Trường Đại học Cần Thơ                                            CHƯƠNG TRÌNH

Trung tâm BD NVSP                                     BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Chuyên đề:  Sử dụng có hiệu quả trang mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, tình cảm của HS, góp phần định hướng dư luận xã hội trong HS

(Dành cho CBQL & GV cốt cán các cấp của Sở GD&ĐT Cần Thơ năm 2017)

Lớp 1:  CBQL & GV cốt cán cấp THPT – Ngày 24 và 25 /07/ 2017

Buổi/Ngày

Thời gian

Nội dung

Tổ chức hoạt động

Giảng viên

Sáng

24/7/2017

 

7:30-7:45

Khai mạc, giới thiệu chuyên đề

Trình bày chung

Cô Hồ

7:45-8:15

Giới thiệu Facebook & cách sử dụng

Trình bày & hướng dẫn

Thầy Hải, Cô Diễm

Nhóm giảng viên

 

8:15-8:45

Thực hành thiết lập Facebook cá nhân cho HV và sử dụng

Hướng dẫn HV thực hành

8:45-9:15

Cách tạo Fanpage và tạo nhóm trên Facebook

Trình bày & hướng dẫn

9:15-9:30

Giải lao

9:30-10:00

Thực hành thao tác trên Facebook, tạo Fanpage và tạo nhóm

Hướng dẫn HV thực hành

Cô Diễm, Thầy Hải

Nhóm giảng viên

 

10:00-11:00

Thảo luận: Hỏi đáp về sử dụng Facebook

Hỏi đáp qua Facebook

Chiều

24/7/2017

 

13:30- 14:00

Giới thiệu Zalo, tính năng của Zalo và cách thiết lập

Trình bày & hướng dẫn

Cô Phương &

Nhóm giảng viên

14:00-14:45

Thực hành thiết lập Zalo và sử dụng

Hướng dẫn HV thực hành

14:45-15:00

Giải lao

15:00-15:45

Thực hành sử dụng & chia sẻ thông tin với nhau trên Zalo

Hướng dẫn HV thực hành

Cô Phương &

Nhóm giảng viên

 

15:45-16:30

Hỏi đáp về Zalo

Trao đổi

Sáng

25/7/2017

7:30-8:00

Cơ sở lý luận về nhu cầu giao tiếp và chia sẻ trên trang mạng

Trình bày chung kết hợp hoạt động nhóm

Cô Phượng

Cô Phương, Cô Thảo  & nhóm giảng viên

8:00-9:00

Các biện pháp thâm nhập để tìm hiểu tâm tư HS qua trang mạng

9:00-9:15

Giải lao

9:15-10:30

Các biện pháp thâm nhập (tt)

Thực hành xử lý tình huống về dư luận, sử dụng ngôn ngữ, chia sẻ thông điệp

Trình bày chung kết hợp hoạt động nhóm

Cô Phượng

Cô Phương, Cô Thảo  & nhóm giảng viên

 

10:30-11:00

Lập kế hoạch sử dụng trang mạng nhằm nắm bắt tâm tư HS và định hướng dư luận cho trường/ tổ CM/ LớpCN 

Trình bày chung

Chiều

25/7/2017

13:30-14:00

Thực hành lập kế hoạch

HV thực hành theo nhóm

14:00-15:00

Báo cáo, trao đổi, GV đúc kết

Nhóm báo cáo

15:00-15:15

Giải lao

15:15-16:15

Báo cáo, trao đổi, GV đúc kết (tt)

Nhóm báo cáo

Nhóm GV

Thầy Hải/ Cô Hồ

16:15-16:30

Đúc kết chung

Trao đổi, tóm tắt

 

Lớp 2:  CBQL & GV cốt cán cấp THCS – Ngày 26 và 27 /07 / 2017

Buổi/Ngày

Thời gian

Nội dung

Tổ chức hoạt động

Giảng viên

Sáng

26/7/2017

 

7:30-7:45

Khai mạc, giới thiệu chuyên đề

Trình bày chung

Cô Hồ

7:45-8:15

Giới thiệu Facebook & cách sử dụng

Trình bày & hướng dẫn

Thầy Hải, Cô Diễm

Nhóm giảng viên

 

8:15-8:45

Thực hành thiết lập Facebook cá nhân cho HV và sử dụng

Hướng dẫn HV thực hành

8:45-9:15

Cách tạo Fanpage và tạo nhóm trên Facebook

Trình bày & hướng dẫn

9:15-9:30

Giải lao

9:30-10:00

Thực hành thao tác trên Facebook, tạo Fanpage và tạo nhóm

Hướng dẫn HV thực hành

Cô Diễm, Thầy Hải

Nhóm giảng viên

 

10:00-11:00

Thảo luận: Hỏi đáp về sử dụng Facebook

Hỏi đáp qua Facebook

Chiều

26/7/2017

 

13:30- 14:00

Giới thiệu Zalo, tính năng của Zalo và cách thiết lập

Trình bày & hướng dẫn

Cô Phương &

Nhóm giảng viên

14:00-14:45

Thực hành thiết lập Zalo và sử dụng

Hỏi đáp về Zalo

Hướng dẫn HV thực hành

14:45-15:00

Giải lao

15:00-15:45

Ngôn ngữ sử dụng trên trang mạng

Hướng dẫn HV thực hành

Cô Phương &

Nhóm giảng viên

 

15:45-16:30

Trao đổi

Sáng

27/7/2017

7:30-8:00

Cơ sở lý luận về nhu cầu giao tiếp và chia sẻ trên trang mạng

Trình bày chung kết hợp hoạt động nhóm

Cô Phượng

Cô Phương, Cô Thảo  & nhóm giảng viên

8:00-9:00

Các biện pháp thâm nhập để tìm hiểu tâm tư HS qua trang mạng

9:15-9:30

Giải lao

9:30-10:30

Các biện pháp thâm nhập (tt)

Thực hành xử lý tình huống về dư luận, sử dụng ngôn ngữ, chia sẻ thông điệp

Trình bày chung kết hợp hoạt động nhóm

Cô Phượng

Cô Phương, Cô Thảo  & nhóm giảng viên

10:30-11:00

Lập kế hoạch sử dụng trang mạng nhằm nắm bắt tâm tư HS và định hướng dư luận cho trường/ tổ CM/ LớpCN 

Trình bày chung

Cô Phượng

Cô Phương, Cô Thảo  & nhóm giảng viên

Chiều

27/7/2017

13:30-14:00

Thực hành lập kế hoạch

HV thực hành theo nhóm

14:00-15:00

Báo cáo, trao đổi, GV đúc kết

Nhóm báo cáo

15:00-15:15

Giải lao

15:15-16:15

Báo cáo, trao đổi, GV đúc kết (tt)

Nhóm báo cáo

Nhóm GV

Thầy Hải/ Cô Hồ

16:15-16:30

Đúc kết chung

Trao đổi, tóm tắt

 * Đánh giá: Giảng viên đánh giá HV qua:

- Hiện diện, hoạt động nhóm, phát biểu của cá nhân;

- Bài tập cá nhân/ nhóm

Thông báo

Số lượt truy cập

195784
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
388
3618
8402
195784

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.