Ban chủ nhiệm

 1. Trưởng bộ môn: PGs.TS. Vũ Thanh Trà
 2. Phó trưởng bộ môn: ThS. Dương Quốc Chánh Tín
 3. Phó trưởng bộ môn: TS. Đỗ Thị Phương Thảo

 Chi ủy

 1. Bí thư: ThS. Dương Quốc Chánh Tín
 2. Phó bí thư: TS. Huỳnh Anh Huy

Nhóm trưởng chuyên ngành

 1. Nhóm Vật lý kĩ thuật: TS. Trần Thanh Hải
 2. Nhóm Vật lý lí thuyết: ThS. Nguyễn Hữu Khanh
 3. Nhóm PPGD vật lý: TS. Đỗ Thị Phương Thảo

Cán bộ QL phòng TH/TN:

 1. Phòng TH Vật lý đại cương: TS. Đặng Minh Triết
 2. Phòng TH PPGDVL: TS. Đỗ Thị Phương Thảo

Tổ công đoàn

 1. Tổ trưởng: TS. Phan Thị Kim Loan
 2. Tổ phó: ThS. Phạm Phú Cường

 Các nhóm Vật lý chuyên môn

        Nhóm Vật lý kỹ thuật:

 1. TS. Trần Thanh Hải (nhóm trưởng)
 2. TS. Phan Thị Kim Loan
 3. ThS. Dương Quốc Chánh Tín
 4. TS. Đặng Minh Triết
 5. ThS. Phạm Phú Cường

        Nhóm Vật lý lý thuyết:

 1. Ths. Nguyễn Hữu Khanh (nhóm trưởng)
 2. Ts. Lâm Tú Ngọc
 3. ThS. Nguyễn Trường Long
 4. TS. Huỳnh Anh Huy
 5. PGs.Ts. Vũ Thanh Trà
 6. ThS. Trịnh Thị Ngọc Gia

         Nhóm Phương pháp giảng dạy Vật lý:

 1. TS. Đỗ Thị Phương Thảo (nhóm trưởng)
 2. ThS. Đặng Thị Bắc Lý
 3. ThS. Dương Bích Thảo
 4. ThS. Nguyễn Thị Thuý Hằng
 5. ThS. Trần Thị Kiểm Thu
 6. Trương Hữu Thành

 

Danh sách cựu giảng viên

TT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ CHỨC VỤ CAO NHẤT GHI CHÚ
1 Trần Minh Quý Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng chuyên ngành về hưu 2012
2 Nguyễn Thị Bưởi Cử nhân, GV   về hưu
3 Nguyễn Xuân Tư Cử nhân, GV   về hưu 2009
4 Lê Phước Lộc Phó GS. GVCC Trưởng khoa Sư phạm về hưu
5 Nguyễn Thị Thu Thủy Tiến sĩ, GVC Trưởng Bộ môn chuyển sang ĐH KT-CN Cần Thơ
6 Võ Hữu Nghĩa Cao học, GVC Phó bộ môn về hưu
7 Dương Quang Minh Tiến sĩ, GV Phó bộ môn chuyển công tác khác
8 Phạm Văn Bé Cử nhân, GV Tổ trưởng công đoàn chuyển sang Khoa KHXH-NV
9 Nguyễn Hoàng Quân Thạc sĩ, GV   chuyển công tác khác
10 Đinh Tuấn Duy Cử nhân, NV   chuyển công tác khác
11 Phạm Nguyễn Toại Thạc sĩ, GV   chuyển sang Khoa Dự bị dân tộc
12 Bùi Đức Thắng Cao học, GVC   về hưu
13 Nguyễn Thị Hương Nhân viên   về hưu
14 Nguyễn Thị Hồng Nhung Thạc sĩ, GV   chuyển sang TT Đảm bảo chất lượng
15 Nguyễn Quyên Cử nhân, GV   về hưu
16 Bùi Quốc Bảo Cử nhân, GVC Tổ trưởng, trưởng phòng TNVLPT về hưu 2015
17 Trần Quốc Tuấn Thạc sĩ, GVC Trưởng Bộ môn về hưu 2015
18 Hồ Hữu Hậu Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng tổ công đoàn về hưu 2015
19 Vương Tấn Sĩ Cử nhân, GVC Trưởng phòng TN Điện về hưu 2015
20 Phạm Văn Tuấn Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng chuyên ngành về hưu 2015
21 Nguyễn Bá Thành Thạc sĩ, GV   chuyển công tác khác
22 Cao Thị Ý Nhi Cử nhân, GV   chuyển công tác khác
23 Huỳnh Thị Minh Loan Thạc sĩ, Thư kí   chuyển sang Khoa Luật
24 Hoàng Xuân Dinh Thạc sĩ, GVC Bí thư chi bộ, Phó trưởng bộ môn về hưu 2016
25 Lê Văn Nhạn Thạc sĩ, GVC Tổ trưởng, Trưởng phòng TN Cơ nhiệt về hưu 2016

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.