Khoa có 09 Bộ môn: SP. Toán học, SP. Vật lí, SP. Hoá học, SP. Sinh học, SP. Ngữ văn, SP. Lịch sử, SP. Ðịa lí, Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Tâm lí - Giáo dục và 01 Tổ Văn phòng. Ngoài ra, Khoa Sư phạm còn có 02 đơn vị vừa có mối quan hệ trực tiếp về mặt tổ chức nhân sự vừa có mối quan hệ chặt chẽ về chuyên môn nghiệp vụ là Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.