DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA KHOA SƯ PHẠM

 NHIỆM KÌ 2017-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

01

PGs.TS. Lâm Quốc Anh

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch HĐ

02

PGs.Ts. Nguyễn Thanh Tùng

 Giảng viên chính

Thư kí HĐ

03

PGs.Ts. Nguyễn Văn Nở

Trưởng Khoa

 

04

PGs.Ts. Trần Văn Minh

Bí thư - P.Trưởng Khoa

 

05

TS. Huỳnh Anh Huy

P.Trưởng Khoa

 

06

TS. Nguyễn Trung Kiên

Trưởng Bộ môn SP Toán học

 

07

PGs.TS. Vũ Thanh Trà

Trưởng Bộ môn SP Vật lí

 

08

TS. Nguyễn Phúc Đảm

Trưởng Bộ môn SP Hóa học

 

09

TS. Đặng Minh Quân

Trưởng Bộ môn SP Sinh học

 

10

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Bộ môn SP Ngữ văn

 

11

ThS. Trần Minh Thuận

Trưởng Bộ môn SP Lịch sử

 

12

ThS. Lê Văn Nhương

Q. Trưởng Bộ môn SP Địa lí

 

13

Ts. Trần Lương

Trưởng Bộ môn Tâm lí – Giáo dục

 

14

ThS. Trịnh Thị Hương

Q.Trưởng Bộ môn GDTH-MN

 

15

PGs.TS. Nguyễn Phú Lộc

Giảng viên cao cấp

 

Thông báo

Số lượt truy cập

621621
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
277
646
10534
621621

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.