DANH SÁCH BÁO CÁO KHOA HỌC SEMINAR

QUA CÁC NĂM

 

Nguyễn Trung Kiên

 

Bài toán cải thiện tổng khoảng cách có trọng số trên mạng lưới

Trong một bài toán cải thiện mạng lưới, chúng ta thay đổi các tham số sao cho tổng chi phí không vượt quá một tài khoản được cho trước và hàm mục tiêu được cải thiện một cách hiểu quả nhất. Bài toán này được nghiên cứu bởi nhiều nhà toán học trên thế giới, như O. Berman (Mỹ), J.Z. Zhang (Hồng Kông), R.E. Burkard, E. Gassner (Áo), v.v...

Trong bài báo cáo này, chúng ta sẽ xem xét thay đổi độ dài các cạnh của một mạng lưới sao cho tổng khoảng cách có trọng số giữa các đỉnh là nhỏ nhất. Theo hiểu biết của tác giả, bài toán này hiện chưa được nghiên cứu. Hơn nữa, chúng tôi đưa ra kết quả cho bài toán trong trường hợp tổng quát là NP-khó. Đặc biệt, trường hợp mạng lưới là một cây, tác giả đưa ra thuật toán giải bài toán trong thời gian tuyến tính. 

30/05/2016

Phòng seminar BM Toán

 

2016

Nguyễn Thanh Hùng

 

Giải Toán trực tuyến với Wolfram Alpha

Công ty Wolfram rất nổi tiếng với phần mềm giải Toán Mathematica. Với công nghệ đám mây, Wolfram Alpha cho phép ta có thể giải Toán trực tuyến.

30/05/2016

Phòng seminar BM Toán

2016

Phạm Thị Vui

 

Về hội tụ Painlevé-Kuratowski

Báo cáo sẽ trình bày các vấn đề về hội tụ theo nghĩa Painlevé – Kuratowski cho các trường hợp hội tụ của: dãy các tập, dãy các hàm giá trị thực, dãy các hàm đa trị trong không gian metric. Báo cáo cũng trình bày về mối liên hệ giữa hội tụ theo nghĩa P.K và theo các nghĩa khác; và một số kết quả nghiên cứu liên quan.

 

30/05/2016

Phòng seminar BM Toán

 

2016

Bùi Lê Diễm

 

 

Tổ chức hoạt động dạy và học sử dụng Google Classroom

Trình bày cách thức sử dụng dịch vụ Google Classroom trong dạy và học ở khoa Sư Phạm, trường Đại học Cần Thơ

30/05/2016

Phòng seminar BM Toán

2016

Nguyễn Thư Hương

Biểu diễn dạng chuẩn tắc của Shu-Osher dưới dạng vector đối với phương pháp Hermite-Birkhoff

Xây dựng dạng chuẩn tắc Shu-Osher của phương pháp Hermite-Birkhoff và biểu diễn dưới dạng vector. Từ đó cho thấy các thuận lợi và ưu điểm của biểu diễn trong việc đánh giá tính chất SSP của phương pháp.

Thời gian:

14/12/2106

Địa điểm: phòng chuyên đề Bộ môn Sư phạm Toán

 

2016

Bùi Phương Uyên

Phương trình tham số của đường thẳng trong không gian: Sai lầm của học sinh liên quan đến suy luận tương tự

Trình bày một nghiên cứu về sai lầm của học sinh khi giải bài toán viết phương trình tham số của đường thẳng trong không gian bằng cách sử dụng suy luận tương tự với cách giải của bài toán viết phương trình tham số của đường thẳng trong mặt phẳng.

Thời gian:

14/12/2106

Địa điểm: phòng chuyên đề Bộ môn Sư phạm Toán

 

2016

Nguyễn Trung Kiên

Thuật toán tự nhiên.

Trong bài báo cáo này, chúng tôi trình bày sơ lược về tính toán tự nhiên thông qua thuật toán tối ưu bầy đàn. Đồng thời, chúng tôi xem xét cụ thể thuật toán con đom đóm.

Thời gian:

14/12/2106

Địa điểm: phòng chuyên đề Bộ môn Sư phạm Toán

 

2016

Th.S Bùi Lê Diễm

 

Sử dụng Google Drive để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm qua mạng

Nghiên cứu sử dụng các tính năng của dịch vụ Google Drive để tổ chức làm việc nhóm qua mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng, công tác chuyên môn và học tập.

Tháng 05/2015

Phòng máy tính 304/C2.

 

2015

TS.Nguyễn Thanh Hùng

 

Cơ sở Groebner

Giới thiệu về cơ sở Groebner và một số ứng dụng

Tháng 04/2015

Phòng máy tính 304/C2.

 

2015

TS.Nguyễn Trung Kiên

Bài toán vị trí và phiên bản ngược

Chúng ta xét bài toán xác định các vị trí tối ưu của các cơ sở mới. Bài toán này được gọi là bài toán vị trí. Trước tiên chúng ta giới thiệu sơ lược các khái niệm và tính chất cơ bản liên quan đến bài toán vị trí. Sau đó chúng ta nghiên cứu bài toán ngược. Ta sẽ tập trung vào các kết quả hiện nay và các hướng nghiên cứu có thể có trong báo cáo này.

Tháng 04/2015

Phòng máy tính 304/C2.

 

2015

TS.Nguyễn Thư Hương

Một số ưu điểm của phương pháp Hermite – Birkhoff  4-nấc bảo toàn tính chất ổn định mạnh trong việc giải phương trình Burger.

Phương pháp HB 4-nấc bảo toàn tính chất ổn định mạnh. Việc sử dụng các phương pháp HB ngăn ngừa sự suy giảm cấp của phương pháp. Bên cạnh đó, không những chúng có hệ số SSP cao mà còn có vùng ổn định tốt hơn và lớn hơn các phương pháp nổi tiếng khác như phương pháp tuyến tính tổng quát (GL), phương pháp Runge – Kutta (RK) và phương pháp của Huang (HM). Các ưu điểm này sẽ được kiểm chứng thông qua việc giải các phương trình điển hình của Burger trong hệ thống các bài toán kiểm chứng của Laney.

Tháng 06/2015

Phòng máy tính 304/C2.

 

2015

Th.S Phạm Thị Vui

Thuật toán tìm nghiệm chung của bài toán cân bằng và bài toán  điểm cố định.

Giới thiệu về bài toán cân bằng, bài toán điểm cố định trong không gian Hilbert. Tính chất, vai trò nghiệm chung của 2 bài toán trên. Một số thuật toán tìm nghiệm chung của 2 bài toán.

 

Tháng 06/2015

Phòng máy tính 304/C2.

 

2015

Bùi Lê Diễm

 

Nghiên cứu phương pháp nâng cao hiệu quả các học phần thực tập tin học bằng cách sử dụng các dịch vụ của Google.

 

 

Một số kết quả đạt được trong nghiên cứu sử dụng các dịch vụ của Google vào giảng dạy các học phần liên quan đến tin học có thực hành

 

11/12/2014

P304C2

 

2014

Bùi Lê Diễm

 

Nghiên cứu về việc sử dụng mạng xã hội trong dạy và học

Một số kết quả đạt được trongz nghiên cứu về việc sử dụng mạng xã hội trong dạy và học

11/12/2014

P304C2

 

2014

Bùi Phương Uyên

 

Tìm hiểu khả năng sử dụng suy luận tương tự của sinh viên sư phạm Toán ở học phần tập giảng.

 

Tìm hiểu kinh nghiệm, mức độ sử dụng suy luận tương tự khi thực hành dạy học ở học phần tập giảng của sinh viên ngành Sư phạm Toán.

 

11/12/2014

P304C2

 

2014

Nguyễn Thư Hương

Dạng Shu – Osher của phương pháp Hermite – Birkhoff đối việc đánh giá sự bảo toàn tính chất ổn định mạnh

Nêu lên tầm quan trọng của sự bảo toàn tính chất ổn định mạnh của một phương pháp số. Từ đó, trình bày sự mở rộng của dạng Shu – Osher của phương pháp Runge – Kutta cho phương pháp Hermite – Birkhoff trong việc đánh giá tính chất này.

 

11/12/2014

P304C2

 

2014

Lê Phương Thảo

 

Môđun nửa nguyên tố và điều kiện dãy dừng

Một số kết quả nghiên cứu về môđun nửa nguyên tố và điều kiện dãy dừng

 

11/12/2014

P304C2

 

2014

 Phùng Kim Chức

Tính trơn theo biến thời gian của nghiệm suy rộng của bài toán biên ban đầu thứ hai đối với phương trình hyperbolic  trong hình trụ hữu hạn với đáy không trơn

 

Tìm tính trơn theo biến thời gian nghĩa là tìm cấp của đạo hàm theo biến của thời gian

 

11/12/2014

P304C2

 

2014

Bùi Phương Uyên

 

Lịch sử nghiên cứu suy luận tương tự

Sơ lược về lịch sử nghiên cứu suy luận tương tự từ thời kỳ cổ đại, trung đại, đến thời kỳ hiện đại trên thế giới và một số nghiên cứu ở Việt Nam.

Tháng 6/2013

BM SP. Toán

2013

Bùi Lê Diễm

 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy học kết hợp (blended learning) bằng trang engrade.com.

Xây dựng hệ thống elearning hỗ trợ dạy học kết hợp bằng website engrade.com. Hệ thống sẽ giúp giáo viên quản lý sinh viên trực tuyến như quản lý điểm, điểm danh, trao đổi trực tuyến,…

Tháng 6/2013

BM SP. Toán

2013

Trang Văn Dễ

Nhóm con tối đại trong vành chia

Khái niệm và một số tính chất của nhóm con tối đại trong vành chia

Tháng 6/2013

BM SP. Toán

2013

Châu Xuân Phương

Phát hiện các dữ liệu bất thường trong một số tập dữ liệu  bằng giải thuật “Rừng Cô Lập”.

Trình bày các thuật toán liên quan dùng để khai khoáng (Mining) dữ liệu bất thường. Xây dựng Máy học dùng để phát hiện dữ liệu bất thường theo giải thuật “Rừng cô lập” và so sánh các ưu, nhược điểm của các giải thuật liên quan và giải thuật “Rừng Cô Lập”.

Tháng 6/2013

BM SP. Toán

2013

Nguyễn Hoàng Xinh

Sự tồn tại ánh xạ phản đối xứng cho một số p-nhóm.

Xây dựng các tính chất của ánh xạ phản đối xứng, đưa ra một số điều kiện tồn tại ánh xạ phản đối xứng cho một số p-nhóm.

Lúc 8h, ngày 28/11/2011 tại Phòng Seminar, bộ môn SP.Toán học.

2011

Bùi Anh Tuấn

Tiếp cận đồ thị theo quan điểm khoa học luận

Tiếp cận đồ thị dưới gốc độ giải tích, phân tích nó dưới các thành phần: đường cong, hàm số, mục tiêu trực chuẩn và vài vấn đề về biến đổi đồ thị.

Lúc 9h, ngày 28/11/2011 tại Phòng Seminar, bộ môn SP.Toán học.

2011

Bùi Lê Diễm

Phương pháp dạy học Webquest

Giới thiệu phương pháp dạy học Webquest để dạy học và nêu một số ví dụ minh họa.

Lúc 14h, ngày 28/11/2011 tại Phòng Seminar, bộ môn SP.Toán học.

2011

Trịnh Thị Hương

Sử dụng sơ đồ tư duy để dạy học Kể chuyện ở tiểu học

Trình bày hướng ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn kể chuyện cho học sinh ở tiểu học.

Lúc 15h, ngày 28/11/2011 tại Phòng Seminar, bộ môn SP.Toán học.

2011

Nguyễn Thị Thảo Trúc

Khảo sát phương trình sóng phi tuyến liên kết với điều kiện biên hỗn hợp.

Xét các bổ đề liên quan bài toán, thuật toán xấp xỉ tuyến tính, các định lý tồn tại nghiệm và khảo sát một trường hợp cụ thể.

Lúc 16h, ngày 28/11/2011 tại Phòng Seminar, bộ môn SP.Toán học.

2011

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.