BỘ MÔN SƯ PHẠM TOÁN HỌC

Bộ môn SP Toán tiền thân là một phần của Khoa Sư Phạm Tự nhiên (1975– 1978) và của Khoa Toán – Lý (1978 – 1995). Với sự lớn mạnh của Trường Đại học Cần Thơ, Bộ môn SP Toán đã được thành lập vào năm 1995, nhân sự là một phần của Khoa Toán – Lý Đại học Cần Thơ.  Trước ngày tuyên bố thành lập, Bộ môn SP Toán đã có các khóa đào tạo được tuyển sinh từ các năm 1975 – 1995.

Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy và quản lý các ngành cử nhân SP Toán học, SP Toán – Tin học, SP Tin học và Thạc sĩ chuyên ngành PPGD và lí luận Toán học. Theo dự kiến, Bộ môn SP Toán viết đề án mở ngành Thạc sĩ Toán ứng dụng (năm 2017) và ngành Tiến sĩ PPGD và lí luận Toán học (năm 2018).

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn Toán được tăng cường từ nhiều nguồn đào tạo ở nước ngoài về, sinh viên xuất sắc của bộ môn và các trường đại học khác. Hiện nay, Bộ môn SP Toán có 22 giảng viên; trong đó có 2 PGS, 10 Tiến sĩ, 3 Nghiên cứu sinh và  các cán bộ còn lại đều có trình độ Thạc sĩ. 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.