CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẢN MÔ TẢ CÁC NGÀNH SƯ PHẠM

STT

 

Ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Thời gian công bố - điều chỉnh

15/6/2020

29/5/2020 

30/12/2019

30/7/2019

 31/12/2015

16/6/2014 

 29/12/2009

1 GD Tiểu học 7140202 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
2 GD Công dân 7140204 Khoa khoa học Chính trị 
3 GD Thể chất 7140206 Bộ môn Giáo dục thể chất
4 SP Toán học 7140209 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
5 SP Toán - Tin học  7140209 -  -    - Khung CT Khung CT
6 SP Tin học 7140210 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT - -
7 SP Vật lý 7140211 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
8 SP Vật lý Tin học 7140211 -  -  - CTĐT Khung CT Khung CT
9 SP Vật lý Công nghệ 7140211 -  -  -  - Khung CT Khung CT
10 SP Hóa học 7140212 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
11 SP Sinh học 7140213 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
12 SP Sinh học - KTNN 7140213 -  -  -  - Khung CT Khung CT
13 SP Ngữ văn 7140217 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
14 SP Lịch sử 7140218 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
15 SP Địa lý 7140219 Bản mô tả CTĐT Bản mô tả CTĐT CTĐT Khung CT Khung CT
16 SP Tiếng Anh 7140231 Khoa Ngoại ngữ  Khung CT Khung CT
17 SP Tiếng Pháp 7140232 Khoa Ngoại ngữ Khung CT Khung CT

 

Các mốc điều chỉnh

2020:

2019: Công văn số 2979/ĐHCT-QLCL ngày 18/12/2019 cải tiến chất lượng CTĐT

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

Căn cứ Quyết định số Số 2975/QĐ-ĐHCT, ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ  và Quyết định số 5002/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

Căn cứ Quyết định số Số 2975/QĐ-ĐHCT, ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học)

 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

932029
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
658
4484
21497
932029

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.