CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA SƯ PHẠM

Khoa Sư phạm có tổng diện tích 14.593 m2  bao gồm:

  • Tòa nhà điều hành
  • Nhà học lí thuyết C2
  • Nhà học thực hành Lý - Hóa - Sinh
  • Trường THPT Thực hành Sư phạm
  • Tòa nhà Trung tâm Phát triển Kĩ năng Sư phạm

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.