CÁC HỘI NGHỊ KHOA SƯ PHẠM

 

Hội nghị

Thời gian

Địa điểm

 Giáo dục Đồng bằng Sông Cửu Long chủ động thích ứng với sự đổi mới và phát triển của đất nước  15/12/2021  KSP 
 Hội nghị sinh viên NCKH 2018  2018  KSP
 Hội thảo trực tuyến về chương trình môn học  2017  
 Hội thảo thách thức an ninh nguồn nước sông Mekong và câu chuyện ĐBSCL  29/5/2017  TTHL
     
     
     

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.