Khoa Sư phạm đã, đang và tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình, dự án hợp tác với các trường và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kiến thức trong lĩnh vực khoa học giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học là kế hoạch chiến lược của Khoa. Để đạt được được mục tiêu này, trong thời gian qua, Khoa thực hiện một số chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế: Hogeschool van Amsterdam; Đại học Amsterdam, Hà Lan; Đại học Sydney, Úc; Đại học Quốc gia Lào; Đại học Phranakhon Rajabhat, Thailand; Đại học Surathanee Rajabhat, Thailand; Đại học Jakarta, Indonesia; Các trường phổ thông tại Lào, Thái Lan và Indonesia; Đại học quốc gia Singapore; Đại học New South Wales, Úc; Tổ chức Sumitomo, Nhật Bản; Ngân hàng thế giới và AusAid. Trường Đại học Sư phạm Quốc Gia Daegu, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á,…

Tiếp đoàn Đoàn cán bộ giáo viên ĐH Phranakhon Rajabhat năm 2014 

Thăm và làm việc Đại học Phranokhon Rajabhat, Thái Lan năm 2012

 Bài viết Lê Thị Nhi

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.