Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

      BÙI THỊ MÙI

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bùi Thị Mùi

Dân tộc: Kinh

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ, Khoa Sư phạm - Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu 2, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp

Trình độ chuyên môn: PGS.TS  Giáo dục học

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học: Cử nhân Tâm lí giáo dục, 1978, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Thạc sĩ: Giáo dục học, 1988, Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Tiến sĩ: Giáo dục học, 2005, Đại học Sư phạm Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách
Từ 1978 đến 1985 Đại học Cần Thơ Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ
Từ 1986  đến 1988 Đại học Cần Thơ Học sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội
1989 đến 1999 Đại học Cần Thơ Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ
1999 đến 2005 Đại học Cần Thơ Nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Hà Nội
2005 đến nay Đại học Cần Thơ Giảng viên Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 

STT Tên học viên Tên đề tài Năm bảo vệ Duyệt
14 Vưu Thị Kim Phượng Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.  2021  
13 Nguyễn Thị Thuận Phát triển đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Đại học Cần Thơ 2021  
12 Nguyễn Thọ Sơn Quản lý hoạt động cố vấn học tập tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ 2021  
11 Phan Kim Chọn Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học tại huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang 2021  
10 Lâm Nhật Luân Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường tiểu học huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 2021  
9 Lâm Thành Niên Biện pháp quản lý cơ sở vật chất tại các trường trung học cơ sở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 2020  
8 Trần Thị Bích Phượng Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Trà Vinh trong bối cảnh hiện nay 2020  
7 Dư Thế Nam Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Bảo vệ năm 2020. 2020  
6 Kim Hoàng Nam Biện pháp quản lý phòng chống tình trạng bỏ học của học sinh dân tộc Khmer ở các trường trung học cơ sở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 2020  
5 Trần Hữu Thuận Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học trên địa bàn thành phố Trà Vinh 2020  
4 Lê Thị Thanh Hằng Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trong các trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Cần Thơ 2013  
3  Tiêu Minh Dưỡng Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên dạy nghề tại thành phố Cần Thơ 2013  
2 Phạm Thị Dưỡng Sử dụng phương pháp dạy học tích cực ở trung học phổ thông huyện An Biên tỉnh Kiên Giang 2010  
1 Phạm Văn Hoàng Biện pháp kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh Tiểu học huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên giang 2010  

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

STT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

Vai trò

Ghi chú

1 Tình hình chọn học môn Tâm l‎í ‎ học đại cương và Giáo dục học đại cương  1998  Trường  Chủ nhiệm

 

2 Nghiên cứu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT  2010  Bộ  Chủ nhiệm  
3 Cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng  2010  Bộ  Thành viên

 

Xây dựng mô hình xã hội học tập ở thành phố Cần Thơ  2011  Thành phố  Thành viên

 

5 Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập tại Cần Thơ  2012  Bộ  Chủ nhiệm

 

 6 Phát triển năng lực nghiên cứu về khoa học giáo dục của các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long  2015  Bộ  Thành viên

 

 2. Sách và giáo trình đã xuất bản

TT

Tên sách

NXB

Năm XB

Số ISBN

Tác giả

Đồng tác giả

Ghi chú

10

Giáo trình Lý luận dạy học hiện đại

ĐHCT

2020

 

 

x

 Giáo trình

9

Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực

ĐHCT

2019

 

 

x

Sách CK

8

Giáo dục học

ĐHCT

2018

 

 

x

Giáo trình

7

Lý luận dạy học đại học

ĐHCT

2018

 

 

x

Giáo trình

6

Giáo trình Giáo dục học

ĐHCT

2011

 

x

 

Giáo trình

5

Giáo trình điện tử Lý luận dạy học

Ebook

2009

 

x

 

 Ebook

4

Giáo trình Lý luận dạy học

ĐHCT

2006

 

x

 

 Giáo trình

3

Giáo trình Giáo dục học đại cương 2

ĐHCT

2006

 

x

 

 Giáo trình

2

Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học

ĐHSPHN

2004

 

x

 

 Sách

1

Giáo trình Hướng dẫn thực hành giáo dục học, Đại học Cần Thơ.

ĐHCT

2000

 

x

 

 Giáo trình

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

 3.1. Xuất bản tiếng Anh và quốc tế

1. Vưu Thị Kim Phượng, Bùi Thị Mùi (2021). The current situations and measures of moral educational management for the junior high school students at chauthanh district, dongthap province, Vietnam, The 2nd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering ( ICoISSEE ) August 07th, 2021, Bandung, Indonesia.

 3.1. Xuất bản tiếng Việt

52. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Bùi Thị Mùi (2022), Thực trạng quản lý hoạt động dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm học liệu Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số Đặc biệt, tháng 7/2022.

51. Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Bùi Thị Mùi (2022), Thực trạng dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 268, tháng 7/2022.

50. Lê Văn Biểu, Bùi Thị Mùi (2022), Giáo dục hành vi văn hóa học đường cho học sinh phổ thông, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 255, tháng 12/2021.

49. Văn Nguyễn Phương Yến, Bùi Thị Mùi (2022) Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Đạo đức lớp một ở các trường tiểu học quận Bình Thủy – thành phố Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 268, tháng 7/2022.

48. Lâm Đặng Phương Thảo, Bùi Thị Mùi (2022), Những yêu cầu đối với đội ngũ giáo viên mầm non, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số Đặc biệt, tháng 5/2022.

47. Đặng Huỳnh Thanh Trúc, Bùi Thị Mùi (2022), Kỷ luật tích cực trong giáo dục học sinh, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc biệt tháng 4/2022.

46. Trần Thị Minh Thư, Bùi Thị Mùi (2022), Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 258, tháng 2/2022.

45. Lê Văn Biểu, Bùi Thị Mùi (2022), Thực trạng quản lý giáo dục hành vi văn hóa học đường cho học sinh trung học cơ sở, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 265, tháng 5/2022.

44. Đặng Thanh Nguyên, Bùi Thị Mùi (2022), Bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc biệt tháng 3/2022.

43. Trương Huỳnh Hùng, Bùi Thị Mùi (2022), Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số Đặc biệt tháng 3/2022.

42. Trần Thị Hằng, Bùi Thị Mùi (2022), Thực trạng quản lý giáo dục hành vi văn hóa trong nhà trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 260, tháng 3/2022.

41. Tô Thị Kim Hoãn, Bùi Thị Mùi (2021), Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Thiết bị giáo duc, Số 260, tháng 3/2022.

40. Phạm Phương Tâm, Bùi Thị Mùi (2021). Quản lý lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc đại học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số đặc biệt tháng 5/2021.

39. Nguyễn Thọ Sơn, Bùi Thị Mùi (2021). Hoạt động cố vấn học tập tại các trường đại học, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt tháng 5/2021.

38. Nguyễn Thị Thuận, Bùi Thị Mùi (2021). Thực trạng phát triển đội ngũ cố vấn học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 247, tháng 8/2021.

37. Nguyễn Thị Thuận, Bùi Thị Mùi (2021). Năng lực cố vấn học tập bậc đại học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 245, tháng 7/2021.

36. Phan Kim Chọn, Bùi Thị Mùi (2021). Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 246, tháng 8/2021.

35. Bùi Thị Mùi (2018). Năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của giảng viên trong các trường, khoa sư phạm vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 84.

34. Bùi Thị Mùi (2018). Năng lực công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường trung học, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt 11.

33. Bùi Thị Mùi (2017). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của cán bộ quản lý trong các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

32. Bùi Thị Mùi, Phạm Anh Du (2017). Xây dựng mục tiêu học tập theo hướng tiếp cận năng lực, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

31. Bùi Thị Mùi (2016), Thực trạng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên các trường, khoa sư phạm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

30. Bùi Thị Mùi (2015). Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm

29. Bùi Thị Mùi, Trần Lương (2015). Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục ở các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm. 17. Bùi Thị Mùi (2015), Các hình thức tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong các trường sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam”, Nxb Đại học sư phạm

28. Bùi Thị Mùi (2014). Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ các trường công lập thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 34 năm 2014.

27. Bùi Thị Mùi, Nguyễn Thị Bích Liên (2014). Thực trạng năng lực quản lý lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường công lập thành phố Cần Thơ, Tạp chí giáo dục, Số 342-9/2014.

26. Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học-Nhận thức và giải pháp, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 6.

25. Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trong các tiết lên lớp, Tạp chí giáo dục, 9/2013.

24. Trịnh Quốc Lập, Bùi Thị Mùi (2013). Xây dựng môi trường học tập của sinh viên trong lớp học theo học chế tín chỉ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tâm lý học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.

23. Bùi Thị Mùi (2011). Giải pháp hoàn thiện mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, sô 70-7/2011

22. Bùi Thị Mùi (2011). Tình huống trong dạy học và chuẩn bị cho sinh viên kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học, Tạp chí giáo dục, 5/2011

21. Bùi Thị Mùi (2010). Hướng dẫn học sinh học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin, Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong thời kỳ hội nhập quốc tế, ĐHSP Hà Nội, Nxb Đại học sư phạm, 2010.

20. Bùi Thị Mùi (2010). Từ chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

19. Bùi Thị Mùi (2010). Chương trình giảng dạy Tâm lý giáo dụcc ở các khoa, trường đại học sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường ĐHSP”, ĐHSP Hà Nội, 2010.

18. Bùi Thị Mùi (2010). Hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu viện trường và doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Trường Đại học Cần Thơ.

17. Bùi Thị Mùi (2010). Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng, Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên”, Trường Đại học Cần Thơ.

16. Bùi Thị Mùi (2010). Chuyên môn hóa trong quản lý nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

15. Bùi Thị Mùi (2010), Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm kỹ năng xử lý tình huống trong dạy học, Kỷ yếu Hội thảo “Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực trạng-nguyên nhân và giải pháp”, Trường Đại học Cần Thơ.

14. Bùi Thị Mùi (2010), Một cách tiếp cận mục tiêu giáo dục-đào tạo đại học, Tạp chí Dạy&Học ngày nay, 6/2010.

13. Bùi Thị Mùi (2010). Hướng dẫn sinh viên sư phạm luyện tập kỹ năng học hỏi kinh nghiệm dạy học qua dự giờ, tháng 4/2010 Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

12. Bùi Thị Mùi (2009). Một số hạn chế của chương trình nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo “Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học”, Bộ GD&ĐT, Cục nhà giáo và CBQLCCGD-Dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN.

11. Bùi Thị Mùi (2009). Góp phần nâng cao chất lượng chuyển đổi chương trình nghiệp vụ sư phạm sang hệ thống tín chỉ trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông hiện nay, Tạp chí giáo dục, Số 222-9/2009.

10. Bùi Thị Mùi (2009). Văn hóa học đường nhìn từ tình huống, tháng 3/Tạp chí Dạy&Học hiện nay.

9. Bùi Thị Mùi (2009). Một số kinh nghiệm kích thích thái độ học tập tích cực cho sinh viên, tháng 8/Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

8. Bùi Thị Mùi (2009). Kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh, tháng 12/Tạp chí Dạy&Học ngày nay.

7. Bùi Thị Mùi (2008). Hướng dẫn sinh viên tự tìm tòi, tra cứu thông tin trong quá trình học tập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường đại học và trường trung học phổ thông”, Trường Đại học Cần Thơ.

6. Bùi Thị Mùi (2006). Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học sư phạm”, Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm Tp Hồ Chí Minh.

5. Bùi Thị Mùi (2006). Một số bài học kinh nghiệm về đổi mới phuơng pháp dạy học môn Giáo dục học, Kỷ yếu Hội nghị khoa học và tổng kết chương trình Linkage Grant, Khoa sư phạm đại học Cần Thơ.

4. Bùi Thị Mùi (2003). Thực trạng rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư phạm Đại học Cần Thơ, Tạp chí giáo dục số 4- 10/2003.

3. Bùi Thị Mùi (1998). Quy trình rèn luyện kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp, Kỷ yếu Hội thảo “Thực tập sư phạm không tập trung”, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bùi Thị Mùi (1995). Hãy tự cởi trói, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

1. Bùi Thị Mùi (1995). Người mẹ-nhà giáo dục đầu tiên, đóng vai trò chính trong giáo dục gia đình, Kỷ yếu Hội thảo “Phụ nữ và phát triển”, Đại học Cần Thơ.

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính

- Công tác chủ nhiệm lớp
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm
- Dạy học theo tiếp cận năng lực
- Nghiên cứu khoa học giáo dục

 

 

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.