Trao đổi sinh viên

            Dự án Sea Teacher là một dự án trao đổi sinh viên trong khu vực Đông Nam Á dành cho sinh viên học chuyên ngành giáo dục thực tập trước khi trở thành giáo viên trong tương lai. Dự án này tạo cơ hội cho sinh viên thực tập nghiệp vụ sư phạm, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy tại trường ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Nhiệm vụ hàng tuần của sinh viên như sau: quan sát, trợ giảng, phản ánh và đánh giá. Các trường đại học với tư cách ban tổ chức sẽ cung cấp cố vấn để giám sát và đánh giá sinh viên trong suốt quá trình trao đổi. Thời gian sinh viên tham gia dự án là một tháng.

 

Hình ảnh các sinh viên Khoa Sư phạm tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên” trong khuôn khổ dự án Sea Teacher phối hợp cùng Trường Đại học Valaya Alongkorn Rajabhat - Thái Lan từ ngày 17/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Giao lưu với sinh viên Hàn Quốc năm 2013

   

 Bài viết Lê Thị Nhi

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.