Trần Hữu Tài

Thư kí hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Sư phạm lần thứ 4 - 2018

Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.