BẢNG TỔNG HỢP  BÁO CÁO KHOA HỌC (SEMINAR)

 STT

Báo cáo viên

Tên BCKH

Nội dung chính BCKH

Thời gian,

địa điểm

Số lượng

người dự

Năm 

thực hiện

1

Trần Thị Nâu

Cây bạch dương trong văn hóa, ngôn ngữ, thơ ca Nga

Giới thiệu một số đặc trưng của cây bạch dương trong ngôn ngữ, văn hóa và thơ ca Nga

8:00 ngày 11/12/ 2012 tại VP. Bm SP. Ngữ văn

21

2012

2

Hồ Thị Xuân Quỳnh

Một vài ghi nhận về Bùi Nguyên Cát

Giới thiệu một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật trong sáng tác Bùi Nguyên Cát

9:00 ngày 11/12/2012 tại VP Bm SP Ngữ văn

21

2012

3

Nguyễn Thị Hồng Nam

Giới thiệu chương trình, việc dạy, đánh giá môn Văn của một số nước

Giới thiệu cách thiết kế chương trình, mục tiêu, cách dạy và cách thức tổ chức dạy hoc, cách kiểm tra, đánh giá môn Văn của một số nước: Mỹ, Úc, Hồng Kông, Singapore

7: 30 ngày 20/12/2012; tại phòng họp KSP

20

2012

4

Trần Nguyên Hương Thảo

Mức độ sử dụng các chiến lược siêu nhận thức của sinh viên tập giảng Ngữ văn

 

Thông qua bảng hỏi, nghiên cứu nhằm phát hiện ra mức độ các chiến lược siêu nhận thức được sinh viên tập giảng Ngữ văn sử dụng. Từ đó, đề xuất việc hướng dẫn vận dụng các chiến lược siêu nhận thức cho sinh viên tập giảng.

8:30 ngày 20/12/2012; tại phòng họp KSP

20

2012

5

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Phương thức ghép trong cấu tạo từ tiếng Việt và tiếng Anh

Một số vấn đề cơ bản về từ và cấu tạo từ; đối chiếu phương thức cấu tạo từ  ghép trong tiếng Việt và tiếng Anh

9:30 ngày 20/12/1202; tại phòng họp KSP

20

2012

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chủ nghĩa hiện thực trong sự nhận thức lại

Trình bày những nhận thức mới về chủ nghĩa hiện thực, một hiện tượng lý luận xuất hiện từ thế kỷ XIX

7:30 ngày 12/12/ 2013 tại VP tại phòng họp KSP

21

2013

7

Phạm Hoàng Nghĩa

Học văn từ cách tiếp cận liên văn bản

Tiếp nhận và vận dụng một số yếu tố từ lý thuyết liên văn bản nhằm gia tăng hứng thú và hiệu quả dạy phần đọc hiểu văn bản

8:30 ngày 12/12/2013 tại phòng họp KSP

21

2013

8

Trần Thị Nâu

Phác thảo về văn học Nga cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

Giới thiệu và đánh giá tổng quan về đặc điểm, thành tựu của văn học Nga cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI.

9: 30 ngày 12/12/2013  tại phòng họp KSP

21

2013

9

Nguyễn Thị Hồng Nam

Các đặc điểm của hoạt động đọc văn bản

 

 

- Các quan niệm về hoạt động đọc.

- Các đặc điểm của hoạt động đọc

8.00 ngày 9/12/2014 tại phòng chuyên đề KSP

20

2014

10

Huỳnh Thị Lan Phương

Văn hóa giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh – Nhìn từ góc độ lời nói và nghi thức.

- Lời ăn tiếng nói của người Nam bộ khi giao tiếp qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

- Nghi thức giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

9.00 ngày 9/12/2014 tại P. chuyên đề

Khoa SP

20

2014

11

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đóng góp của Lê Đình Kỵ cho việc nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực ở Việt Nam

Trình bày những đóng góp của GS. Lê Đình Kỵ về  việc nghiên cứu  và phê bình  chủ nghĩa hiện thực trong bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam.

7.30 ngày 13/11/2015 tại Phòng chuyên đề KSP

20

2015

12

Huỳnh Thị Lan Phương

Văn hóa giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh – Một góc nhìn

 

- Lời ăn tiếng nói của người Nam bộ khi giao tiếp qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

-Một số đặc điểm của văn hóa giao tiếp của người NB qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh.

8.15. ngày 13/11/2015

Tại phòng

chuyên đề KSP

20

2015

13

Nguyễn Thị Hồng Nam

Cách đọc văn bản hư cấu và văn bản phi hư cấu

 

 

Khái niệm văn bản hư cấu và văn bản phi hư cấu.

Cách đọc hai loại văn bản trên.

9.00 ngày 13/11/2015

Tại Phòng chuyên đề KSP

20

2015

14

Huỳnh Thị Lan Phương

Điểm mới trong Người bán ngọc của Lê Hoằng Mưu

 

Nội dung báo cáo:

a.Đề tài ngoại tình, chuyện người đàn ông ghen và sự trả thù độc ác

b.Cái tôi cá nhân và tình yêu với đam mê sắc dục

c.Nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật

14.00 ngày 23/6/2016

Tại Phòng chuyên đề KSP

5

2016

15

Phạm Tuấn Anh

Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết của John Maxwell Coetzee.

 

Nội dung chính của BCKH: Nghiên cứu sự lý giải, cảm thụ và khám phá của chủ thể sáng tác về con người. Qua đó, phân tích sự kế thừa và đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết của John Maxwell Coetzee

15.00 ngày 23/6/2016

Tại phòng chuyên đề KSP

25

2016

16

Trần Thị Nâu

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành p Ngữ văn qua dạy học một số học phần Văn học nước ngoài

-  Nghiên cứu lý thuyết về tư duy phản biện và năng lực tư duy phản biện

-Sự cần thiết phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn

xây rubric đánh giá năng lực tư duy phản biện.

-Đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn và thảo luận kết quả ứng dụng trong thực tiễn dạy học một số học phần văn học nước ngoài.

15:00. ngày 14/12/2016

Tại phòng chuyên đề KSP

22

2016

17

Nguyễn Hải Yến

Thiết kế dự án  tích hợp nội môn nhằm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trong dạy học Ngữ văn

 

Cơ sở lý thuyết về quan điểm dạy học tích hợp nhằm phát huy năng lực người học; thiết kế dự án tích hợp nội môn trong dạy học Ngữ văn; mô tả và trình bày dự kiến  kết quả ứng dụng các chủ đề tích hợp nội môn trong dạy học Ngữ văn tại lớp 10B2, trường THPT THSP (Đại học Cần Thơ); từ đó nêu lên một số bài học kinh nghiệm.

16.00 ngày 15/12/2016

Tại phòng chuyên đề KSP

22

2016

18

Nguyễn Thị Hồng Nam

Một số đề xuất về việc đào tạo giáo viên Ngữ văn nhằm đáp ứng chương trình phổ thông mới, môn Ngữ văn

- Một số đặc điểm chương trình phổ thông mới

- Đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên

14.00 ngày 08/12/2017

Tại phòng chuyên đề KSP

40

2017

19

Trần Thị Nâu

Tiếp cận tác phẩm "Nhật kí tình yêu" của Mark Twain (Nguyễn Tuấn Việt dịch) từ góc nhìn phê bình huyền thoại

- Khái niệm và các phương diện tiếp cận trong phê bình huyền thoại

- Phương thức sáng tác huyền thoại trong  Nhật kí tình yêu" của Mark Twain

15.00 ngày 08/12/2017

Tại phòng chuyên đề KSP

 40  2017

20

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thơ "Đường xa" của Nguyễn Duy - Đi xa và trở về

- Giới thiệu về thơ "Đường xa" của Nguyễn Duy

- Một góc nhìn về thơ "Đường xa" của Nguyễn Duy

16.00 ngày 08/12/2017

Tại phòng chuyên đề KSP

 40   2017

21

Trần Thị Nâu

Ứng dụng mô hình lớp học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên

- Nghiên cứu mô hình lớp học đảo trình

- Đề xuất một số giải pháp ứng dụng mô hình lớp học đảo trình nhằm nâng cao chất lượng dạy học

13.30 ngày 18/6/2018

Tại phòng chuyên đề KSP

40 2018

22

Nguyễn Hải Yến

Bước đầu ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) trong dạy học Ngữ văn THPT

- Nghiên cứu và vận dụng, ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào việc giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

13.30 ngày 18/6/2018

Tại phòng chuyên đề KSP

 40  2018

23

Nguyễn Hải Yến

Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) trong dạy học Ngữ văn THPT

- Nghiên cứu và thực nghiệm mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy Ngữ văn THPT.

8.00 ngày 11/12/2018

Tại phòng chuyên đề KSP

 20  2018

24

Nguyễn Thụy Thùy Dương

Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thành ngữ trong truyện ngắn Đồng bằng Sông Cửu Long  - Nghiên cứu, khảo sát, phân tích đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thành ngữ trong một số truyện ngắn Đồng bằng Sông Cửu Long.

8.00 ngày 11/12/2018

Tại phòng chuyên đề KSP

20  2018 

25

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điều chỉnh chương trình đào tạo, nội dung và ý nghĩa

Những nội dung trong việc điều chỉnh chương trình đào tạo. Ý nghĩa của việc điều chỉnh chương trình đào tạo.

7:40 - 8:00

25/3/2019

Tại phòng chuyên đề KSP

20   2019

26

Nguyễn Hồng Nam

 Mô hình trong thiết kế đề cương học phần  Chuẩn đầu ra của chương trình và kết quả cần đạt của học phần. Sử dụng mô hình CA vào thiết kế đề cương học phần

 8: 00 - 8:30

25/3/2019

Tại phòng chuyên đề KSP

 20 2019 

27

Hồ Thị Xuân Quỳnh

 Đóng góp của Tự lực văn đoàn trên bình diện thẩm mĩ  Sự đa dạng hóa nội dung tư tưởng, sự phong phú hóa phương thức thể hiện và sự kết tinh đặc sắc trong cá tính sáng tạo của các nhà văn Tự lực văn đoàn.  

8.30  - 9:00

25/3/2019

Tại phòng chuyên đề KSP

20  2019 

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

(3/2019)

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 7 giờ 40 ngày 25/3/2019 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: P.GS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ThS. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

Điều chỉnh chương trình đào tạo, nội dung và ý nghĩa

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Mô hình trong thiết kế đề cương học phần

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nam

- Đóng góp của Tự lực văn đoàn trên bình diện thẩm mĩ

Báo cáo viên: Hồ Thị Xuân Quỳnh

Một số hình ảnh báo cáo

 

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 10 giờ  cùng ngày.

Trân trọng.

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

(12/2018)

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 8 giờ 00 ngày 11/12/2018 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: ThS. Nguyễn Hải Yến, ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Bộ môn, quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

- Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy Ngữ văn THPT.

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Hải Yến

- Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thành ngữ trong truyện ngắn Đồng bằng Sông Cửu Long.

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Thụy Thùy Dương

 

Một số hình ảnh báo cáo

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Trân trọng.

 

 

 

 

BÁO CÁO SEMINAR CẤP BỘ MÔN

(6/2018)

Nhằm chia sẻ học thuật và  nâng cao chất lượng dạy học, vào lúc 13 giờ 30 ngày 18/6/2018 tại phòng Chuyên đề Khoa Sư phạm, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn tổ chức báo cáo Seminar cấp Bộ môn. Báo cáo viên gồm có: TS. Trần Thị Nâu, ThS. Nguyễn Hải Yến. Ngoài báo cáo viên,  tham dự buổi báo cáo có cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Bộ môn, quý Thầy Cô Bộ môn và các em sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.

Nội dung báo cáo và thảo luận

Ứng dụng mô hình lớp học đảo trình nhằm phát triển năng lực tư duy bậc cao cho sinh viên

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Trần Thị Nâu

Bước đầu ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (Flipped classroom) trong dạy học Ngữ văn THPT

                                                                                                     Báo cáo viên: Cô Nguyễn Hải Yến

 

Một số hình ảnh báo cáo

Buổi báo cáo Seminar kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Trân trọng.

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.