Đồng hành cùng với trường ĐHCT trong sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới trong năm 2021, Khoa sư phạm đã triển khai kế hoạch đánh giá các CTĐT ngành Sư phạm

Khoa Sư phạm không ngừng triển khai, hiện thực hóa các chỉ dẫn và yêu cầu chất lượng về đảm bảo chất lượng vào các hoạt động học thuật của Khoa. Năm 2021, Khoa Sư phạm đã triển khai đánh giá CTĐT Toán học theo tiêu chuẩn AUN-QA. Năm 2022, khoa tiếp tục triển khai đánh giá 4 CTĐT bao gồm Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý và Sư phạm Hóa học.

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Công khai chất lượng giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.