TT Học phần Mã học phần Nội dung bài giảng
1    

        Hóa học Đại cương       

Biên soạn                             

Thầy Nguyễn Điền Trung

    
TN019     Chương 1. Cấu tạo phân tử
Chương 2. Nhiệt động học  
Chương 3. Động hóa học
Chương 4. Cân bằng hóa học
Chương 5. Dung dịch & Pin điện
2

Hóa hữu cơ 1

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP382

Phần 1

Phần 2

3

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

Biên soạn

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP398

Phần 1

Phần 2

4

Hóa hợp chất thiên nhiên

Biên soạn

Thầy Ngô Quốc Luân

Thầy Nguyễn Phúc Đảm

SP400 

Phần 1

Phần 2

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.