)
6.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2016. NHỮNG SÁNG TẠO TRONG NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT NHỮNG NGÃ TƯ VÀ NHỮNG CỘT ĐÈN. Ngôn ngữ và đời sống. 8(250). 16-21. (Đã xuất bản)
7.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2016. VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆ THỰC TRONG TRƯỚC TÁC CỦA LÊ ĐÌNH KỴ. Tạp chí Khoa học. 8(86). 127-140. (Đã xuất bản)
8.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2016. "BỆNH LƯỜI ĐỌC" CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP. Đào tạo giáo viên của khoa Sư phạm - trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng, tháng 7.2016, Cần Thơ. . 66-71. (Đã xuất bản)
9.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh2016. BA MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC. Tạp chí khoa học và công nghệ. 2. 1-14. (Đã xuất bản)
10.  Nguyễn Lâm Điền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh2017. SỰ TỔNG HỢP ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48. 33-39. (Đã xuất bản)
4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính.

Khen thưởng

 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740672
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
559
5008
2388
740672

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.