Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

 

LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

STT Thứ Ngày thi Giờ thi Mã MH Môn thi Phòng thi
1 05/03/2018 7:30 SG237 Hình học sơ cấp 2 110/C1
2 07/03/2018 9:50 SP357 Vật Lý Chất Rắn 501/TS
3 Năm 15/03/2018 13:30 SP140 Thực tập Quang học 103/C2
4 Hai 19/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
5 Ba 20/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
6 Ba 20/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
7 21/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
8 Sáu 23/03/2018 13:30 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
9 Bảy 24/03/2018 7:00 SP350 TT kỹ thuật điện tử 1 PTH VLĐC - Điện học
10 Ba 17/04/2018 13:30 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
11 Ba 18/04/2018 7:00 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
12 Sáu 20/04/2018 9:50 SG172 Thiết kế chương trình Hóa học 104/C2
13 Sáu 20,27/4/2018 13:30 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
14 Bảy 21/04/2018 13:30 SP158 TT. Hóa Lý 107/C2
15 Hai 23,24/4/2018 7:00 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
16 Hai 23/04/2018 9:30 SG107 Phương pháp NCKH giáo dục Lịch sử 104/C2
17 Ba 24/04/2018 13:30 SG108 Đánh giá kết quả học tập lịch sử 104/TS
18 Ba 24/04/2018 13:30 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
19 Năm 26/04/2018 13:30 SG313 Toán ứng dụng cho Địa lý 107/C2
20 Năm 26/04/2018 15:30 SG306 PP nghiên cứu KH Địa lý 101/C2
21 Năm 26/04/2018 7:30 SG327 Hệ thông tin Địa lý-GIS 304/C2
22 Năm 26/04/2018 9:50 XH136 Dân cư và MT ĐBSCL 201/C1
23 Sáu 27/04/2018 13:30 SG308 Thiết kế chương trình Địa lý 304/C2
24 Sáu 27/04/2018 7:30 SG305 Thiết kế chương trình Địa lý 106/C2
25 Bảy 28/04/2018 7:00 SG132 Phương pháp giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông PTHPPGD Vật lý
26 Bảy 28/04/2018 9:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
27 Bảy 28/04/2018 10:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
28 Bảy 28/04/2018 11:00 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
29 Bảy 28/04/2018 13:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
30 Bảy 28/04/2018 14:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
31 Bảy 28/04/2018 15:30 SP418 TT. Sinh lý người và Động vật PTN SLĐV
32 02/05/2018 07:00 SG011 QLHCNN&QLNGD-ĐT 302/XH
33 02/05/2018 7:00 SP139 Quang học 201/C2
34 02/05/2018 7:15 SP312 Hoạt động dạy và học môn Toán 209/C2
35 02/05/2018 10:00 XH369 Chuyên đề lịch sử tư tưởng Việt Nam 108/C2 
36 02/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 403/TS
37 02/05/2018 13:30 SG106 Thiết kế chương trình Lịch sử 405/TS
38 02/05/2018 13:30 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý  206/C2
39 02/05/2018 14:00 SP101 Sinh học đại cương 1 105/C2
40 02/05/2018 15:10 SP067 Cảm thụ tác phẩm văn học 205/C2
41 02/05/2018 9:50 SG170 Nguyên lý dạy học Hóa học 401/TS
42 Năm 03/05/2018 7:00 SP101 Cơ sở logic và lý thuyết tập hợp 211/C2
43 Năm 03/05/2018 7:00 SP319 Giải tích hàm 101/SP
44 Năm 03/05/2018 7:00 201C2 Lý thuyết vành và trường 201/C2
45 Năm 03/05/2018 7:00 SP200 Lịch sử văn minh Việt Nam 210/C2
46 Năm 03/05/2018 7:00 SG248 Điện học 2 112/B1
47 Năm 03/05/2018 7:00 SP352 Cơ học lượng tử 1 307/C2
48 Năm 03/05/2018 9:00 SG164 PPNCKH Vật lý 110/C2
49 Năm 03/05/2018 9:00 SP355 Điện động lực học 104/NN
50 Năm 03/05/2018 9:30 SP113 Hình học giải tích 106/C2
51 Năm 03/05/2018 13:00 SG011 QLHCNN&QLNGD-ĐT 201/C2
52 Năm 03/05/2018 13:30 SG255 Lịch sử Vật lý 403/TS
53 Năm 03/05/2018 14:00 SG266 Vi sinh vật Ứng dụng 211/C2
54 Năm 03/05/2018 15:20 SG102 Ngôn ngữ học ĐC 107/C2
55 Năm 03/05/2018 14:00 SG329 Dân cư và MT ĐBSCL 209/C2
56 Năm 03/05/2018 9:50 SG174 Đánh giá kết quả học tập Hóa học 405/TS
57 Sáu 04/05/2018 7:00 SP102 Đại số tuyến tính - Toán 109/C2
58 Sáu 04/05/2018 7:00 SP494 Lịch sử thế giới cổ đại 1 205/C1
59 Sáu 04/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam  
60 Sáu 04/05/2018 13:30 SP319 Giải tích hàm 101/A3
61 Sáu 04/05/2018 13:30 SP055 Văn học 2 105/C2
62 Sáu 04/05/2018 13:30 SG357 UDCNTT trong DH Vật lý 305/KSP
63 Sáu 04/05/2018 15:10 SG250 Vật lý tính toán Phòng thí nghiệm Điện
64 Sáu 04/05/2018 15:30 SP508 Chuyên đề lịch sử Việt Nam 306/C1 
65 Sáu 04/05/2018 9:50 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học 405/TS
66 Bảy 05/05/2018 7:00 SG300 Lịch sử địa phương 105/C2 
67 Bảy 05/05/2018 8:00 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán 305/C2
68 Bảy 05/05/2018 10:00 SP502  Lịch sử Việt Nam cận đại 1 202/C2 
69 Bảy 05/05/2018 13:30 SG300  Lịch sử địa phương 102/C1 
70 Bảy 05/05/2018 8:00 SG155 Đánh giá kết quả học tập Toán 305/C2
71 Bảy 05/05/2018 9:30 SG153 Thiết kế chương trình Toán 305/C2
72 Bảy 05/05/2018 9:30 SG153 Thiết kế chương trình Toán 305/C2
73 CN 06/05/2018 14:00 SP519 Thiết kế bài tập Hóa học, Lớp SP Hóa liên thông PTNPPGD Hóa
74 Hai 07/05/2018 7:30 SP199 Toán sơ cấp- GDTH 101/SP
75 Hai 07/05/2018 9:00 SG140 Nhập môn khoa học Lịch sử  207/C2
76 Hai 07/05/2018 13:30 SP498 Lịch sử thế giới hiện đại 1 206/KH
77 Hai 07/05/2018 13:30 SG205 Thiết kế chương trình 207/C2
78 Hai 07/05/2018 13:30 209C2 Lý thuyết tập hợp và logic Toán 209/C2
79 Hai 07/05/2018 7:00 SP308 Cơ sở hình học 104/DB
80 Hai 07/05/2018 7:00 SP157 Điện Hóa học 107/B1
81 Hai 07/05/2018 7:00 SP387 Hóa Hữu cơ 2-SP hóa 105/C2
82 Hai 07/05/2018 7:00 SP387 Hóa Hữu cơ 2-SP hóa 111/C2
83 Hai 07/05/2018 9:00 SP098 TT. Hóa Cho Sinh Học 107/B1
84 Hai 07/05/2018 9:30 SP455 Hóa vô cơ 2 105/C2
85 Hai 07/05/2018 9:50 SP103 Số học 202/TS
86 Hai 07/05/2018 7:00   Toán cho Vật lý 1 401/SP
87 Ba 08/05/2018 7:00 SG237 Hình học sơ cấp 2 211/B1
88 Ba 08/05/2018 7:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 306/C2
89 Ba 08/05/2018 7:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
90 Ba 08/05/2018 7:00 SP509 Chuyên đề lịch sử thế giới 209/C2
91 Ba 08/05/2018 7:00 SP500 Lịch sử Việt nam cổ trung đại 1 108/C2 
92 Ba 08/05/2018 7:00 SP512 Văn học dân gian Việt Nam 109/ C2
93 Ba 08/05/2018 7:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 104/C2
94 Ba 08/05/2018 07:00 XH199 Từ pháp học TV 105/KH
95 Ba 08/05/2018 7:30 SG226 PPDH Toán 2- GDTH 110/C2
96 Ba 08/05/2018 08:00 SP534 Văn học Châu Mỹ 114/B1
97 Ba 08/05/2018 8:40 SP093 Toán cho Hóa 104/C2
98 Ba 08/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 206/KH
99 Ba 08/05/2018 09:50 XH012 Tiếng Việt thực hành 105/C2
100 Ba 08/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 306/C2
101 Ba 08/05/2018 10:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
102 Ba 08/05/2018 10:00 SP595 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 108/C2 
103 Ba 08/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 107/C2
104 Ba 08/05/2018 13:30 SG114 GD so sánh và GD bền vững 205/C2
105 Ba 08/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 206/C2
106 Ba 08/05/2018 13:30 SP531 Tiến trình văn học 202C2
107 Ba 08/05/2018 13:30 SG165 Đánh giá kết quả học tập Vật lý  112/B1
108 Ba 08/05/2018 15:20 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 101/C2
109 Ba 08/05/2018 15:20 SG114 GD so sánh và GD bền vững 402/SP
110 Ba 08/05/2018 15:30 SP321 Mô đun trên vành giao hoán 402/TS
111 Ba 08/05/2018 13:30 SG316 Trắc địa cơ bản 106/C2
112 Ba 08/05/2018 15:20 SG110 Nguyên lý dạy học Địa lý  401/SP
113 Ba 08/05/2018 7:00   Toán cho Tin học  402/TS
114 Ba 08/05/2018 7:00 SG161 Nguyên lý dạy học VL 402/TS
115 Ba 08/05/2018 7:30 SP331 Hình học vi phân 401/TS
116 09/05/2018 7:00 SP314 Hình học Xạ Ảnh 102/A3
117 09/05/2018 7:00 SP079 Giáo dục học 202/C2
118 09/05/2018 7:00 SG114 GD so sánh và GD bền vững 209/KH
119 09/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 101/SP
120 09/05/2018 07:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
121 09/05/2018 7:00 SG132 PPGD TNVLPT PTH. PPGDVL
122 09/05/2018 7:30 SP336 PPDH Toán 1- GDTH 210/C2
123 09/05/2018 9:00 SP079 Giáo dục học 402/TS
124 09/05/2018 9:50 XH 012 Tiếng Việt thực hành 107/B1
125 09/05/2018 09:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 306/C2
126 09/05/2018 9:50 SG208 Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ văn 101/C1
127 09/05/2018 9:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
128 09/05/2018 9:50 SG183 Đánh giá kết quả trong học tập Sinh 105/C2
129 09/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 206/C2
130 09/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 204/C2
131 09/05/2018 13:30 SP009 Tâm lý học đại cương 503/TS
132 09/05/2018 13:30 SP232 Dân tộc học đại cương 401/SP
133 09/05/2018 13:30 SP513 Nguyên lí lí luận văn học 104/C2
134 09/05/2018 14:00 SG295 Từ vựng học tiếng Việt 209/C2
135 09/05/2018 13:30 SG163 Thiết kế CT VL 305/C2
136 09/05/2018 7:00 SP112 Giải tích hàm nhiều biến 403/TS
137 09/05/2018 7:30 SP331 Hình học vi phân 401/TS
138 09/05/2018 9:00 SP159 Hóa Keo 107/B1
139 09/05/2018 9:50 SP 318 Độ Đo và Tích Phân Lebesgue 210/C2
140 Năm 10/05/2018 7:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
141 Năm 10/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 205/C2
142 Năm 10/05/2018 7:00 SG224 PPGD Tiếng Việt 2 Hội trường Khoa
143 Năm 10/05/2018 7:00 SP236 Lịch sử quan hệ quốc tế 503/TS
144 Năm 10/05/2018 7:00 SG207 Đánh giá  KQHT môn Ngữ văn 207/C1
145 Năm 10/05/2018 07:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 207/C2
146 Năm 10/05/2018 9:00 SG375 PP Công tác Đội - GDTH Hội trường Khoa
147 Năm 10/05/2018 09:50 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 105/C2
148 Năm 10/05/2018 9:50 SP009 Tâm lý học đại cương 503/TS
149 Năm 10/05/2018 9:50 SP178 Hình thái giải phẫu thực vật 205/C2
150 Năm 10/05/2018 10:00 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 206/C2
151 Năm 10/05/2018 10:00 SP010 Tâm lý học sư phạm 201/C2
152 Năm 10/05/2018 13:30 SG114 GD so sánh và GD bền vững 101/SP
153 Năm 10/05/2018 13:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 202/C2
154 Năm 10/05/2018 13:30 SP065 PPGD Tiếng Việt 1 405/TS
155 Năm 10/05/2018 13:30 SP235 Lịch sử văn minh thế giới 108/C2
156 Năm 10/05/2018 13:30 SP506  Lịch sử ngoại giao Việt Nam 206/KH 
157 Năm 10/05/2018 13:30 SG297 Cú pháp học tiếng Việt 105/C2
158 Năm 10/05/2018 13:30 SG112 Nguyên lí dạy học Ngữ Văn 204/C2
159 Năm 10/05/2018 15:20 SG114 GD so sánh và GD bền vững 206/C2
160 Năm 10/05/2018 15:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 202/C2
161 Năm 10/05/2018 7:30 SP398 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ 105/B1
162 Năm 10/05/2018 9:50 SP 318 Độ Đo và Tích Phân Lebesgue 113/B1
163 Sáu 11/05/2018 7:00 SP009 Tâm lý học đại cương 401/TS
164 Sáu 11/05/2018 7:00 SP023 Lịch sử Việt Nam đại cương 306/C2
165 Sáu 11/05/2018 9:50 SG222 Tiếng Việt giáo dục tiểu học 2 102/KT
166 Sáu 11/05/2018 9:50 XN351 Phong cách học ngôn ngữ 111/C2
167 Sáu 11/05/2018 13:30 SG131 Hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông 109/C2
168 Sáu 11/05/2018 13:30 SP010 Tâm lý học sư phạm 210/C2
169 Sáu 11/05/2018 13:30 SG301 Lịch sử tư tưởng phương Đông 204/C2
170 Sáu 11/05/2018 15:20 SP009 Tâm lý học đại cương 210/C2
171 Sáu 11/05/2018 13:30 SP085 Lí thuyết vành trường 306/C2
172 Sáu 11/05/2018 9:50 SP314 Hình học Xạ Ảnh 206/D2
173 Bảy 12/05/2018 7:00 SG163 Thiết kế CT VL 107/C2
174 Bảy 12/05/2018 7:30 SP389 Hóa phân tích 2 111/C2
175 CN 13/05/2018 8:00 SP176 Động vật không xương sống 101/C2
176 CN 13/05/2018 13:30 SP427 Cơ lý thuyết-Vật lý 306/C2
177 CN 13/05/2018 15:40 SP134 Cơ học ĐC 2 306/C2
178 Hai 14/05/2018 7:00 SG189 Vật lý cho sinh học 109/C2
179 Hai 14/05/2018 9:50 SP131 Đại số sơ cấp 109/A3
180 Hai 14/05/2018 13:30 SP140 Thực tập Quang học PTN Quang
181 Hai 14/05/2018 08:50 SP589 Các Phương Pháp Toán Lý 207/C2
182 Hai 14/05/2018 13:30 SG323 Địa lý TN các châu lục 1 204/C2
183 Ba 15/05/2018 7:00 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 206/KH
184 Ba 15/05/2018 7:00 SG227 Cơ Sở Tự Nhiên xã hội 1 303/MT
185 Ba 15/05/2018 7:30 SP 496 Lịch sử thế giới cận đại 1 205/C2
186 Ba 15/05/2018 8:00 TN451 Thực vật dược 209/KH
187 Ba 15/05/2018 13:30 SP115 Hàm phức 105/C2
188 Ba 15/05/2018 13:30 XH200  Cú pháp học tiếng Việt 107/A3
189 Ba 15/05/2018 13:30 SG215 Văn học Việt Nam hiện đại 2  405/TS
190 Ba 15/05/2018 13:30 SG129 Sinh lý và bệnh lý trẻ em 304/C2
191 Ba 15/05/2018 14:00 TN451 Thực vật dược 210/KH
192 Ba 15/05/2018 15:20 XH200  Cú pháp học tiếng Việt 205/KH
193 Ba 15/05/2018 13:30 SG324 Địa lý TN các châu lục 2 211/C2
194 Ba 15/05/2018 13:30 SP013 PPNCKH Giáo dục 110/C2
195 Ba 15/05/2018 15:20 SP082 Giải tích số 108/C2
196 Ba 15/05/2018 7:00 TN045 Hóa học Vô cơ 109/B1
197 16/05/2018 7:30 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 206/C2
198 16/05/2018 9:50 SP234 Lý luận và lịch sử tôn giáo 403/TS
199 16/05/2018 7:00 SP482 Địa lý KT - XH Thế giới 2 204/C2
200 16/05/2018 7:00 SP150 Anh Văn Chuyên Môn Vật lý Nhà học C2
201 16/05/2018 7:30 SP477 Địa lý tự nhiên VN 401/SP
202 Năm 17/05/2018 7:30 SP 235 Lịch sử văn minh thế giới 403/TS
203 Năm 17/05/2018 7:30 SG184 Ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học 304/C2
204 Năm 17/05/2018 9:00 SG184 Ứng dụng CNTT trong dạy học sinh học 304/C2
205 Năm 17/05/2018 10:00 SP 235 Lịch sử văn minh thế giới 205/C2
206 Năm 17/05/2018 15:30 SG194 Thiết kế chương trình Sinh học 401/TS
207 Năm 17/05/2018 13:30 SG151 Nguyên lý dạy học toán 206/C2
208 Năm 17/05/2018 13:30 SP150 Anh Văn Chuyên Môn Vật lý 209/C2
209 Năm 17/05/2018 9:00 SP517 Hóa lượng tử 105/B1
210 Năm 17/05/2018 9:50 SP136  Nhiệt và Nhiệt Động Lực Học 202/C2
211 Sáu 18/05/2018 9:50 SP414 Sinh lý Động vật 304/C2 và 302/C2
212 Sáu 18/05/2018 15:30 SG192 Nguyên lí dạy học Sinh học 401/SP
213 Sáu 18/05/2018 9:00 SP450 Hóa Vô Cơ 1 116/B1
214 Bảy 19/05/2018 8:00 SP169 Phân loại thực vật B 101/C2
215 Bảy 19/05/2018 8:50 SP417 Sinh lý người và Động vật 304/C2 và 302/C2
216 Bảy 19/05/2018 13:30 SP097 Hóa Cho Sinh 111/C2
217 Bảy 19/05/2018 7:00 SG258 Hóa cơ sở 2 111/C2
218 Bảy 19/05/2018 9:00 SP293 Nhiệt đông học 111/C2

 

Thông báo

Số lượt truy cập

367111
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
291
2196
11823
367111

Khoa Sư Phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292)3830261.

Email: ksp@ctu.edu.vn.