CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM

BAN CHỦ NHIỆM KHOA SƯ PHẠM

 NHIỆM KÌ 2020-2025 

Trưởng Khoa

TS. HUỲNH ANH HUY

Phụ trách:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Kế hoạch, tài chính
 • Vật chất, truyền thông
 • BM Vật lý, Hóa học, Sinh học

Phó Trưởng Khoa

PGs.TS. TRẦN VĂN MINH

Phụ trách:

 • Chính trị tư tưởng
 • Đoàn thể, sinh viên
 • Trường THPT THSP
 • BM Ngữ văn, Tâm lý Giáo dục

Phó Trưởng Khoa

GS.TS. LÂM QUỐC ANH

Phụ trách:

 • Đào tạo sau đại học
 • Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • BM Toán học, BM GDTHMN, BM Tin học

Phó Trưởng Khoa

TS. LÊ VĂN NHƯƠNG

Phụ trách:

 • Đào tạo đại học
 • Đảm bảo chất lượng
 • BM SP Lịch sử, SP Địa lý
 • BM Địa lý, BM Lịch sử

 

BAN CHỦ NHIỆM CÁC BỘ MÔN

 NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

1 Sư phạm Toán học PGs.TS. Nguyễn Trung Kiên TS. Lê Phương Thảo, ThS. Nguyễn Hoàng Xinh
2 Sư phạm Vật lý TS. Đỗ Thị Phương Thảo TS. Dương Quốc Chánh Tín, TS. Trần Thanh Hải
3 Sư phạm Hóa học TS. Nguyễn Phúc Đảm TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, TS. Ngô Quốc Luân
4 Sư phạm Sinh học PGs.TS. Đặng Minh Quân PGs.TS. Đinh Minh Quang
5 Sư phạm Ngữ văn TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh TS. Trần Thị Nâu, ThS. Nguyễn Thụy Thùy Dương
6 Sư phạm Lịch sử TS. Phạm Đức Thuận Ths. NCS. Phạm Thị Phượng Linh
7 Sư phạm Địa lý TS. Lê Văn Nhương ThS.NCS. Lê Văn Hiệu, ThS. Trịnh Trí Thâm
8 Tâm lý Giáo dục PGs.TS. Trần Lương  
9 GD Tiểu học Mầm non TS. Trịnh Thị Hương  PGs.Ts. Dương Hữu Tòng
10 Sư phạm Tin học    

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 GS.TS. Lâm Quốc Anh Chủ tịch HĐ
02 PGs.Ts. Nguyễn Thanh Tùng Thư kí HĐ
03 PGs.Ts. Nguyễn Văn Nở  
04 PGs.Ts. Trần Văn Minh  
05 TS. Huỳnh Anh Huy  
06 TS. Nguyễn Trung Kiên  
07 PGs.TS. Vũ Thanh Trà  
08 TS. Nguyễn Phúc Đảm  
09 TS. Đặng Minh Quân  
10 TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
11 TS. Phạm Đức Thuận  
12 TS. Lê Văn Nhương  
13 PGs.TS. Trần Lương  
14 TS. Trịnh Thị Hương  
15 GS.TS. Nguyễn Phú Lộc  

 

TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

01 TS. Huỳnh Anh Huy Tổ Trưởng
02 ThS. Trần Thị Mừng Thư kí
03 ThS. Nguyễn Hoàng Xinh  
04 TS. Dương Quốc Chánh Tín  
05 TS. Ngô Quốc Luân  
06 TS. Đặng Minh Quân  
07 TS. Trần Thị Nâu  
08 TS. Phạm Đức Thuận  
09 TS. Lê Văn Nhương  
10 PGs.TS. Dương Hữu Tòng  

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.