CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA SƯ PHẠM

Khoa Sư phạm có tổng diện tích 14.593 m2  bao gồm:

  • Tòa nhà điều hành
  • Nhà học lí thuyết C2
  • Nhà học thực hành Lý - Hóa - Sinh
  • Trường THPT Thực hành Sư phạm
  • Tòa nhà Trung tâm Phát triển Kĩ năng Sư phạm

 Các phòng thí nghiệm, thực hành

TT

Tên

SL

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Phòng thực hành Hóa vô cơ - Phân tích, BM. Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm

2

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên cao học, GV

172,80

172,80

 

 

2

Phòng thực hành Hóa cơ sở - Hoá Lý, BM. Sư phạm Hóa học, Khoa SP

1

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên cao học, GV

86,40

86,40

 

 

3

Phòng thí nghiệm Hóa sinh - Hữu cơ, BM. Sư phạm Hóa học, Khoa SP

1

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên cao học, GV

86,40

86,40

 

 

4

Phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy Hoá học - BM. Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm

1

Thực hành kỹ năng

HS, SV, GV

86,40

86,40

 

 

5

Phòng thí nghiệm Thực Vật- BM. Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm

1

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên CH, GV

77,80

77,80

 

 

6

Phòng thí nghiệm Động vật - BM. Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm

1

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên CH, GV

77,80

77,80

 

 

7

Phòng thí nghiệm Sinh lý động vật - BM. Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm

1

Thực hành, thí nghiệm

SV, học viên CH, GV

86,40

86,40

 

 

8

Phòng thực hành Phương pháp giảng dạy Sinh học, BM. Sư phạm Sinh học, Khoa SP

1

Thực hành kỹ năng

HS, SV, GV

86,40

86,40

 

 

9

Phòng thực hành Vật lý Đại cương (Cơ-Nhiệt, Điện-Điện tử - Quang và hạt nhân), BM. Sư phạm Vật lý, Khoa SP

3

Thực hành, thí nghiệm

SV, GV

250,00

250,00

 

 

10

Phòng thực hành Phương pháp Giảng dạy Vật lý (Vật lý Phổ thông) - BM. Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm

1

Thực hành kỹ năng

HS, SV, GV

77,70

77,70

 

 

11

Phòng thực hành Phương pháp giảng dạy Địa lý, BM. Sư phạm Địa lý, Khoa Sư phạm

2

Thực hành kỹ năng

SV, GV

40,60

40,60

 

 

12

Phòng thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Bộ môn sư phạm Toán, Khoa Sư phạm

4

Thực hành, thí nghiệm

HS, SV, HV, GV

239,50

239,50

 

 

 

Hoạt động đảm bảo chất lượng

Công khai chất lượng giáo dục

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.