1. Giới thiệu Bộ môn Sư phạm Sinh học – Mục tiêu đào tạo – Cơ hội việc làm

Bộ môn Sư phạm Sinh học, trực thuộc Khoa Sư phạm, được quyết định thành năm 1996 với chuyên ngành đào tạo là Sư phạm Sinh học. Sau thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Cử nhân khoa học.

Mục tiêu của Bộ môn Sư phạm Sinh học là đào tạo đội ngũ giáo viên tận tâm, yêu nghề, đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế; có kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể giảng dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ tại các trường trung học phổ thông, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học; có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm hoặc viện nghiên cứu; có năng lực học tập suốt đời, có thể học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học, ngành Giáo dục, Quản lý giáo dục và các chuyên ngành của lĩnh vực Sinh học.

2. Quản lý đào tạo

      Hiện tai Bộ môn quản lý đào tạo 4 lớp Sư phạm Sinh học (tổng sỉ số 60 sinh viên).

3. Tình hình tốt nghiệp

    Tình hình sinh viên tốt nghiệp trong 7 năm từ 2013-2019 được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1: Tình hình tốt nghiệp của sinh viên Sư phạm Sinh học và Sinh - KTNN từ Khóa 35 đến khóa 41

Năm TN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Khóa K35 K36 K37 K38   K39 K40 K41
Chuyên ngành Sinh-KTNN Sinh học Sinh-KTNN Sinh học Sinh-KTNN Sinh học Sinh-KTNN Sinh học Sinh-KTNN Sinh học Sinh học Sinh học
Xuất sắc 2 3 3 2 2 3   2 0 0 0 3
Giỏi 16 20 20 24 9 11 7 17 2 24 17 24
Khá 20 27 17 12 22 41 16 46 27 45 68 29
Trung bình 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 2 0
Số Lượng SV 43 56 56 47 51 66 39 87 39 90 116 78
Tỉ lệ 88.37 89.29 71.43 80.85 66.67 84.85 66.67 79.31 79.49 78.89 75.00 71.79

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên của Bộ môn: có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ môn đã tổ tchức 2 lần Hội nghị nghiên cứu Khoa học của sinh viên Bộ môn SP Sinh và có nhiều bài báo tham gia Hội nghị nghiên cứu Khoa học trong sinh viên toàn quốc. Tổng hợp các công bố và công trình nghiên cứu của cán bộ và sinh viên Bộ môn SP Sinh thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2: Tổng kết bài báo khoa học và đề tài nghiên cứu từ 2012 - 2019

Hoạt động

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bài báo khoa học

Trong nước

10

6

8

8

4

4

8

9

Quốc tế

 

1

5

5

5

10

4

5

Kỷ yếu hội nghị trong nước

2

3

4

2

1

3

1

1

Kỷ yếu hội nghị Quốc tế

1

3

1

2

4

2

   

Kỷ yếu hội nghị NCKH SV toàn quốc

28

 

6

 

3

 

   

Đề tài nghiên cứu khoa học

Cấp Nhà nước (Nafosted)

 

 

 

 

1

1

   

Dự án ODA

          3    

Cấp Bộ

2

 

1

1

      1

Cấp Tỉnh

 1

2

1

 1

 

4

   

Cấp cơ sở (Trường)

3

1

1

5

1

2

4

Sinh viên

3

2

1

5

 

1

3

3

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.