2017

Đề tài cấp Trường: Dạy học Văn học Việt Nam hiện đại ở trường THPT, khó khăn và giải pháp; TS. Trần Văn Minh (chủ nhiệm)

2016

Đề tài cấp Trường: Tình hình biên soạn tài liệu Ngữ văn địa phương ở 13 tỉnh ĐBSCL; TS. Trần Văn Minh (chủ nhiệm)

Đề tài cấp Trường: Việc nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực trong văn học ở Việt Nam; TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chủ nhiệm)

Đề tài cấp Trường: Đặc điểm, vai trò của nghệ thuật và nghệ sĩ trong thơ Nguyễn Duy; TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (chủ nhiệm)

2014

Đề tài cấp Trường: Vấn đề tiếp nhận văn học nước ngoài của học sinh một số trường THPT tại Tp. Cần Thơ; TS. Trần Thị Nâu (chủ nhiệm) 

2005

Đề tài cấp Trường: Vận dụng lý thuyết của Robert mazano vào dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học và học sinh Phổ thông; PSG.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (chủ nhiệm)

Đề tài cấp Trường: Nghĩa biểu trưng của các loại hình ảnh trong tục ngữ Việt Nam; PGS. TS. Nguyễn Văn Nở (chủ nhiệm)

Đề tài cấp Trường: Nông thôn Nam bộ vào những năm đầu thế kỉ XX trong một số tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh; ThS. Huỳnh Thị Lan Phương (chủ nhiệm)

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.