PGs.TS. Lâm Quốc Anh

PGs.TS. Nguyễn Phú Lộc

 

TS. Phùng Kim Chức

(MSCB:0045)

 TS. Nguyễn Thanh Hùng

(MSCB:2094)

 

 

TS. Nguyễn Thư Hương

TS. Nguyễn Trung Kiên

(MSCB:2236) 

TS. Bùi Anh Kiệt

 

TS. Lê Phương Thảo

TS. Đỗ Thị Kim Thoảng

(MSCB:2264) 

 

TS. Nguyễn Hiếu Thảo

(MSCB:1997)

 

TS. Trần Thị Thanh Thúy

TS. Bùi Phương Uyên

(MSCB:2237) 

ThS.NCS. Phạm Gia Khánh

(MSCB: 1522)

ThS.NCS. Phạm Thị Vui

(MSCB: 1724)

 

ThS. Trang Văn Dễ

(MSVC:2178) 

Ths. Lê Hồng Đức 

ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc

(MSCB:1193) 

 ThS. Bùi Anh Tuấn

(MSCB:1725)

ThS. Nguyễn Hoàng Xinh 

(MSCB:1329)

 

 

  

 
 

PGs.TS. Nguyễn Thanh Tùng

(MSCB:1867)

 

TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm

(MSCB:0107)

TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc

(MSCB:2001)

TS. Đặng Minh Quân

(MSCB:1137)

 

TS. Đinh Minh Quang 

(MSCB:2002)

 

ThS. Nguyễn Thị Hà

(MSCB:2103)

ThS. Phùng Thị Hằng

(MSCB:1892)

 

ThS. Võ Thị Thanh Phương

(MSCB:0102)

 

ThS. Trương Trúc Phương

(MSCB:2180)

ThS. Trần Thanh Thảo

(MSCB:2102)

 

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

(MSCB:1332)

ThS. Trần Thị Anh Thư

(MSCB:1333)

  

 

ThS. Hồ Thị Thu Hồ

(MSCB:0160)

ThS. Lê Đình Quế

(MSCB:0163)

 

ThS. Châu Hoàng Trung

(MSCB:0169)

Vũ Thị Thanh Vân

(MSCB:1052)

ThS. Lê Thành Nghề

(MSCB:1608)

ThS. Huỳnh Hoang Khả

(MSCB:1609)

ThS. Lê Văn Nhương

(MSCB:1852)

ThS. Phan Hoàng Linh

(MSCB:2016)

ThS. Lê Văn Hiệu

(MSCB:2182)

ThS. Trịnh Chí Thâm

(MSCB:2241)

ThS. Nguyễn Minh Quang

(MSCB:2317) 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Phúc

(MSCB:2616) 

ThS. Ngô Ngọc Trân

(MSCB:2617)

     

  

Thông báo

Số lượt truy cập

621637
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
293
662
10550
621637

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.