LỊCH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2020-2021 HK2

Lớp

SS

Tên CVHT

Thứ

Phòng

Tuần lễ học kì

KHÓA 46

SP2001A1 65 Nguyễn Thu Hương Tư -T9 105/C2 ----5---9---13---17---
SP2001A2 40 Nguyễn Thị Thảo Trúc Tư -T9 201/C2 ----5---9---13---17---
SP2002A1 41 Trần Thanh Hải Tư -T9 101/C2 ----5---9---13---17---
SP2002A2 43 Vũ Thanh Trà Tư -T9 104/C2 ----5---9---13---17---
SP2009A1 50 Nguyễn Điền Trung Tư -T9 103/C2 ----5---9---13---17---
SP2009A2 54 Nguyễn Phúc Đảm Tư -T9 106/C2 ----5---9---13---17---
SP2010A1 29 Nguyễn Thanh Tùng Tư -T9 102/C2 -----6---10---14------
SP2016A1 43 Lê Văn Nhương Tư -T9 101/C2 -----6---10---14------
SP2016A2 48 Trịnh Chí Thâm Tư -T9 104/C2 -----6---10---14------
SP2017A1 74 Nguyễn Thị Thùy Dương Tư -T9 105/C2 -----6---10---14------
SP2017A2 60 Phạm Tuấn Anh Tư -T9 109/C2 -----6---10---14------
SP2018A1 36 Đặng Thị Tầm Tư -T9 106/C2 -----6---10---14------
SP2018A2 36 Trần Thị Hải Yến Tư -T9 107/C2 -----6---10---14------
SP20U8A1 50 Bùi Anh Tuấn Tư -T9 108/C2 -----6---10---14------
SP20X3A1 60 Trịnh Thị Hương Tư -T9 110/C2 -----6---10---14------
SP20X3A2 60 Lữ Hùng Minh Tư -T9 201/C2 -----6---10---14------

KHÓA 45

SP1901A1 31 Phạm Thị Vui Tư -T9 101/C2 -2-----8---12---16----
SP1902A1 40 Trịnh Thị Ngọc Gia Tư -T9 201/C2 -2-----8---12---16----
SP1909A1 40 Hoàng Hải Yến Tư -T9 103/C2 -2-----8---12---16----
SP1910A1 40 Trần Thanh Thảo Tư -T9 105/C2 -2-----8---12---16----
SP1916A1 40 Nguyễn Trọng Hồng Phúc Tư -T9 107/C2 ----5---9---13---17---
SP1917A1 40 Võ Huy Bình Tư -T9 108/C2 ----5---9---13---17---
SP1918A1 40 Phạm Đức Thuận Tư -T9 109/C2 ----5---9---13---17---
SP19U8A1 40 Trang Văn Dể Tư -T9 110/C2 ----5---9---13---17---
SP19X3A1 27 Dương Hữu Tòng Tư -T9 102/C2 ----5---9---13---17---

KHÓA 44

SP1801A1 30 Nguyễn Trung Kiên Tư -T9 107/C2 1-----7---11---15-----
SP1802A1 40 Đỗ Thị Phương Thảo Tư -T9 105/C2 1-----7---11---15-----
SP1809A1 40 Võ Thị Bích Huyền Tư -T9 104/C2 -2-----8---12---16----
SP1810A1 40 Phùng Thị Hằng Tư -T9 106/C2 -2-----8---12---16----
SP1816A1 40 Phan Hoàng Linh Tư -T9 107/C2 -2-----8---12---16----
SP1817A1 25 Nguyễn Hải Yến Tư -T9 102/C2 -2-----8---12---16----
SP1818A1 40 Lê Thị Minh Thu Tư -T9 108/C2 -2-----8---12---16----
SP18U8A1 40 Châu Xuân Phương Tư -T9 109/C2 -2-----8---12---16----
SP18X3A1 40 Lê Ngọc Hóa Tư -T9 110/C2 -2-----8---12---16----

KHÓA 43

SP1701A1 49 Nguyễn Thanh Hùng Tư -T9 102/C2 1-----7---11---15-----
SP1702A1 33 Đặng Minh Triết Tư -T9 101/C2 1-----7---11---15-----
SP1709A1 50 Hồ Hoàng Việt Tư -T9 108/C2 1-----7---11---15-----
SP1710A1 50 Trần Thị Anh Thư Tư -T9 109/C2 1-----7---11---15-----
SP1716A1 40 Huỳnh Hoang Khả Tư -T9 110/C2 1-----7---11---15-----
SP1717A1 43 Hồ Xuân Quỳnh Tư -T9 104/C2 1-----7---11---15-----
SP1718A1 40 Nguyễn Thị Thùy Mỵ Tư -T9 201/C2 1-----7---11---15-----
SP17U8A1 40 Bùi Lê Diễm Tư -T9 103/C2 1-----7---11---15-----
SP17X3A1 35 Huỳnh Thái Lộc Tư -T9 106/C2 1-----7---11---15-----

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.