Danh mục ngành đào tạo sư phạm

và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

***

TT Tên ngành – chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu DK Điểm TT 2017 Điểm TT 2016
1 Giáo dục Tiểu học 7140202

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Văn, Lý (C01)

- Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03)

35 22,00 15,00
 2 Giáo dục Công dân 7140204  - Văn, Sử, Địa (C00)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

- Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19)

 20 22,75   
3 Giáo dục Thể chất 7140206

- Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (T00)

- Toán, Hóa, Năng khiếu TDTT (T01)

20 17,75  
4 Sư phạm Toán học 7140209

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

20 23,50 15,00
5 Sư phạm Tin học 7140210

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

25 16,50 15,00
6 Sư phạm Vật lý 7140211

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Lý, Sinh (A02)

- Toán, Lý, Tiếng Pháp (D29)

20 21,75 20,75
7 Sư phạm Hóa học 7140212

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp (D24)

20 23,25 15,75
8 Sư phạm Sinh học 7140213

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

20 21,00 17,00
9 Sư phạm Ngữ văn 7140217

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

20 25,00 21,25
10 Sư phạm Lịch sử 7140218

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Sử, Tiếng Pháp (D64)

20 23,75 19,25
11 Sư phạm Địa lý 740219

- Văn, Sử, Địa (C00)

- Toán, Văn, Địa (C04)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

- Văn, Địa, Tiếng Pháp (D44)

20 24,00 20,50
12 Sư phạm tiếng Anh 7140231

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

20   24,50  
13 Sư phạm tiếng Pháp 7140233

- Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03)

- Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

- Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

- Văn, Sử, Tiếng Pháp (D64)

 20  16,5  

Thông báo

Số lượt truy cập

621608
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
264
633
10521
621608

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.