Vinaora Nivo Slider 3.x
Giới thiệu Khoa Sư phạm

 

     BÙI THỊ MÙI

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: 0917876846

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Chức danh, học hàm, học vị

Giảng viên cao cấp, PGS.TS  Giáo dục học

1. Đại học: Cử nhân Tâm lí giáo dục, 1978, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Thạc sĩ: Giáo dục học, 1988, Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Tiến sĩ: Giáo dục học, 2005, Đại học Sư phạm Hà Nội

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1978 - 1985: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

1986 - 1988: Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội

1989 - 1999: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

1999 - 2005: Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội

2005 - nay: Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

 GIẢNG DẠY 

1. Giáo dục học

2. Tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông cho các chương trình đào tạo giáo viên trình độ cử nhân.

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

4. Lý luận dạy học hiện đại

5. Quản lý văn hóa nhà trường cho chương trình đào tạo cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục.

6. Lý luận dạy học đại học cho chương trình bồi dưỡng chứng chỉ NVSP dành cho GV các trường đại học và cao đẳng.

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

6. Đề tài cấp Bộ "Phát triển năng lực nghiên cứu về khoa học giáo dục của các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long", thành viên, 2013-2015

5. Đề tài cấp Bộ "Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ", chủ nhiệm, 2012

4. Đề tài cấp Thành phố "Xây dựng mô hình xã hội học tập ở thành phố Cần Thơ", thành viên, 2009-2011

3. Đề tài cấp bộ "Cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng", thành viên, 2009-2010

2. Đề tài cấp bộ "Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT", chủ nhiệm, 2009-2010.

1. Đề tài cấp trường "Tình hình chọn học môn Tâm l‎í ‎ học đại cương và Giáo dục học đại cương", chủ nhiệm, 1997-1998

 HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 - Công tác chủ nhiệm lớp
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm
- Dạy học theo tiếp cận năng lực
- Nghiên cứu khoa học giáo dục

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

9. Bùi Thị Mùi - chủ biên (2019) Sách chuyên khảo: Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực.Nxb Đại học Cần Thơ

8. Trần Lương, Bùi Thị Mùi,  (2018), Giáo trình Giáo dục học, Nxb Đại học Cần Thơ.

7. Bùi Thị Mùi, Trần Lương (2018), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học Cần Thơ.

6. Bùi Thị Mùi, Giáo trình Giáo dục học (2011), Nxb Đại học Cần Thơ.

5. Bùi Thị Mùi (2004), Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học, Nxb Đại học sư phạm.

4. Bùi Thị Mùi (2000), Giáo trình Hướng dẫn thực hành giáo dục học, Đại học Cần Thơ.

3. Bùi Thị Mùi chủ biên (2006), Giáo trình Giáo dục học đại cương 2, Đại học Cần Thơ.

2. Bùi Thị Mùi (2006), Giáo trình Lý luận dạy học, Đại học Cần Thơ.

1. Bùi Thị Mùi (2009), Giáo trình điện tử Lý luận dạy học, Ebook.edu.vn.

TẠP CHÍ/HỘI THẢO KHOA HỌC

35. Bùi Thị Mùi (2018). Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên trong các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 84.

34. Bùi Thị Mùi (2018). Năng lực công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt 11.

33. Bùi Thị Mùi (2017). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của cán bộ quản lý trong các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

32. Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du (2017). Xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

31. Bùi Thị Mùi (2016), Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

30. Bùi Thị Mùi (2015). Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm

29. Bùi Thị Mùi, Trần Lương (2015). Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm. 17. Bùi Thị Mùi (2015), Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm

28. Bùi Thị Mùi (2014). Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 34 năm 2014.

27. Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên (2014). Thực trạng năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường công lập thành phố Cần Thơ, Tạp chí giáo dục, Số 342-9/2014.

26. Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học-Nhận thức và giải pháp, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 6.

25. Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong các tiết lên lớp, Tạp chí giáo dục, 9/2013.

 24. Trịnh Quốc Lập, Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tâm lý học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.

23. Bùi Thị Mùi (2011). Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, sô 70-7/2011

22. Bùi Thị Mùi (2011). Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học, Tạp chí giáo dục, 5/2011

21. Bùi Thị Mùi (2010). Hướng dẫn học sinh học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin, Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ĐHSP Hà Nội, Nxb Đại học sư phạm, 2010.

20. Bùi Thị Mùi (2010). Từ chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

19. Bùi Thị Mùi (2010). Chương trình giảng dạy Tâm lý giáo dụcc ở các khoa, trường đại học sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, ĐHSP Hà Nội, 2010.

18. Bùi Thị Mùi (2010). Hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ.

17. Bùi Thị Mùi (2010). Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng, Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, Trường Đại học Cần Thơ.

16. Bùi Thị Mùi (2010). Chuyên môn hóa trong quản lý nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

15. Bùi Thị Mùi (2010), Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

 14. Bùi Thị Mùi (2010), Một cách tiếp cận mục tiêu giáo dục-đào tạo đại học, Tạp chí Dạy&Học ngày nay, 6/2010.

13. Bùi Thị Mùi (2010). Hướng dẫn sinh viên sư phạm luyện tập kỹ năng học hỏi kinh nghiệm dạy học qua dự giờ, tháng 4/2010 Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

 12. Bùi Thị Mùi (2009). Một số hạn chế của chương trình nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo “Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học”, Bộ GD&ĐT, Cục nhà giáo và CBQLCCGD-Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN.

11. Bùi Thị Mùi (2009). Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay, Tạp chí giáo dục, Số 222-9/2009.

10. Bùi Thị Mùi (2009). Văn hóa học đường nhìn từ tình huống, tháng 3/Tạp chí Dạy&Học hiện nay.

9. Bùi Thị Mùi (2009). Một số kinh nghiệm kích thích thái độ học tập tích cực cho sinh viên, tháng 8/Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

8. Bùi Thị Mùi (2009). Kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh, tháng 12/Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

7. Bùi Thị Mùi (2008). Hướng dẫn sinh viên tự tìm tòi, tra cứu thông tin trong quá trình học tập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học và trường trung học phổ thông”, Trường Đại học Cần Thơ.

6. Bùi Thị Mùi (2006). Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm”, Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

5. Bùi Thị Mùi (2006). Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới phuơng pháp dạy học môn Giáo dục học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và tổng kết chương trình Linkage Grant, Khoa sư phạm đại học Cần Thơ.

4. Bùi Thị Mùi (2003). Thực trạng rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm Đại học Cần Thơ, Tạp chí giáo dục số 4- 10/2003.

 3. Bùi Thị Mùi (1998). Quy trình rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp, Kỷ yếu Hội thảo “Thực tập sư phạm không tập trung”, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bùi Thị Mùi (1995). Hãy tự cởi trói, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

1. Bùi Thị Mùi (1995). Người mẹ-nhà giáo dục đầu tiên, đóng vai trò chính trong giáo dục gia đình, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

 

 

 

 

Thông báo mới*

Số lượt truy cập

740519
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
406
4855
2235
740519

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.