CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Theo Tiêu chuẩn chất lượng BGDĐT và AUN-QA)

Ngành Sư phạm Vật lý (từ 26/5/2022 đến 26/5/2027)

Ngành Sư phạm Hoá học (từ 26/5/2022 đến 26/5/2027)

Ngành Sư phạm Sinh học (từ 26/5/2022 đến 26/5/2027)

Ngành Sư phạm Ngữ Văn (từ 26/5/2022 đến 26/5/2027)

 Ngành Sư phạm Toán học (từ 25/4/2021 đến 25/4/2026)

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.