TT Học phần Mã học phần Nội dung bài giảng

1

Thực Tập Hóa Cơ sở

Biên soạn

Thầy Nguyễn Điền Trung

SG259

Hướng dẫn sử dung dụng cụ

Bài 1. Chuẩn độ acid - base

Bài 2. Pha dung dịch base

Bài 3. Chuẩn độ oxy hóa - khử

Bài 4. Tốc độ phản ứng

Bài 5. pH dung dịch

Bài 6. Hiệu ứng nhiệt phản ứng trung hòa

Bài 7. Cân bằng hóa học

Bài 8. Pin điện hóa - Điện phân

Bài 9. Tích số tan

Bài 10. Dung dịch điện ly

2

        Hóa học Đại cương

Biên soạn                             

Thầy Nguyễn Điền Trung    

TN019    

Chương 1. Cấu tạo phân tử 

Chương 2. Nhiệt động học 

Chương 3. Động hóa học 

Chương 4. Cân bằng hóa học

Chương 5. Dung dịch & Pin điện

3

Hóa hữu cơ 1

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP382

Phần 1

Phần 2

4

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP398

Phần 1

Phần 2

5

Hóa hợp chất thiên nhiên

Biên soạn

Thầy Ngô Quốc Luân

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP400 

Phần 1

Phần 2

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.