• GIẢNG DẠY

- Các học phần Tâm lý học và Giáo dục học cho các ngành đào tạo đại học trong và ngoài trường

- Giảng dạy chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

- Tham gia giảng dạy một số học phần cho chương trình cao học

- Kỹ năng mềm

  • BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

Tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở giáo dục đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long

- Chuyên đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm và công tác chủ nhiệm lớp 

- Chuyên đề: Tham vấn tâm lý học đường

- Chuyên đề: Định hướng chọn nghề

- Chuyên đề: Thiết kế và tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (dành cho giáo viên)

- Chuyên đề: Kỹ năng quản lý thời gian

- Chuyên đề: Kỹ năng quản lý cảm xúc

- Chuyên đề: Kỹ năng tự nhận thức

- Chuyên đề: Kỹ năng tư duy tích cực

- Chuyên đề: Kỹ năng tự phục vụ (dành cho học sinh tiểu học và mầm non)

- Chuyên đề: Văn hóa ứng xử trong học đường

- Chuyên đề: Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Chuyên đề: Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp

- Chuyên đề: Kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước (dành cho học sinh tiểu học)

- Chuyên đề: Kỹ năng xây dựng tình yêu trong sáng lứa tuổi học trò

- Chuyên đề: Kỹ năng thể hiện kiên định

............

  • Tham gia tư vấn tâm lý trên truyền hình

- Chuyên mục kỹ năng sống VTC Cần Thơ, VTV5

- Chuyên mục "Luôn có cách để yêu thương" VTV9

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.