Ban chủ nhiệm 

Quyền Trưởng bộ môn: ThS. Trịnh Thị Hương

Thư kí BM

ThS. Lữ Hùng Minh 

Chi ủy

  1. Bí thư: ThS. Nguyễn Hoàng Xinh
  2. Phó bí thư: ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc
  3. Ủy viên: ThS. Trịnh Thị Hương

Tổ công đoàn

Tổ trưởng:  ThS. Lữ Hùng Minh 

Danh sách giảng viên

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trịnh Thị Hương

Thạc sĩ, NCS

Q. Trưởng BM

 

2

Dương Hữu Tòng

Tiến sĩ

Tổ trưởng chuyên ngành

 

3

Lê Ngọc Hóa

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

 

4

Huỳnh Thái Lộc

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên

 

5

Lữ Hùng Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.