Thống kê tình hình nghiên cứu khoa học của Bộ môn tính đến ngày 6 tháng 12 năm 2017

Sách xuất bản

STT

Tác giả

Năm XB

Tên sách

Loại sách

NXB

1

Nguyen Thanh Tung, Nguyen Duc Anh, Tran Thi Thanh Binh, Balkemore R. J.

2016

A comprehensive checklist of earthworm species and subspecies from Vietnam (Annelida: Clitellata: Oligochaeta: Almidae, Eudrilidae, Glossoscolecidae, Lumbricidae, Megascolecidae, Moniligastridae, Ocnerodrilidae, Octochaetidae)

Chuyên khảo

Zootaxa

2

Đặng Minh Quân, Đăng Văn Sơn

2016

Đa dạng hệ thực vật và hệ sinh thái rừng ở vườn quốc gia Phú Quốc

Chuyên khảo

Trường ĐHCT

3

Nguyễn Trọng Hồng Phúc (đồng tác giả)

2016

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển

 

Trường ĐHCT

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế

STT

Thời gian

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số và Trang

Trong hệ thống ISI

1

2017

Dinh Minh Quang

Population dynamics of Boleophthalmus boddarti in the Mekong Delta, Vietnam

The Journal of Animal and Plant Sciences

27, 603-610

x

2

2017

Dinh Minh Quang

Morphometrics and condition factor dynamics of the goby Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker 1849) during dry and wet seasons in the Mekong Delta, Vietnam

Asian Fisheries Sciences

30, 17-25

x

3

2017

Dinh Minh Quang

Morphometric, growth and condition factor variations of Boleophthalmus boddarti in the Mekong delta, Vietnam

Iranian Journal of Fisheries Sciences

16(2):822-831

x

4

2017

Dinh Minh Quang

Aspects of reproductive biology of the red goby Trypauchen vagina (Gobiidae) from the Mekong Delta

Journal of Applied Ichthyology

Online, 1-8

x

5

2017

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Seasonal variation of food and feeding in burrowing goby Parapocryptes serperaster (Gobiidae) at different body sizes

Ichthylological Research

64, 179-189

x

6

2017

Dinh Minh Quang, Le Thi My Tien

Reproductive traits of the Duckbill sleeper Butis butis (Hamilton, 1822)

Zoology Science

34(5): 452-458

x

7

2017

Huynh Thi Thuy Diem, Kongsak Thathong

Applying Lesson study among high school biology teachers in Vietnam

International Journal of Educational Science and Research

7 (4): 7-18

x

8

2017

Huynh Thi Thuy Diem, Paisan Suwannoi, Nguyen Ky Tuan Son

Applying information aand communication technologies for learning among preserivice biology teachers in school of Education, Vietnam

International Journal of Educational Science and Research

7 (4): 123-132

x

9

2017

Dinh Minh Quang, Phan Nhu Y, Tran Dac Dinh

Population biology of the goby Glossogobius giuris (Hamilton 1822) caught in the Mekong Delta

Asian Fisheries Sciences

30, 26-37

x

10

2017

Nguyen Thanh Tung, Trinh Thi Kim Binh, Nguyen Thi Hong Lan, Nguyen Duc Anh

Earthworms (Annelida: Oligochaeta) from islands of Kien Hai District, Kien Giang Province, Vietnam, with descriptions of two new species and one subspecies

Journal of Natural History

51(1-16): 883-915

x

11

2016

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Morphometric variation of Parapocryptes serperaster (Gobiidae) in dry and wet seasons in the Mekong Delta, Vietnam

Ichthylological Research

63: 267-274

x

12

2016

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Reproductive biology of the burrow dwelling goby Parapocryptes serperaster

Ichthylological Research

63: 324-332

x

13

2016

Nguyen Thanh Tung, Lam Hai Dang, Nguyen Duc Anh

On the gigantic Pheretimoid earthworm group from Vietnam (Annelida: Oligochaeta: Megascolecidae), with descriptions of three new species

Zoological Studies

55(52): 1-13

x

14

2016

Nguyen Trong Hong Phuc, Peter Mather, David Hurwood

Effects of sublethal salinity and temperature levels and their interaction on growth performance and hematological and hormonal levels in tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Aquaculture International

Online, 1-15

x

15

2016

Lam Thi Viet Ha, Phung Thi Hang, Helena Everaert, Hayley Rottiers, Lam Phan Tung Anh, Tran Nhan Dung, Pham Hong Duc Phuoc, Ha Thanh Toan, Koen Dewettinck, Kathy Messens

Characterization of leaf, flower, and pod morphology among Vietnamese cocoa varieties (Theobroma cacao L.)

Pakistan journal of Botany

48, 2375-2383

x

16

2015

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Dac Dinh Tran

Population and age structure of the goby Parapocryptes serperaster (Richardson, 1864; Gobiidae: Oxudercinae) in the Mekong Delta

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

15, 345 -357

x

17

2015

Huynh Thi Thuy Diem, Chokchai Yuenyoung

Existing ideas and Misconceptions about Natural Selection among Vietnamese Students

International Journal of Science Educators and Teachers

1 (1),
55 – 62

 

18

2015

Nguyen Duc Anh, Nguyen Thanh Tung

Notes on Metaphire multitheca (Chen, 1938) (Oligochaeta, Megascolecidae) recorded from Vietnam, with descriptions of two new species

ZooKeys

506: 127–136

x

19

2015

Nguyen Thanh Tung, Tranh Thi Thanh Binh, Nguyen Duc Anh

Three new earthworm species of the genus Polypheretima Michaelsen, 1934 (Oligochaeta: Megascolecidae) from Vietnam

Zootaxa

3905(4): 593–600

x

20

2015

Nguyen Thanh Tung, Trinh Thi Kim Binh, Le Van Nhan, Nguyen Duc Anh

On the polythecate earthworms of the genus Metaphire (Oligochaeta: Megascolecidae) from Vietnam, with descriptions of three new species

Raffles Bulletin of Zooglogy

63(2015): 461-470.

x

21

2014

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Burrow morphology and utilization of the goby (Parapocryptes serperaster) in the Mekong Delta, Vietnam

Ichthylological Research

61, 332 - 340

x

22

2014

Dinh Minh Quang, Nguyen Thi Tra Giang, Ngo Nha Lam Duy, Dang Hoang Dong, Lam Trung Hau

Burrow configuration and utilization of the blue-spotted mudskipper Boleophthalmus boddarti caught in Soc Trang, Vietnam

Kasetsart University Fisheries Research Bulletin

38, 1-9

 

23

2014

Nguyen Thanh Tung, Tran Thi Thanh Binh, Nguyen Duc Anh

Earthworms of the 'acaecate' Pheretima group in Vietnam (Oligochaeta: Megascolecidae), with description of a new species from the Mekong delta

Zootaxa

3866 (1), 105 – 121

x

24

2014

Nguyen Trong Hong Phuc, Do Thi Thanh Huong, Peter Mather, David Hurwood

Experimental assessment of the effects of sublethal salinities on growth performance and stress in culture tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Fish Physiology and Biochemistry

40, 1839 - 1848

x

25

2014

Stephen Tyler, Erwin Nugraha, Ha Kim Nguyen, Nhung Van Nguyen, Aniessa Delima Sari, Pakamas Thinpanga, Thao Thanh Tran, Sheo Shanker Verma, Darren Swanson, Livia Bizikova

Developing Indicators of Urban Climate Resilience

Institute for Social and environmental transition.Climate Resilience Working Paper Series

2 - 37

 

26

2013

Nguyen Thi Hong Nam, Tran Thanh Binh, Huynh Thi Thuy Diem

Building a Learning Team to Enhance the Professional Capacity of Teacher Educators: An Example from the School of Education, Can Tho University, Vietnam.

DEPISA Monograph no.2

   

 

Bài báo khao học đăng trên tạp chí trong nước

STT

Thời gian

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số và trang

Tạp chí quốc gia

1

2017

Đinh Minh Quang

The length-weight relationship of the duckbill sleeper Butis butis (Hamilton, 1822)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

112, 47-49

 

2

2017

La Hoàng Trúc Ngân, Đinh Minh Quang

Hình thức sinh sản, đặc điểm hình thái và cấu trúc mô học của tuyến sinh dục cá bống trứng Eleotris melanosoma ở ven biển Sóc Trăng

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

33(3):79-86

 

3

2017

Trần Thị Anh Thư, Đinh Minh Quang, Nguyễn Hương Ly

Thành phần loài và đặc điểm phân bố của nhện (Araneae, Arachnida) ở Vồ Thiên Tuế - Núi Cấm, An Giang

Tạp chí KH Đại học Đồng Tháp

24, 83-90

 

4

2017

Võ Thị Thanh Phương

Nghiên cứu hình thái tinh thể và hàm lượng oxalate canxi ở cây môn ngứa (Colocasia esculenta (L.) Schott)

Tạp chí khoa học Yersin

2, 16-25

 

5

2016

Đinh Minh Quang

Growth and body condition variation of the giant mudskipper Periophthalmodon schlosseri in dry and wet seasons

Tạp chí Sinh học

38, 352-358

 

6

2016

Huỳnh Thị Thúy Diễm

Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân thông qua trãi nghiệm thực tế thực tập sư Phạm ở Thái Lan

Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 10 năm 2016

   

7

2016

Nguyen Thanh Tung

Two new earthworm species from An Giang Province, Viet Nam (Oligochaeta, Megascolecidae)

Tạp chí Sinh học

38(4): 442-448.

 

8

2016

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Bé

Dẫn liệu đầu tiên về ốc cạn ở một số đảo thuộc huyện Kiên Hải – Kiên Giang

Tạp chí Đại học Cần Thơ

45: 97-109.

 

9

2015

Đinh Minh Quang

Preliminary study on dietary composition, feeding activity and fullness index of Boleophthalmus boddarti in Mekong delta, Vietnam

Tạp chí Sinh học.

37(2), 252-257

X

10

2015

Đinh Minh Quang, Nguyễn Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Kiều Tien

Reproductive biology of the mudskipper Boleophthalmus boddarti in Soc Trang

Tạp chí Sinh học

37, 362-369

 

11

2015

Lâm Thị Việt Hà, Hà Thanh Toàn, Trần Nhân Dũng, Phùng Thị Hằng Kathy Messens, Koen Dewettinck

Đặc điểm hình thái và giải phẫu mô các giống Cacao chủ lực miền Nam Việt Nam

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

36, 47-56

 

12

2015

Nguyễn Thị Hà

Nghiên cứu tinh sạch các enzim protease từ mủ đu đủ (Carica papaya) bằng phương pháp sắc ký lỏng

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

38, 30-37

 

13

2015

Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tính

Phân lập nấm Aspergillus fumigatus với khả năng sinh tổng hợp phytase cao

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

37, 42-48

 

14

2015

Nguyễn Trọng HồngPhúc, Trần Thị Kiều Linh, Trần Thanh Trang, Thị Thế Phước, Nguyễn MInh Trí, Nguyễn Thanh Phương.

Ảnh hưởng của tương tác nhiệt độ và độ mặn lên sự tăng trưởng và hormone tăng trưởng của các tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

36, 88-97

 

15

2015

Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Thị Hà

Khảo sát môi trường nuôi cấy nấm Aspergillus fumigatus ET3 để tăng hiệu suất sản sinh phytase

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

37, 49-56

 

16

2015

Vu Dinh Thong, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Tran Thanh Tinh

First ecological data of Flying foxes (Chiroptera: Pteropodidae) in Vietnam

Tạp chí Sinh học

37(3): 312-316.

 

17

2014

Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Nghĩa Thìn

Thành phần loài và cấu trúc quần xã thực vật trong kiểu rừng nguyên sinh ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

30b, 81 - 87

 

18

2014

Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Nghĩa Thìn

Thành phần loài và cấu trúc quần xã thực vật trong kiểu rừng nguyên sinh ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

30b (2014), 81 - 87

 

19

2014

Đinh Minh Quang

A preliminery study on length-weight relationship of the mudskipper Boleophthalmus boddarti in Soc Trang

Tạp chí Sinh học

36, 88-92

X

20

2014

Đinh Minh Quang

Kết quả khảo sát về tình hình nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa Sư phạm- Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

30, 46 - 50

 

21

2014

Đinh Minh Quang,
Lý Văn Trọng

Kết quả nghiên cứu tương quan chiều dài trọng lượng cá bống cát tối, Glossogobius giuris, ở Sóc Trăng

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

2, 220-225

 

22

2014

Nguyễn Thanh Tùng

Danh lục và một số nhận xét về tính chất khi hệ giun đất ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

32, 106 - 119

 

23

2014

Nguyễn Thị Hà

Phân lập và tuyển chọn một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng khuẩn từ đất ở quẬn Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

34

 

24

2014

Phan Vĩnh Thịnh, Đỗ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Trọng Hồng Phúc.

Ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh lý và tăng trưởng của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

1-2014, 292 - 301

 

25

2013

Đinh Minh Quang

Morphology of the mudskipper’s burrow (Boleophthalmus boddarti) in semi-intensive farming

Tạp chí KH
– trường ĐH Huế

83, 67-72

 

26

2013

Đinh Minh Quang

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên Khoa Sư phạm – Đại học Cần Thơ: thực trạng và giải pháp

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng

9, 79 - 84

 

27

2013

Đinh Minh Quang, Lê Trần Đức Huy, Lại Nguyễn Yến Như, Đặng Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Ngân

Nghiên cứu ban đầu về hình thái hang cá kèo vảy to Parapocrypres serperaster

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

25, 78-82

 

28

2013

Nguyễn Loan Thảo, Võ Minh Khỏe, Hồ Văn Tỏa, Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Trọng Hồng Phúc

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng và hàm lượng cortisol của cá tra nuôi (Pangasianodon hypophthalmus)

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

25, 1-10

 

29

2013

Nguyễn Thị Hà

Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định mô máu chuột đồng bằng phương pháp nhuộm kép Wright - Giemsa

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

28

 

30

2013

Nguyễn Thị Hà

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng Penicillium citrinum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

27

 

31

2012

Đặng Minh Quân, Nguyễn Minh Chuộng, Phan Hoàng Giẻo, Nguyễn Nghĩa Thìn

Tính đa dạng thực vật ở núi Hàm Rồng của vườn quốc gia Phú Quốc

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

21a, 92 – 104

 

32

2012

Hoang Ngoc Khac, Do Van Nhuong, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thi Thu Huong

Preliminary data of three zoobenthos groups (Brachyura, Gastropoda and Bivalvia) found in the mangrove forest ecosystems of the Tran De estuary, Soc Trang Province

Journal of Science of HNUE, Chemical and Biological

57 (8), 72 - 80

 

33

2012

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Kim Phước, Hồ Minh Thuấn

Đa dạng loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở An Giang

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

22a, 144- 153

 

34

2012

Nguyen Thanh Tung, Tran Nhan Dung, Pham Minh Tu

Testing on three determining methods of genetic diversity on earthworm species belonging to the Pheretima species group in the Mekong delta

Tạp chí Sinh học

34 (1), 6-14

X

35

2012

Nguyễn Thị Hà

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng Aspergillus protuberus sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

22b

 

36

2012

Nguyễn văn Bé, Võ thị Thanh Phương, Trang Minh Phương, Trần thị Xuân Mai

Phát hiện nhanh Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm bằng PCR kết hợp với nuôi cấy trong môi trường chọn lọc

Tạp chí
Công nghệ Sinh học

10, 133 -137

X

37

2012

Phạm Đinh Sac, Tran Thị Anh Thu, Li Shuquiang

Leaf-litter spider diversity in the tropical forest of northern Vietnam in relation to regional condition and habitat structure.

Tạp chí sinh học

34, 59-71

X

38

2012

Phùng Thị Hằng, Lương Thị Thu Thảo, Trần Nhân Dũng

Khảo sát đặc điểm hình thái và giải phẫu một số loài thuộc chi Artocarpus

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

24a, 273-280

 

39

2012

Trần Thanh Thảo, Andrew Brook, Michael Waters

Sự thay đổi cấu trúc không gian đoạn trong màng của thụ quan hormone tăng trưởng trong quá trình hoạt hoá

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

22b, 200-209

 

40

2012

Võ thị Thanh Phương

Khảo sát số lượng nhiễm sắc thể ở tế bào động vật và thực vật bằng phương pháp sử lý sốc nhược trương

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

20b, 198-208

 

41

2011

Đặng Minh Quân, Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Nghĩa Thìn


Thành phần loài và đặc điểm của thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn quốc gia Phú Quốc

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

20a, 239-249

 

42

2011

Phùng Thị Hằng, Nguyễn Bảo Toàn

Nhân giống cây Tràm bằng phương pháp nuôi cấy mô

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

20b, 89 - 96

 

43

2011

Phùng Thị Hằng, Nguyễn Bảo Toàn

Đánh giá độc nhôm (Al) lên sự sinh trưởng của cây Tràm

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

20b, 97 - 105

 

44

2011

Trần Thị Xuân Mai, Nguyễn Văn Bé, Võ Thị Thanh Phương, Trần Thị Hoàng Yến

Phát hiện nhanh Salmonella spp., Salmonella enterica hiện diện trong thực phẩm bằng kỹ thuật PCR đa mồi (Multiplex PCR)

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

20b, 198-208

 

45

2010

Lưu Thị Kiều Oanh, Bùi Thị Bửu Huê, Trần Thanh Thảo

Biến đổi cấu trúc mỡ cá tra, cá basa và dầu ăn đã qua sử dụng, ứng dụng trong tổng hợp mỡ bôi trơn Sinh học

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

15a, 28-37

 

46

2008

Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Anh Thư

Thành phần loài và đặc điểm phân bố của giun đất ở vành đai sông Tiền

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

10, 59-66

 

47

2008

Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn

Các dạng cấu trúc phôi soma quýt đường (Citrus reticulata Blanco)

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

9, 41-50

 

48

2008

Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn

Sự tạo phôi soma quýt đường (Citrus reticulata Blanco)

Tạp chí Công nghệ sinh học

6, 241 – 248

 

49

2008

Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Toàn

Chọn lọc invitro các dòng callus quýt đường (Citrus reticulata Blanco) kháng mặn (NaCl)

 

6, 335-340

 

50

2004

Võ thị Thanh Phương

Sử dụng sơ đồ khái niệm để khám phá vốn khái niệm cũ của học sinh trong dạy học tích cực

Tạp chí KH
– trường ĐH Cần Thơ

2, 17-23

 

 

Bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế

STT

Thời gian

Tác giả

Tên bài báo

Tên hội nghị

Trang

1

2017

Huynh Thi Thuy Diem and Kongsak Thathong

Applying lesson study among high school Biology teachers in Vietnam

The 5th International Conference on Social Science and Management
May 9-11, 2017 Kyoto, Japan

 

2

2017

Huynh Thi Thuy Diem

Using lesson study to enhance student's planning

The 11th DEPISA International Conference -Deagu national University of Education- 18-20 August, 2017, Korea

 

3

2016

Dinh Minh Quang

Length weight relationship and body condition variation of the goby Stigmatogobius pleurostigma caught in the Mekong delta

International Fisheries Symposium

 

4

2016

Dinh Minh Quang, Nguyen Minh Thanh, Tran Dac Dinh, Tran Thanh Lam

Some reproductive biological characteristics of the goby Butis butis caught in the Mekong delta

International Fisheries Symposium

 

5

2016

Huynh Thi Thuy Diem and Chokchai Yuenyoung

“Should we add history of science to provide nature of science into Vietnamese Biology Textbook: A Case of Evolution and Genetic Teaching?” P.42.

The 4th International conference for Science educators and teachers (ISET) 2016. June 305, 2016, Khon Kaen, Thailand. ISBN: 978=616-223-817-8.

 

6

2016

Huynh Thi Thuy Diem and Kongsak Thathong

“Vietnamese High School Biology teachers’ opinions toward lesson study”

The 10th International conference on Teacher professional development in South asia. Nakhon Si Thammarat Rajabhat university Thailand. 28-29 July 2016

 

7

2015

Dinh Minh Quang

Population structure of the mudskipper Boleophthalmus boddarti (Gobiidae) in the Mekong Delta, Vietnam

Global Conference on Inland Fisheries

Online proceeding

8

2015

Huynh Thi Thuy Diem and Kongsak Thathong

“Teachers’ opinion toward lesson study in primary and lower secondary schools in Vietnam”. P.79

The 9th World Association of Lesson Studied International (WALS) conference 2015) 24-25 November 2015 Khon Kaen university, Thailand. ISBN: 978-616-223-554-2.

 

9

2014

Huynh Thi Thuy Diem and Chokchai Yuenyoung

“Existing ideas and Misconceptions about Natural Selection among Vietnamese”.

The 2nd International Science Educators and Teachers. Science education for the 21st century 16-18th July 2014, Phuket Thailand

 

10

2013

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Length-weight relationship in the goby, Parapocryptes serperaster (Richardson, 1864), caught from coastline of Tran De, Soc Trang, Vietnam.

Aquatic Science at the Interface Conference, New Zealand

80

11

2013

Dinh Minh Quang, Jian Guang Qin, Sabine Dittmann, Tran Dac Dinh

Population papameters of the goby Parapocryptes serperaster caught in Mekong
Delta, Vietnam

International Fisheries Symposium, Thailand

 

12

2013

Huynh Thi Thuy Diem

“Building a Learning Team to Enhance the Professional Capacity of Teacher Educators: An Example from the School of Education, Can Tho University, Vietnam”

The 4th International conference on Teacher professional development in South asia. Action teaching and action learning for quality of education.Phranakhon Rajabhat, Bangkok, Thailand . 10-13 June 2013

 

13

2012

Vo thi Thanh Phuong

An investigation into the use of concept mapping in teaching and learning cellular respiration in a Vietnamese University. ISES. Falculty of Education, Khon Khen University, Thai lan.

ISET. Falculty of Education, Khon Khen University, Thai lan.

 

 

Bài báo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị khoa học trong nước

STT

Thời gian

Tác giả

Tên bài báo

Tên hội nghị

Trang

1

2017

Đặng Minh Quân, Trần Ngọc Thuận

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Khơ-me ở vùng bảy núi tỉnh An Giang

Kỷ yếu Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7

1400-1407

2

2017

Đinh Minh Quang, Nguyễn Thảo Duy, Danh Sóc

Tính ăn và phổ thức ăn của cá bống trứng Eleotris melanosoma ở ven biển tỉnh Sóc Trăng

Kỷ yếu Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7

1873-1879

3

2017

Nguyễn Trọng Hồng Phúc, Võ Thị Thanh Phương

Đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

Hội Nghị Khoa học Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ

2016. 15-24

4

2016

Đinh Minh Quang

Length-weigth relationship of the goby Oxyeleotris urophthlamus in Soc Trang


Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2

637-641

5

2015

Đặng Minh Quân, Trần Đức Toàn

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Kiang

Hội nghị khoa học toàn quốc lần VI về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

1239- 1244

6

2015

Đinh Minh Quang, Nguyễn Minh Thành

Các chỉ số sinh học quần đàn cá kèo đỏ (Trypauchen vagina) ở Sóc Trăng

Hội nghị khoa học toàn quốc lần VI về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

806-810

7

2014

Đinh Minh Quang

Tương quan chiều dài và trọng lượng cá bống cát trắng Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 ở sông cồn tròn tỉnh Sóc Trăng

Tuyển tập Hội nghị Sinh học biển và Phát triển bền vững lần II

467 - 472

8

2014

Đinh Minh Quang, Đặng Thị Phương Trúc

Kết quả nghiên cứu bước đầu thành phần thức ăn của cá bống sao, Boleophthalmus boddarti, ở Sóc Trăng

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng Khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6

1329 - 1333

9

2014

Trần Kim Hồng, Phùng Thị Hằng, Lê Quốc Nam

Khảo sát sự đa dạng sinh học và ứng dụng GIS xây dựng dữ liệu nấm lớn tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014

335- 342

10

2014

Trương Hoàng Đan, Phùng Thị Hằng, Dương Thị Huỳnh, Bùi Trường Thọ

Ứng dụng bản đồ sinh thái trong khảo sát thành phần loài và sự phân bố của Nấm lớn ở Thành phố Cần Thơ

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014

317-325

11

2013

Đặng Minh Quân

Hiện trạng nguồn tài nguyên cây gỗ thuộc mảng xanh công cộng ở thành phố Mỹ Tho

Hội nghị khoa học quốc tế: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học

270 – 277

12

2013

Đặng Minh Quân,Trương Vũ Phong

Hiện trạng nguồn tài nguyên cây gỗ thuộc mảng xanh đô thị ở thành phố Trà Vinh

Hội nghị khoa học toàn quốc lần V về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

1179 – 1183

13

2013

Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Minh Thành, Trần Thị Lụa và Dương

Kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần thức ăn của cá kèo vảy to Parpocryptes

Hội nghị khoa học toàn quốc lần V về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

1519-1522

14

2012

Đỗ Văn Nhượng, Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Bé Hai

Dẫn liệu bước đầu về ốc cạn (Gastropoda) ở Nam Bộ - Việt Nam

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam; Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất

202 – 208

15

2012

Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thị Tuyết Nhanh, Trần Thị Thanh Bình

Quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định thủy tức nước ngọt (Hydra olygactic Pallas, 1766) bằng phương pháp nhuộm kép Hematoxylin – Eosin Y

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất.

385 – 391

16

2008

hùng Thị Hằng, Nguyễn Như Khanh

Khảo sát ảnh hưởng của đất phèn Bạc Liêu và KClO3 đến năng suất và phẩm chất của 3 giống lúa chịu phèn khác nhau

Kỷ yếu hội nghị Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống

177 – 179

17

2007

Trần Thị Anh Thư, Lê Nguyên Ngật

Kết quả nghiên cứu lưỡng cư, bò sát ở Thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai

589-595

18

2005

Phùng Thị Hằng, Nguyễn Như Khanh

Ảnh hưởng của đất phèn và KClO3 đến 1 số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của 3 giống lúa chịu phèn khác nhau trong giai đoạn nảy mầm

Kỷ yếu hội nghị Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống

511 – 514

19

2005

Võ Thị Thanh Phương

Bowling ball trong dạy học

Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học

28-31

20

2004

Võ Thị Thanh Phương

Cải tiến phương pháp đánh giá trong dạy thực tập Sinh học

Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm

399-402

 

Các bài báo đăng ở Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc

STT

Thời gian

Tác giả

Tên bài báo

Lần thứ

Số và trang

1

2016

Lê Thị Thuỳ Dung, Võ Thị Thanh Phương

Khảo sát đặc điểm hình thái và hàm lượng oxalate canxi ở cây bạc hà (Alocasia odora (ROXB.) K. KOCH)

Lần VIII

 

2

2016

Võ Thị Quỳnh Nhi, Võ Thị Thanh Phương

Khảo sát hình dạng và kích thước của tinh thể oxalate canxi ở một số loài cây kiễng trồng trong nhà

Lần VIII

 

3

2016

Võ Văn Vũ, Võ Thị Thanh Phương

Khảo sát hình thái và hàm lượng oxalate canxi ở co quan sinh sản của cây môn nước (Colocasia esculenta (L.) Schott.)

Lần VIII

 

4

2014

Hồ Hồng Hải, Nguyễn Thanh Tùng

Thành phần loài và đặc điểm phân bố bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở thành phố Cần Thơ

Lần VII

 

5

2014

Nguyễn Phạm Quế Tuyết, Phùng Thị Hằng

Điều tra và đánh giá chất lượng nước một số kênh rạch ở quận Ninh kiều thành phố Cần Thơ bằng chỉ thị sinh học tảo

Lần VII

 

6

2014

Nguyễn Thị Hồng Lan, Trần Ngọc Hiếu, Đinh Minh Quang

Qui trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định lát cắt ngang cơ thể giun đũa (Ascaris suum)

Lần VII

 

7

2014

Nguyễn Thị Thu Lên, Nguyễn Duy Khang, Nguyễn Trọng Hồng Phúc

Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu và đặc điểm hình thái giải phẫu của rô đồng (Anabas testudineus) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) trong môi trường nước ngọt

Lần VII

.

8

2014

Nguyễn Trúc Linh, Võ Thị Cẩm Thu, Phùng Thị Hằng

Khảo sát đặc điểm sinh học của một số cây thủy sinh (lục bình, bèo tai tượng, thủy trúc) dưới tác động của ô nhiễm nước thải sinh hoạt đô thị

Lần VII

 

9

2014

Nguyễn Văn Vũ, Ung Thanh Nhàn, Lý Thanh Thành, Trần Kim Thoa, Quang Anh Thư, Dương Ngọc Anh, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Thế Vững, Nguyễn Kim Y, Phạm Thúy Hằng, Đinh Minh Quang

Quản lý mẫu thuộc phân ngành Động vật có xương sống bằng Microsoft Access 2003

Lần VII

 

10

2012

Cao Thị Minh Lý, Trương Trúc Phương

Xây dựng sơ đồ, hình ảnh, bảng hệ thống làm tư liệu dạy học phần III Vi sinh vật Sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao

Lần VI

 

11

2012

Đặng Bích Đào, Danh Thị Tường Vi, Phùng Thị Hằng

Thực hiện bộ sưu tập các kiểu quả mập và quả khô

Lần VI

 

12

2012

Đinh Thị Duyên, Lê Nguyễn Phương Thúy, Phạm Thị Bích Thủy

Đa dạng loài thuộc ngành dương xỉ (Polypodiophyta) ở quận Cái Răng và quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

13

2012

Lê Thị Tuyết Nương, Phạm Thị Bích Thủy

Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định cơ quan sinh sản của một số loài thuộc ngành dương xỉ (Polypodiophyta)

Lần VI

 

14

2012

Lý Thanh Thành, Võ Thị Thanh Phương

Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định nhiễm sắc thể rễ hành ta (Allium ascalonicum L.) bằng phẩm nhuộm Fuchsin

Lần VI

 

15

2012

Mai Thị Bích Thủy, Trương Trúc Phương

Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học phần III Vi sinh vật Sách giáo khoa Sinh học 10 nâng cao

Lần VI

 

16

2012

Ngô Thúy Ngân, Đặng Minh Quân

Khảo sát thành phần loài thực vật bậc cao có mạch trong hệ sinh thái rừng Tràm ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng - tỉnh Hậu Giang

Lần VI

 

17

2012

Nguyễn Đức Lập, Võ Thị Thanh Phương

Khảo sát kiểu nhân của hành ta (Allium ascalonicum L.)

Lần VI

 

18

2012

Nguyễn Kim Đua, Phùng Thị Hằng

Điều tra thành phần loại, xác định vị trí tinh dầu của các loài thuộc bộ gừng (Zingiberales) ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

19

2012

Nguyễn Phú Cường, Phạm Thị Bích Thủy

Quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định lát cắt dọc cơ quan sinh sản hữu tính của rêu tản Marchantia

Lần VI

 

20

2012

Nguyễn Thái Thuận, Phùng Thị Hằng

Sự đa dạng các kiểu đính phôi và các kiểu hạt của ngành thực vật hạt kín Angiospermae

Lần VI

 

21

2012

Nguyễn Thị Diễm Phương, Đặng Minh Quân

Thành phần loài Tảo mắt thuộc họ Euglenaceae có trong các ao nuôi cá ở quận Bình Thủy và quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

22

2012

Nguyễn Thị Kim Duyên, Đặng Minh Quân

Kỹ thuật trồng một số loài hoa cảnh của các hộ sản xuất hoa ở thị xã Sa Đéc - tỉnh Đổng Tháp

Lần VI

 

23

2012

Nguyễn Thị Như Hằng, Nguyễn Thanh Tùng

Một số dẫn liệu về nhũ phụ và tuyến phụ sinh dục của các loài giun đất thuộc giống Pheretima Kinberg, 1867 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lần VI

 

24

2012

Nguyễn Văn Vũ, Đặng Minh Quân

Điều tra cơ bản các loài cây thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae) ở quận Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

25

2012

Phạm Thanh Điền, TrầnThị Anh Thư

Đa dạng loài côn trùng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

26

2012

Phạm Trút My, Võ Thị Thanh Phương

Thực hiện tiêu bản hiển vi tạm thời và cố định nhiễm sắc thể ở rễ hành ta (Allium ascalonicum L.) bằng phẩm nhuộm Crystal violet

Lần VI

 

27

2012

Phan Thanh Trúc, Phùng Thị Hằng

Điều tra thành phần loài và xác định vị trí tinh dầu của các cây thân gỗ có tinh dầu ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ

Lần VI

 

28

2012

Phan Thị Tuyết Nhanh, Nguyễn Thanh Tùng

Quy trình thực hiện tiêu bản hiển vi cố định thủy tức nước ngọt (Hydra olygactic pallas, 1766)

Lần VI

 

29

2012

Quang Anh Thư, Nguyễn Thị Hà

Xác định môi trường nuôi cấy và quy trình nhuộm nấm Trichoderma SP. bằng phương pháp nhuộm kép carmine - Fuchsine

Lần VI

 

30

2012

Thạch Thị Mỹ Nhi, Nguyễn Thanh Tùng

Đặc điểm hình thái cấu tạo giải phẫu và cấu trúc mô học của Pheretima campanulata (Rosa, 1890)

Lần VI

 

31

2012

Thạch Thị Si Huyên, Lê Thị Phương, Huỳnh Thị Thúy Diễm

Bước đầu vận dụng định hướng giảng dạy chất lượng trong dạy chương III và chương IV - Sinh học 11 - Cơ bản và Nâng cao

Lần VI

 

32

2012

Trần Huỳnh Như, Phùng Thị Hằng

Bộ Atlat về hình thái và cấu tạo giải phẫu một số loài đại diện của ngành thực vật hột kín Angiospermae

Lần VI

 

33

2012

Trần Kim Thoa, Nguyễn Thị Hà

Xác định môi trường nuôi cấy và quy trình nhuộm nấm Aspergillus SP. bằng phương pháp nhuộm kép với acetocarmine - Fuchsine base

Lần VI

 

34

2012

Trần Trung Tú, Nguyễn Thanh Tùng

Xác định mối quan hệ phân loại học của các loài giun đất ở đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp hiện trạng số

Lần VI

 

35

2012

Trịnh Văn Nhì, Nguyễn Thanh Tùng

Bộ mẫu giáp xác (Crustacea) ở phòng thí nghiệm động vật Bộ môn Sư phạm Sinh học - Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ

Lần VI

 

36

2012

Trương Văn Xạ, Võ Thị Thanh Phương

Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định nhiễm sắc thể ở rễ hành ta (Allium ascalonicum L.) bằng thuốc nhuộm Hematoxylin

Lần VI

 

37

2012

Vương Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Hà

Xác định môi trường nuôi cấy và quy trình nhuộm kép nấm Penicillium SP. với thuốc nhuộm carmine - fuchsine

Lần VI

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.