BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NHIỆM KÌ 2017-2022

ThS. Trần Minh Thuận

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Đức Thuận

Phó trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHI BỘ

ThS. Đặng Thị Tầm 

Bí thư Chi bộ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Đức Toàn 

Phó Bí thư Chi bộ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TỔ CÔNG ĐOÀN

ThS. Trần Thị Hải Yến 

Tổ trưởng Công đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Hoàng Tân 

Tổ phó Công đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.