THÔNG BÁO

V/V NỘP TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 40

Lớp trưởng các lớp tập hợp tiểu luận của các bạn Khóa 40 nộp về bộ môn vào ngày 24/11/2017, Thứ Sáu.

* Thời gian:  Sáng: Từ 8h30 - 10h30. 

                     Chiều: Từ 14h00 - 16h30

* Địa điểm: Văn phòng bộ môn GDTH - MN, Khoa Sư phạm.

* Liên hệ: Thầy Minh - Thư kí Bộ môn

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.