TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP689 GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3
2 SPT601 LÝ LUẬN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
3 SPT602 ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
4 SPT603 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
5 SPT604 LỊCH SỬ CÁC PHÂN MÔN TOÁN 3
6 SPT605 PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 3
7 SPT606 QUẢN LÝ LỚP HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN 3
8 SPT607 DẠY HỌC KHÁM PHÁ MÔN TOÁN 2
9 SPT608 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN 3
10 SPT609 DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 2
11 SPT610 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH NÂNG CAO 2
12 SPT611 HÌNH HỌC VI PHÂN NÂNG CAO 2
13 SPT612 GIẢI TÍCH HÀM 2
14 SPT613 DẠY HỌC HÌNH HỌC 2
15 SPT614 HÌNH HỌC SƠ CẤP NÂNG CAO 2
16 SPT615 ĐẠI SỐ SƠ CẤP NÂNG CAO 2
17 SPT616 LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ HỮU HẠN 2
18  SPT617 LÝ THUYẾT HÀM ĐA TRỊ  2
19  SPT618 HÀM BIẾN PHỨC 2
20 SPT619 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 2
21 SPT620 DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2
22 SPT621 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO DỤC TOÁN HỌC 4
23 SPT622 PHÁT TRIỂN TƯ DUY QUA DẠY HỌC TOÁN 2
24 SPT623 LÝ THUYẾT DIDACTIC TOÁN 3
25 SPT624 PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH DẠY HỌC MÔN TOÁN 3

TT

Mã số HP

Tên học phần

TC

1 SP689 Giáo dục Việt Nam và hội nhập quốc tế 3
2 SPV601 Lý luận dạy học hiện đại môn Ngữ văn  2
3 SPV603 Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam 3
4 SPV604 Phương pháp nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn học 3
5 SPV606 Phương pháp dạy đọc hiểu văn bản  
6 SPV607 Phương pháp dạy tác phẩm tự sự và tác phẩm kịch 3
7 SPV608 Phương pháp dạy thơ trữ tình 3
8 SPV609 Phương pháp dạy tạo lập văn bản  
SPV610 Lý thuyết tiếp nhận và việc dạy văn bản văn học ở trrường phổ thông 3
10 SPV611 Tiếp nhận và dạy tác phẩm văn học nước ngoài 3
11 SPV612 Chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn – lí thuyết và ứng dụng 2
12 SPV613 Phương pháp dạy học tác phẩm Hán-Nôm trong nhà trường 2
13 SPV614 Phương pháp dạy văn bản nhật dụng trong nhà trường 2
14 SPV615 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giảng dạy Ngữ văn  
15 SPV617 Sự vận động của thể loại trong văn học Việt Nam 3
16 SPV618 Ẩn dụ tri nhận với việc giảng dạy Ngữ văn 3
17 SPV619 Đánh giá năng lực trong dạy học Ngữ văn  
18  SPV620 Tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học Ngữ văn 2

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

764546
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
407
1780
2632
764546

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.