Nhằm đạt được sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng nỗ lực nâng cao và cải thiện chất lượng các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng các chuẩn mực giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường ĐHCT. Việc đăng ký đánh giá 08 chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) trong năm 2021 thể hiện sự cam kết chất lượng và nỗ lực không ngừng của Nhà trường đối với hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng hành cùng với trường ĐHCT, trong năm 2021, Khoa sư phạm đã triển khai kế hoạch đánh giá CTĐT Sư phạm Toán học theo tiêu chuẩn AUN-QA. Theo báo cáo kết quả đánh giá ngoài do Ban Thư ký AUN gửi đến Nhà trường vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, CTĐT Sư phạm Toán học được nhận xét “Đáp ứng như mong đợi”, đáng chú ý, có nhiều lĩnh vực hoạt động được nhận xét là “Đáp ứng trên cả mong đợi” theo yêu cầu chất lượng của AUN-QA.

Khoa Sư phạm không ngừng triển khai, hiện thực hóa các chỉ dẫn và yêu cầu chất lượng về đảm bảo chất lượng vào các hoạt động học thuật của Khoa. Năm 2021, Khoa Sư phạm tiếp tục triển khai đánh giá 4 CTĐT bao gồm Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Vật lý và Sư phạm Hóa học.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.