BẢNG TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH  ĐÃ XUẤT BẢN

(2012-2016)

 

STT Tên tác giả Tên sách Năm xuất bản Nhà xuất bản
 1  PGS.TS. Nguyễn Văn Nở  Giáo trình Phong cách học Tiếng Việt  2012 Giáo dục Việt Nam
 2 TS. Trần Văn Minh
TS. Nguyễn Lâm Điền
 Giáo trình Văn học Việt Nam 1945-1975  2012  Đại học Cần Thơ
 3

TS. Lê Ngọc Thúy

TS. Trần Thị Nâu
Giáo trình Văn học Châu Âu 2014 Đại học Cần Thơ
 4

TS.Trần Văn Minh

TS. Nguyễn Lâm Điền

TS. Lê Hương Giang
Giáo trình Văn học Việt Nam 1975-2000 2015  Đại học Cần Thơ
 5

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam

TS. Dương Thị Hồng Hiếu

 Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản  2016  Đại học Cần Thơ
 6 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
TS. Bùi Thanh Thảo
 Giáo trình Tiến trình văn học  2016  Đại học Cần Thơ
 7

TS. Trần Văn Minh

TS. Nguyễn Lâm Điền
Ths. Lê Thị Nhiên

 Giáo trình Văn học Việt Nam 195-2000  2017  Đại học Cần Thơ

 

 2016

- Tổng số bài báo đăng tạp chí: 14

- Tổng số bài đăng kỷ yếu hội nghị NCKH:  13 

 1. Phạm Tuấn Anh. Đa văn bản trong tiểu thuyết Ruồng bỏ của John Maxwell Coetzee, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, chỉ số ISSN: 1859 – 2333
 2. Phạm Tuấn Anh. Giọng điệu nghệ thuật trong tiểu thuyết Người chậm của John Maxwell Coetzee, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, chỉ số ISSN: 0868 – 3409
 3. Nguyễn Thụy Thùy Dương. Gía trị biểu đạt của thành ngữ trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 8/2016, ISSN/ISB: 0868- 3409
 4. Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Vấn đề viết hoa tên cơ quan, tổ chức trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 8-2016
 5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Những sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật của tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần, tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (8), ISSN 0868 – 3409.
 6. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Bệnh “lười đọc” của sinh viên sư phạm Ngữ văn-Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT-thành quả, thách thức và định hướng. Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT-thành quả, thách thức và định hướng, NXB ĐHCT, 2016.
 7. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong trước tác của Lê Đình Kỵ. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM số 8 (86), trang 127-139, năm 2016, Nxb. Đại học Sư phạm TP. HCM (ISSN: 1859-3100).
 8. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ba mươi năm đổi mới nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực 1986 – 2016”, Tạp chí Khoa họcĐại học Khoa học Huế số 2 (vol 6), trang 01-14, năm 2016, Nxb. Đại học Khoa học Huế (ISN: 2354 – 0805).
 9. Trần Văn Minh, Vẻ đẹp ngôn từ trong tùy bút, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống (8), ISSN 0868 – 3409.
 10. Trần Văn Minh, Vấn đề tiếp nhận văn học Việt Nam hiện đại trong trường phổ thông hiện nay, Tạp chí Lý luận và phê bình, nghiên cứu văn học trung ương, số /2016.
 11. Trần Văn Minh, Tình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương
  ở các tỉnh khu vực ĐBSCL
  " - Hội thảo khoa học của Đại học Trà Vinh,

  tháng 11/2016.
 12. Nguyễn Văn Nở, Khoa sư phạm, trường Đại học Cần Thơ-50 năm xây dựng và phát triển, Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT, NXB ĐHCT, 2016.
 13. Nguyễn Văn Nở, Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện ngắn của Sơn Nam (khảo sát qua việc dùng từ địa phương Nam Bộ), Ngôn ngữ và đời sống số 8 (250) 2016.
 14. Nguyễn Văn Nở, Huỳnh Thị Lan Phương, Cảm nhận về tác phẩm Chị Đào, Chị Lý - tiểu thuyết ra đời ở giai đoạn sáng tác cuối của Hồ Biểu Chánh, Kỷ yếu hội thảo khoa học, tập 1. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2016.
 15. Nam Nguyen, Binh Vo, Thao Tran, Yen Nguyen, Enhancing Pre-service Teachers’ Skills in Observation, Feedback and Reflection during Micro-teaching Practice: A Case study at the School of Education, Can Tho Universiy, Vietnam, Monograph no.4: Investigations into Professionl Practice learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia. 2016, No: 4, page 9-18. ISBN 978 – 0 – 9923846 – 3 – 0
 16. Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu. Các mô hình dạy đọc theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh , Tạp chí khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội, số tháng 6, 2016
 17. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương. Các quan niệm về đọc, mục tiêu dạy đọc và mô hình dạy đọc văn bản, Kỷ yếu HNKH ĐH Trà Vinh Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn Nam bộ trong tình hình hiện nay, 2016
 18. Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ. Gắn kết giữa khoa Sư phạm, trường ĐHCT và PT – con đường phát triển chuyên môn cho Giảng viên và GV, Kỷ yếu Hội nghị khoa học “50 phát triển của khoa Sư phạm, ĐHCT, 2016.
 19. Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến. Chuẩn nghề nghiệp của Việt Nam và một số nước, Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Lạt, tháng 10/2016.
 20. Trần Thị Nâu-Lâm Thị Thanh Tuyền, Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn-nhiệm vụ quan trọng trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, Tạp chí Dạy và học ngày nay 6/2016.
 21. Trần Thị Nâu- Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phương pháp giáo dục “thân giáo” của Khổng Tử và bài học kinh nghiệm về trau dồi đạo đức nhà giáo, Tạp chí Giáo dục và xã hội số 64 (125), 7/2016
 22. Đồng Thủy Thảo-Trần Thị Nâu, Một vài suy nghĩ về bài học kinh nghiệm giáo dục trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế từ quan niệm giáo dục của Lev. Tolstoi, Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2016: Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường ĐHCT-thành quả, thách thức và định hướng, NXB ĐHCT, 2016.
 23. Trần Thị Nâu-Lâm Thị Thanh Tuyền, Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn, Tạp chí Giáo dục và xã hội (9/2016)
 24. Hồ Thị Xuân Quỳnh, Tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn- một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ giai đoạn 1930-1945, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 41c chỉ số ISSN: 1859 – 2333
 25. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Giảng dạy văn chương Tự Lực văn đoàn dưới ánh sáng của Kí hiệu học. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Kí hiệu học từ lí thuyết đến ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học Ngữ văn”, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016. ISBN 978-604-0-09502-2.
 26. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Nhóm Tự Lực văn đoàn trong Hồi ký của Tú Mỡ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học (cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh), Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, năm học 2016- 2017.
 27. Trần Nguyên Hương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình, Nguyễn Hải Yến. Mô hình tập giảng phát triển kĩ năng chiêm nghiệm, quan sát và phản hồi cho sinh viên sư phạm. Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc – Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam, tháng 1/2016.

 

 2015

 - Tổng số bài báo đăng tạp chí: 21

- Tổng số bài đăng kỷ yếu hội nghị NCKH: 3 

 1. Nguyễn Thụy Thùy Dương-Nguyễn Văn Nở, Thành ngữ cải biến trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Ngôn Ngữ, số 1/2015,  chỉ số ISSN/ISBN: 0866-7519.
 2. Nguyễn Thụy Thùy Dương-Nguyễn Văn Nở, Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long", tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2/2015
 3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ nghĩa hiện thực như một phạm trù giá trị, tạp chí Nghiên cứu văn học số 2/2015. ISSN 1859-2856
 4. Phan Thị Mỹ Hằng, Phong cách ngôn ngữ văn xuôi Nam bộ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XIX, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 7, ISSN/ISB: 0868- 3409
 5. Phan Thị Mỹ Hằng, Từ láy với việc khắc họa nhân vật trong truyện thơ Lục Vân Tiên, Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 2/2015
 6. Trần Văn Minh, Sự phát triển văn học trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Tạp chí Lý luận – phê bình văn học nghệ thuật, số 38, 2015.
 7. Trần Văn Minh, Đi tìm tùy bút đầu tiên của văn xuôi Việt Nam hiện đại, Tạp chí Văn học 2/2015. ISSN 1859-2856
 8. Trần Văn Minh, Dạy học tích hợp, trải nghiệm sáng tạo – tiềm năng và những giới hạn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Sư phạm, Nxb ĐHCT, 2015.
 9. Trần Văn Minh, Góp phần xác định cách hiểu đúng về thuật ngữ tùy bút và thể loại tùy bút. Tạp chí Khoa học ĐHCT, số 41, 2015.
 10. Nguyễn Thị Hồng Nam, Võ Huy Bình, An investigation into the levels of feedback and reflec-tion during pre-service teachers’ micro-teaching practices, Tạp chí khoa học ĐH Cần Thơ, số 1/2015, Trang116-124
 11. Nguyen Hong Nam, Vo Huy Binh, Tran Nguyen Huong Thao, Nguyen Hai Yen, Effects of some strategies on the observation and giving feedback skills of pre-service teachers during micro teaching: a case study at the school of education, Can Tho university, Vietnam. The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University,
 12. Nguyễn Thị Hồng Nam, Dương Thị Hồng Hiếu, Văn bản văn chương và hoạt động đọc văn bản văn chương, Tạp chí Nghiên cứu Văn học 2/2015, ISSN 1859-2856
 13. Dương Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Nam. Văn bản và việc phân chia các loại văn bản, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 28, 2015
 14. Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ, Dương Thị Phi Oanh, Dạy học tích hợp thông qua dự án nhằm phát triển năng lực giáo viên và học sinh: một trường hớp nghiên cứu ở trường THPT thực hành sư phạm, Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Sư phạm, Nxb ĐHCT, 2015.
 15. Nguyễn Văn Nở-Huỳnh Thị Lan Phương. Tìm hiểu văn hóa giao tiếp của người Nam Bộ qua tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2/2015, ISSN 1859-2856
 16. Trần Thị Nâu. Cái Đẹp sẽ cứu thế giới - Cảm thức tôn giáo trong sáng tác của M. Dostoievski. Tạp chí nghiên cứu văn học, số 2/2015, ISSN 1859-2856
 17. Trần Thị Nâu - Phạm Thị Ngọc Yến, Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy truyện ngắn Người trong baoSố phận con người, Tạp chí Giáo dục và xã hội số 48 (109), 2/2015.
 18. Huỳnh Thị Lan Phương. Điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 36 – năm 2015.
 19. Huỳnh Thị Lan Phương. Nam bộ trong buổi đầu giao lưu văn hóa phương Tây qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Tạp chi Việt Nam học. Những phương diện văn hóa truyền thống, tập 2, năm 2015.
 20. Huỳnh Thị Lan Phương. Người kể chuyện trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2, năm 2015.
 21. Huỳnh Thị Lan Phương. Tìm hiểu văn hóa giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2, năm 2015.
 22. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Tính địa phương của văn học, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 2, năm 2015.
 23. Hồ Thị Xuân Quỳnh. Tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn- một thái độ ứng xử thẩm mỹ đối với lớp trẻ giai đoạn 1930-1945, Tạp chí Đại học Cần Thơ, số 41c
 24. Phan Thanh Bảo Trân. Đơn vị cảm thán của tiếng Việt: Khái niệm, chức năng, phân loại, Ngôn ngữ - số 2-2015, Viện ngôn ngữ.

 

 2014

- Tổng số bài đăng tạp chí: 15

- Tổng số bài đăng kỷ yếu hội thảo NCKH: 2

1. Nguyễn Thị Hồng Nam. Đôi nét so sánh cách nhìn và cách thể hiện thiên nhiên trong Thơ mới và thơ Trung đại. Tạp chí Lý luận và phê bình, số tháng 10/2014; tr.30-38.

2. Nguyen Thi Hong Nam-Binh Vo. Strategies to assist pre-service teachers to reflect-in-action and reflect-on-action during practicum: a case study from Vietnam; Improving Teaching and Learning. Perspectives from Australia & Southeast Asia. No 3, December 2014.

3.Trinh Quốc Lập-Nguyễn Thị Hồng Nam. Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên, giáo viên – những bài học kinh nghiệm của khoa SP, ĐHCT. Tạp chi Giáo dục, số 11/2014; tr.84-86

4.Mai Bích Huyền-Nguyễn Thị Hồng Nam. Tiêu chí đánh giá bài luận – một trong những công cụ phát triển năng lực tạo lập văn bản cho học sinh. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số 62/20144, tr.137-145.

5. Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Thị Thu Hồ, Dương Thị Phi Oanh. Phát triển năng lực cho HS thông qua dạy học dựa trên dự án. Kỷ yếu HT Đánh giá 1 năm triển khai thí điểm phát triển CT Giáo dục nhà trường và xây dựng mô hình trường PT gắn với SX, kinhdoanh tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo 8/2015; tr.159-178.

6.Vũ Thị Kim Hồng-Nguyễn Thị Hồng Nam. Phát triển năng lực cho người học bằng hình thức tổ chức cho HS thuyết trình về văn bản. Tạp chí Đại học Sài Gòn, số 204/2014, tr.27-40.

7.Nguyễn Thị Hồng Nam -Võ Huy Bình. Chuẩn môn học và một số bài học kinh nghiệm về thiết kế chuẩn môn Ngữ văn của Việt Nam và môn Ngôn ngữ Anh của Hoa Kỳ. Tạp chí Khoa học, trường ĐHSP Hồ Chí Minh, số 56(90) tháng 3/2014, tr.116-125.

8. Nguyễn Lâm Điền. Nỗi đau trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên. Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, số 22. Số 6/2014. Tr.67-71.

9. Nguyễn Lâm Điền-Lâm Thiên Lan. Cảm hứng thế sự và cảm hứng đạo lí trong truyện ngắn sau 1975 của Nguyễn Quang Sáng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 32 c. Tr.116-120

10. Phan Thị Mỹ Hằng. Đạo cầm bút” của Nguyễn Đình Chiểu. Tạp chí Nghiên cứu Văn học số 7 /2014.

11. Huỳnh Thị Lan Phương. Cảm nhận về đoản thiên tiểu thuyết của Sơn Vương. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 30 – năm 2014.

12. Huỳnh Thị Lan Phương. Tính giao thời – Nét đặc trưng của Văn học Việt Nam giai đoạn 1900-1930. Tạp chí Khoa học Xã hội. 2014.

13. Huỳnh Thị Lan Phương Tìm hiểu lời nói và nghi thức giao tiếp của người Nam bộ qua tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 12, năm 2014.

14.Trần Thị Nâu – Nguyễn Thị Ngọc Linh. Vận dụng thang nhận thức Bloom vào thiết kế câu hỏi đánh giá thường xuyên trong giảng dạy văn học nước ngoài trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục và xã hội số 43 (104), tháng 10/2014.

15. Trần Thị Nâu – Nguyễn Thị Ngọc Linh. Những năng lực giáo viên cần có trong dạy học tích hợp và dạy học phân hóa. Kỷ yếu hội thảo “Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa”. ĐHQG Tp. HCM, tháng 12/2014

16. Phan Thanh Bảo Trân. Các phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Khmer (đối chiếu với tiếng Việt). Ngôn ngữ - số 10-2014.

17. Phan Thanh Bảo Trân. Dấu hiệu ngữ dụng học và văn hóa trong lời cảm thán tiếng Việt. Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn trường Đại học Sư phạm TP.HCM. 2014.

 

 2013

- Tổng số bài đăng tạp chí: 7

- Tổng số bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học: 11 

 1. Nguyễn Thị Hồng Nam. Phát triển chuyên môn cho GV bằng mô hình tập huấn kết hợp với tư vấn: Một trường hợp nghiên cứu ở trường THPT Thực hành sư pham, ĐH Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, số 17(11/2013), tr.73-83.
 2. Nguyễn Thị Hồng Nam. Hiệu quả của tư vấn đối với việc phát triển chuyên môn cho GV: Một trường hợp nghiên cứu ở trường Tiểu học Thực hành Sư phạm, TP Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, số 27(2013), tr.55-60.
 3. Hồ Thị Thu Hồ,-Trịnh Quốc Lập-Nguyễn Thị Hồng Nam. Áp dụng mô hình nghiên cứu bài học vào giảng dạy học phần tập giảng. WALLS International Proceeding, 12/2013.
 4. Nam Nguyen-Binh Võ - Diem Huynh. Building a Learning Team to Enhance the Professional Capacity of Teacher Educators: An Example form the School of Education, Can Tho Unversity, Vietnam. In the Monograpth 2 “Supporting Professional Development with Learning through Action Projects Research frm Australia & Southeast Asia. The Sydney University, ISBN 978-0-9923846-0-9, 12/2013; Page 67-80.
 5. Nam Nguyen - Kevin Laws. Building a Centre for Professional Development for Teachers and Teacher Educators in Vietnam. In the Monograpth 2 “Supporting Profeaaional Development with Learning through Action Projects Research from Australia & Southeast Asia. The Sydney University. ISBN 978-0-9923846-0-9. 12/2012; Page 31-40.
 6. Nguyễn Văn Nở-Đỗ Xuân Hải. Tựa đề bài báo nghiên cứu ngành ngôn ngữ: Độ dài và kết cấu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơsố 26 (2013), tr.13-21.
 7. Nguyễn Văn Nở- Trần Thị Ngọc Diễm. Biến thể ngữ âm trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc 2013. Đại học Huế, 2013, tr.633-644.
 8. Nguyễn Văn Nở - Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Cách vận dụng từ địa phương trong truyện ngắn của Sơn Nam. Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học Toàn quốc năm 2013. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013, tr.651-662.
 9. Nguyễn Văn Nở -Dương Thị Thúy Hằng. Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong tác phẩm Sơn Nam (Khảo sát qua cách sử dụng thành ngữ, tục ngữ). Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học Toàn quốc năm 2013. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013, tr.638-649.
 10. Nguyễn Lâm Điền. Vài cảm nhận về sức sống của Thơ Mới trong thơ thời đổi mới. Nhìn lại Thơ Mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn. NXB. Thanh niên, 2013. Tr.154-158.
 11. Nguyễn Lâm Điền. Hướng dẫn học sinh tự học phần Tiểu dẫn trong Bài đọc văn . Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 32. 11/2013.
 12. Nguyễn Lâm Điền (đồng tác giả). Nghệ thuật mở truyện và kết truyện trong truyện ngắn Lê Văn Thảo. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 29 c -, 2013.Tr.27-13.
 13. Trần Văn Minh. Vẻ đẹp ngôn từ trong tùy bút. Kỷ yếu hội thảo Ngôn ngữ học. Viện ngôn ngữ. 10/ 2013.
 14. Trần Văn Minh. Về cách đặt tên nhân vật trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Tạp chí Khoa học số ĐHCT, số 29. 2013.
 15. Phan Thị Mỹ Hằng. Đặc điểm từ ngữ thơ Nôm thuần Việt của Nguyễn Đình Chiểu. Ngữ học trẻ diễn đàn học tập và nghiên cứu. 2013.
 16. Trần Thị Nâu. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học qua hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Sư phạm.  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc tế “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học”. Đại học Cần Thơ, 12/2013, tr.87-92.
 17. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Bàn về quan niệm không có chủ nghĩa. Tạp chí Văn học nước ngoài, số 3/2013. Tr.52-61.
 18. Phan Thanh Bảo Trân. Về vai trò dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong diễn ngôn dù kê Khmer. Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc 2013. Hà Nội, 2014.

 

 2012

- Số bài đăng Tạp chí: 6

- Số bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học: 4

 1. Nguyễn Thị Hồng Nam - Hồ Thị Thu Hồ. Gắn kết giữa trường đại học và trường phổ thông – con đường tất yếu để nâng cao chất lượng dạy học. Kỷ yếu Hội thảo – Tập huấn quốc gia về PT kỹ năng nghề nghiệp cho SV Sư phạm qua hệ thống trường thực hành. NXB Giáo dục Việt Nam 2012, tr.205-216.
 2. Phan Thị Quỳnh Như-Nguyễn Thị Hồng Nam. Sử dụng bản đồ tư duy và 6 chiếc nón tư duy hướng dẫn SV tìm ý tưởng trong quá trình tạo lập văn bản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên. Số 6/2012, tr.63-69.
 3. Nguyễn Thị Hồng Nam -Võ Huy Bình. Đôi nét về chương trình, SGK, PPDH, PP đánh giá kết quả học tập môn Văn ở một số nước. Kỷ yếu HN quốc gia, NXB Đại học Sư phạm. 2012.
 4. Hồ Thị Thu Hồ-Trịnh Quốc Lập-Nguyễn Thi Hồng Nam. Applying Lesson study in micro-teaching for teacher education. WALS International Proceeding. 11/2012.
 5. Nguyễn Văn Nở-THuỳnh Thị Lan Phương. Thân phận người nông dân Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Tạp chí Khoa học Xã hội số 3 (163). Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện phát triển bền vững vùng Nam bộ. 2012, tr.39-47.
 1. Huỳnh Thị Lan Phương. Thân phận người nông dân Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ biểu Chánh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần thơ, số 23b – năm 2012.
 2. Nguyễn Lâm Điền. Cách phát huy khả năng tự học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 12/2012. Tr.5-10.
 1. Trần Văn Minh. Dấu ấn văn hóa trong tùy bút Những bước lang thang trên hè phố của gã Bình Nguyên Lộc. Tạp chí Khoa học ĐHCT, số 25. 2012.
 2. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Ranh giới nhòe giữa văn học lãng mạn và văn học hiện thực. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ (số 22b), 2012, tr.138-144.
 3. G. M. Vasilieva - Trần Thị Nâu. Vấn đề dạy tích hợp kiến thức văn hóa-ngôn ngữ để phát triển năng lực của sinh viên Việt Nam (trên nền tảng tư liệu học tập về chủ đề hằng số văn hóa “cây bạch dương”). Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần XIV “Ngữ Nga học và hiện đại” (tập 2) (29/9 đến 01/10/ 2011 tại Trường Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên A.I. Gersen. Saint – Petersburg), 2012, tr. 117-121.

 (Bản tiếng Nga: В.Г. Васильева - Чан Тхи Нау. К вопросу формирования лингвокультурологической компетенции вьетнамских студентов (на материале культурной константы «берёза»). Материалы международной научно-практической конференции 29 сентября -1 октября 2011 «Руситика и современность» (Том 2). Санкт-Петербург, 2012.

 

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.