Hội cựu sinh viên của Bộ môn Sư phạm được chính thức thành lập vào ngày 16/7/2014.

Định kỳ, 2 năm Cựu sinh viên của Bộ môn Sư phạm Sinh học sẽ gặp mặt tại Phòng Phương pháp giảng dạy, Bộ môn Sư phạm Sinh học để trao đổi về công việc và những vấn đề khác trong cuộc sống. Đây cũng là cơ Hội để thầy và trò Bộ môn ôn lại nhiều kỷ niệm của một thời học trò.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.